2016 - 4
10 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (4): 109-116, 2016

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (4): 109-116, 2016

PREMATÜRE BEBEKLERİN YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEN TABURCULUKLARI SONRASINDA YENİDEN HASTANEYE YATIŞ NEDENLERİ

REHOSPITALIZATION CAUSES OF THE PRETERM BABIES AFTER DISCHARGE FROM THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

Gamze GÖKALP1, Yüksel BICILIOĞLU1, Alkan BAL1 ,Neslihan ZENGİN1,Orhan GÖKALP2, Işın YAPRAK1

1SBÜ, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (4): 117-122, 2016

VAKUM YARDIMLI KAPATMA: OLGU KAYITLARININ LİTERATÜR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

VACUUM –ASSISTED CLOSURE FOR FOURNIER’S GANGRENE: COMPARISON OF PATIENTS DATA WITH LITERATURE  FOURNİER GANGRENİNDE
 
Ozan Barış NAMDAROĞLU, Hilmi YAZICI, Ahmet Mücteba ÖZTÜRK, Nurettin KAHRAMANSOY, Sedat TAN
 
İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Surgery, Izmir
 

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (4): 123-129, 2016

 
APPROACHES OF THE PATIENTS ON THE RATIONAL DRUG USE:CROSS-SECTIONAL STUDY
 
Özge TUNCER1,Hale YAVUZ2,Ogün AKBAŞ3,Aslı Güler BAYINDIR1,Ahmet Murat IŞIL1, Arif YÜKSEL4
 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir
zmir Torbalı 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
3İzmir Karabağlar 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (4): 131-136, 2016

 
SERIOUS SIDE EFFECTS OF BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN IMMUNOTHERAPY FOR BLADDER CANCER: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW
 
Aslı GÜLER BAYINDIR1, Özge TUNCER UÇMAN2,Ahmet Murat IŞIL1,Emine GÜNER2,Oktay BİLGİR3, Zehra Hilal ADIBELLİ4
 
1SBÜ, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Palyatif Tedavi ve Bakım Merkezi, İzmir
2SBÜ, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir
3SBÜ, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Hematoloji Kliniği, İzmir
4SBÜ, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (4): 137-139, 2016

 
SPORADIC ACUTE POSTSTREPTOCOCCAL GLOMERULONEPHRITIS:A CASE REPORT

Emre GEZER1,Ebru ÖZDEN2, Arif YÜKSEL1, Pınar YENİAY3, Erhan TATAR3
 
1SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, İzmir
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Eskişehir
3SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İzmir