Yanık Birimi
12 Kasım 2022

Yanık merkezimiz daha önce 1. Cerrahi Kliniği içinde yanık ünitesi olarak hizmet vermekte iken Mayıs 2011 tarihinde Şef Ali Galip DENEÇLİ tarafınca yenilenerek Yanık Tedavi Merkezi olarak şimdiki yerinde hizmet vermeye başlamıştır. Sekizi servis, dördü yoğun bakım olmak üzere 12 yatak, bir ameliyathane, iki pansuman ve hidroterapi salonu, bir hiperbarik oksijen tedavi cihazı ve bir poliklinikten oluşan merkezimiz orta ve ağır yanık hastaları, ek travma ya da ek hastalığı olan 18 yaş üstü hastaları kabul etmektedir. Türkiye’nin her yerinden ve yurtdışından hasta kabul eden merkezimiz 2. Cerrahi birimi ve Genel Cerrahi İdari sorumlusu Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM yönetiminde Doç. Dr. Ahmet Deniz UÇAR, bir veri kayıt elemanı, bir anestezi teknisyeni, 14 hemşire, sekiz personel ile hizmet vermektedir. Yılda ortalama 250 yatan, 1250 ayaktan hastaya hizmet veren merkezimiz %85 doluluk oranı ile hastalarının %40'ını İzmir İli dışından almaktadır. Sağlık hizmet sunumuna ilişkin istatistiksel sonuçlarıyla başarı ve verimlilik açısından batılı muadilleri ile aynı seviyededir.