2022 - Sayı 3
17 Ekim 2022

YIL 2022 - SAYI 3 KAPAK
YIL 2022 - SAYI 3 İNDEX

EFFECT OF SUBACROMIAL HYALURONIC ACID INJECTION ON THE NORMAL ROTATOR CUFF TENDON: AN EXPERIMENTAL STUDY IN RAT

SUBAKROMİAL HYALURONİK ASİD ENJEKSİYONUNUN NORMAL ROTATOR MANŞET TENDON ÜZERİNE ETKİSİ: SIÇANLARDA DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

İbrahim Gökhan DUMANYunus DOGRAMACIHasan GÖKCE3

Hamdullah Suphi BAYRAKTAR4

Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Dept. of Orthopaedics and Traumatology,

Antakya, Hatay, Turkey

Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Dept. of Orthopaedics and Traumatology,

Antakya, Hatay, Turkey

Inönü University Faculty of Medicine, Dept. of Pathology, Malatya, Malatya, Turkey

Mustafa Kemal University Faculty of Medicine, Experimental Research Center. Antakya, Hatay,

Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

T3 TRANSVERSE COLON TUMORS: DIFFERENCES OF THE SAME COLON SEGMENTS WITH TWO DIFFERENT EMBRYOLOGICAL ORIGINS

T3 TRANSVERS KOLON TÜMÖRLERİ: İKİ FARKLI EMBRİYOLOJİK ORİJİNDEN GELİŞEN AYNI KOLON SEGMENTİ TUMORLERİN FARKLARI

Selman ALKANHalil ÖZERMustafa ŞENTÜRKMurat ÇAKIR1

Celalettin VATANSEV1

1Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty Hospital, Department of General Surgery, Konya

2Selçuk University, Selçuk Medical Faculty Hospital, Department of Radiology, Konya
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

EVRE I (T1N0M0) MEME KANSERİNDE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER, TEK MERKEZ DENEYİMİ

CLINICOPATHOLOGICAL FEATURES IN STAGE I (T1N0M0) BREAST CANCER, SINGLE CENTER EXPERIENCE

Özlem ÖZDEMİRÖzden ÖZ2, Baha ZENGELFatma Betül BULUT4

Yüksel KÜÇÜKZEYBEK5

1S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji

2S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji

3S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi

4S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları

5Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

HLA-B VARIATIONS AND HLA-B*57:01 PREVALENCE IN HIV-1 INFECTED TURKISH PATIENT

HIV-1 ENFEKTE TÜRK HASTALARINDA HLA-B VARYASYONLARI VE HLA-B*57:01 PREVALANSI

Rasime Derya GÜLEÇMustafa KURTULUŞFatma Demet ARSLAN2

Berk ÖZYILMAZŞükran KÖSE4

University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital Tissue Typing Laboratory,

İzmir, Turkey

Bakırçay University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, İzmir, Turkey

University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical

Genetics İzmir, Turkey

University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Infectious

Diseases and Clinical Microbiology İzmir, Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

DO METEOROLOGICAL FACTORS HAVE AN EFFECT ON THE DEVELOPMENT OF PNEUMOTHORAX? 1 YEAR EXPERIENCE IN TURKEY

METEOROLOJİK FAKTÖRLERİN PNÖMOTORAKS GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI? 1 YILLIK TÜRKİYE DENEYİMİ

Şükrü YORULMAZAnıl GÖKÇEÖzgür Ömer YILDIZEray ÇINAR2

1University of Health Sciences, Ankara Training and Research Hospital,

Department of Emergency Medicine

2University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Department of Thoracic Surgery
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ACİL CERRAHİ UYGULANAN AKUT KOLESİSTİT HASTALARINDA, LAPAROSKOPİKTEN AÇIK CERRAHİYE GEÇİLMESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

CONVERSIONS FROM LAPAROSCOPIC SURGERY TO OPEN SURGERY AND AFFECTING FACTORS IN EMERGENT CHOLECYSTECTOMY

Hilmi YAZICI Şevket Cumhur YEĞEN

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

METİL ALKOL İNTOKSİKASYONU: YOĞUN BAKIMDA İZLENEN HASTALARIN 5 YILLIK RETROSPEKTİF ANALİZİ

METHYL ALCOHOL INTOXICATION: 5 YEAR RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PATIENTS FOLLOWED UP IN INTENSIVE CARE UNIT

Hüseyin ÖZKARAKAŞ Çağrı YEŞİLNACAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji

ve Reanimasyon Anabilim dalı, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ TANISI ALAN HASTALARDA HEMOGLOBİN DÜZEYİ İLE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEMOGLOBIN LEVELS AND HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN PATIENTS DIAGNOSED WITH CARBON MONOXIDE POISONING

Caner SAĞLAMGiray BOZKAYAElif Ebru ÖZERBirdal GÜLLÜPINAR1

Erden Erol ÜNLÜER1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği

Hiperbarik Tıp Kliniği, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GEÇİCİ GLOBAL AMNEZİ TANILI HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

RETROSPECTIVE EVALUATION OF PATIENTS WITH TRANSIENT GLOBAL AMNESIA

Neslihan EŞKUT Bengisu YARCI Baran SINIR Hasan KUŞ Mahmut TARI

Yağmur Simge SEVER AKTUNA Aslı KÖŞKDERELİOĞLU Pınar ORTAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GEÇ GREFT TROMBOZUNDA HASTA RİSKLERİ

PATIENT RISKS IN LATE GRAFT THROMBOSIS

İbrahim ERDİNÇ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve araştırma Hastanesi,

Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği – İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI OLAN HASTALARIN TROMBOFİLİ PANELİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF INHERITED THROMBOPHILIA PANELS IN PATIENTS WITH RECURRENT MISCARRIAGES

Bilgesu ÇETİNEL KAYGUNAslı SUBAŞIOĞLUAykut ÖZCAN1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları

ve Doğum Kliniği, İzmir

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A YEAR OF COVID-19 PANDEMIC: IMPACTS ON A SECONDARY STATE HOSPITAL

COVİD-19 PANDEMİSİNİN BİR YILI: İKİNCİ BASAMAK BİR DEVLET HASTANESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Özer ÖZDEMİREnes TOKLU2

1University of Health Sciences, Dr Suat Seren Chest Diseases And Chest Surgery

Training And Research Hospital, Chest Diseases Section, İzmir

2Kemalpaşa State Hospital, Eye Diseases Section, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

VITAMIN D LEVELS AND DISEASE SEVERITY IN COVID-19

COVID-19'DA D VİTAMİNİ DURUMU VE HASTALIK ŞIDDETİ

Pinar ALARSLANEsin CELIKERZeliha ARSLAN2

Gokcen UNAL KOCABASOguzhan OZYURTKAN4

1Department of Endocrine And Metabolic Diseases, Medicana International Istanbul Hospital,

Istanbul, Turkey

2Department of Chest Diseases, Medicana International Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey

3Department of Endocrine And Metabolic Diseases, Izmir Baskent University Hospital, Izmir, Turkey

4Department of Thoracic Surgery, Medicana International Istanbul Hospital, Istanbul, Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

THE EFFECT OF HISTOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF TESTICULAR TUMORS ON OVERALL SURVIVAL IN IMMIGRANTS

GÖÇMENLERDE TESTİS TÜMÖRLERİNİN HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN GENEL HAYATTA KALMA ÜZERİNE ETKİSİ

Fatih GÖKALPÖmer KORAŞDidar GÜRSOYSadık GÖRÜR1

1Hatay Mustafa Kemal University, Tayfur Ata Sökmen School of Medicine, Department

of Urology, Hatay

2Hatay Mustafa Kemal University, Tayfur Ata Sökmen School of Medicine, Department

of Pathology, Hatay
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BALLOON DILATATION IS A SUCCESSFUL METHOD IN THE TREATMENT OF GASTRIC STENOSIS AFTER BARIATRIC SURGERY

BALON DİLATASYONU BARİATRİK CERRAHİ SONRASI GASTRİK STENOZ TEDAVİSİNDE BAŞARILI BİR YÖNTEMDİR

Levent UĞURLUSemra DEMİRLİ ATICICengiz AYDIN1

1University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department

of General Surgery, Izmir, TURKEY

2Mardin Derik State Hospital, Clinic of General Surgery, Mardin, TURKEY
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

COMPARISON OF HEMOGRAM PARAMETERS OF ACUTE APPENDICİTIS WITH THOSE IN A PREVIOUS PRENATAL VISIT IN PREGNANT WOMEN

GEBELERDE AKUT APANDİSİT HEMOGRAM PARAMETRELERİNİN DAHA ÖNCEKİ BİR PRENATAL MUAYENEDEKİLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

Serkan KARAISLIBahattin BAYARIlker KIZILOGLUFatih KARAYOL2

Sadik SOZDINLERAbdulkadir DENIZSafak COSKUN2

1Department of General Surgery, Izmir Kâtip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital,

Izmir-Turkey.

2Department of General Surgery, Mus State Hospital, Mus-Turkey

3Department of General Surgery, Medical School of Bakircay University, Izmir-Turkey.

4Department of Gynecology and Obstetrics, Mus State Hospital, Mus-Turkey.

5Department of General Surgery, Gulhane Training and Research Hospital, Ankara-Turkey.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BETHESDA KATEGORİ III TİROİD NODÜLÜ OLAN HASTALARDA CERRAHİ SONUÇLAR VE MALİGNİTE RİSK FAKTÖRLERİ

SURGICAL OUTCOMES AND RISK FACTORS FOR MALIGNANCY IN PATIENTS WITH BETHESDA CATEGORY III THYROID NODULE

Selda GÜCEK HACİYANLI Serkan KARAISLI Çağrı AKÇAY

Emine Özlem GÜR Mehmet HACİYANLI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi

Anabilim Dalı, İzmir-Türkiye