2015-4
12 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 19 (4):177-180 2015

TONSİLLEKTOMİ YAPILMIŞ OLGULARDA HİSTOPATOLOJİK AKTİNOMİKOZ İNSİDANSI

INCIDENCE OF HISTOPATHOLOGIC ACTINOMYCOSIS IN CASES WITH TONSILLECTOMY

Erdem Atalay Çetinkaya1,İbrahim Çukurova2, Nazif Hikmet Aksoy3, İlkerBurak Arslan2

1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi KBB Kliniği, Antalya

2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, İzmir

3Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Patoloji Kliniğı, Antalya

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 19 (4): 181-185, 2015

DOUBLE FİLTRASYON PLAZMAFEREZ İLE TEDAVİ EDİLEN OLGULARIMIZIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

RETROSPECTIVE EVALUATION OF PATIENTS TREATED WITH DOUBLE FILTRATION PLASMAPHERESIS

Şerife Solmaz Medeni1,Ömür Gökmen Sevindik2,Celal Acar2, Doğuş Türkyılmaz2,Süreyya Yiğit Kaya2,İnci Alacacıoğlu2,Özden Pişkin2, Mehmet Ali Özcan2,Fatih Demirkan2,Hayri Güner Özsan2,Bülent Ündar2

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Hematoloji Kliniği, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi,Tıp Fakültesi Hematoloji ABD, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 19 (3): 186-193, 2015

ESANSIYEL TROMBOSITEMIDE PLAZMINOJEN AKTIVATÖR İNHIBITÖR-1 (PAI-1), ÜROKINAZ PLAZMINOJEN AKTIVATÖR (UPA)

THE LEVELS OF PLASMINOGEN ACTIVATOR INHIBITOR-1 (PAI-1), UROKINASE PLASMINOGEN ACTIVATOR (UPA), THROMBOMODULIN (TM) AND TISSUE FACTOR PATHWAY INHIBITOR (TFPI) IN ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA

Oktay Bilgir1, Ferda Bilgir2,Mehmet Çalan4, Giray Bozkaya3

1Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Hematology, Bozyaka, Izmir, Turkey.

2Celal Bayar University, Medical School, Department of Allergy & Immunology, Manisa, Turkey.

3Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Biochemistry,Bozyaka,Izmir,Turkey.

4Dokuz Eylul University, Medical School, Department of Endocrine & Metabolism, Izmir, Turkey.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 19 (4):194-196 2015

(PSÖDO) MELANOZIS COLI: BEŞ OLGULUK SERİDE TEMEL HİSTOKİMYASAL ÖZELLİKLER

(PSEUDO) MELANOSIS COLI: MAIN HISTOCHEMICAL FEATURES IN FIVE-CASES

Erdem Çomut1, Enver Vardar1, Ömer Erdinç Top1, Enver İlhan2, Didem Ersöz1,Çağlar Sarıgül1

1Sağlık Bakanlığı,İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği,İzmir

2Sağlık Bakanlığı,İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği,İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 19 (4):197-199 2015

MENİNGİOMU TAKLİT EDEN SOLİTER İNTRAMEDÜLLER PLAZMOSİTOM

SOLITER INTRAMEDULLARY PLASMOCYTOMA MIMICKING MENINGIOMA

Emrah AKÇAY,Murat AYDIN,Alaattin YURT,Hamdi BEZİRCİOĞLU,Cafer AK

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 19 (4): 200-202, 2015

SEZARYEN SKAR GEBELİĞİ YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

MANAGEMENT OF CESAREAN SCAR PREGNANCY: A CASE REPORT

Gülüzar Arzu Turan, Esra Bahar Gür, Sümeyra Tatar, Mine Genç, Esin Çelik, Serkan Güçlü

Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye