2022 - Sayı 2
29 Eylül 2022

2022 - Sayı 2 Kapak
2022 - Sayı 2 Giriş

İSTANBUL’UN ÖNDE GELEN HASTANELERİNDEN BİRİNDE GRUP B STREPTOKOK TARAMA VE KOLONİZASYON ORANLARI

GROUP B STREPTOCOCCI SCREENING AND COLONIZATION RATES IN ONE OF THE

MAJOR HOSPITALS OF METROPOLITAN ISTANBUL

Esra ÖZBAŞLI

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve

Doğum Kliniği, İstanbul, Turkey


TROMBOLİTİK TEDAVİ ALAN AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA MORTALİTEYİ TAHMİN ETMEDE ÇEKİRDEKLİ KIRMIZI KAN HÜCRESİ, OLGUNLAŞMAMIŞ GRANÜLOSİT SAYISI VE YÜZDESİNİN ROLÜ

THE ROLE OF NUCLEATED RED BLOOD CELL, IMMATURE GRANULOCYTE COUNT

AND PERCENTAGE IN PREDICTING MORTALITY IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHEMIC

STROKE RECEIVING THROMBOLYTIC THERAPY

Birdal GÜLLÜPINAR1 Serhat KORAN2 Özge ÖCEK3 Pınar ORTAN3

E. Erol ÜNLÜER1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

2Medipol Üniversitesi, Aile Hekimi Kliniği, İstanbul

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

 

COMPARISON OF PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC CENTRAL LYMPH NODE DISSECTION RESULTS IN THYROID CANCER

TİROİD KANSERİNDE PROFİLAKTİK VE TERAPÖTİK SANTRAL LENF NODU

DİSEKSİYONU SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Selda GÜCEK HACIYANLI Serkan KARAISLI Burak KOYUNCU Mehmet HACIYANLI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir-Türkiye.

 

COVİD-19 HASTALARINDA BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ TUTULUM SKORUNUN KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARLA İLİŞKİSİ

CORRELATION OF COMPUTERIZED TOMOGRAPHY SEVERITY SCORE IN

COVID-19 PATIENTS WITH CLINICAL AND LABORATORY RESULTS

Yalçın KOÇYİĞİT1 Mehmet Can UĞUR2 Cengiz CEYLAN3

1Aliağa Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü

2Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Hematoloji Bölümü

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

 

COVİD-19 HASTALARINDA KULAK BURUN BOĞAZ SEMPTOMLARI VE HASTALIK ŞİDDETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF OTOLARYNGOLOGICAL SYMPTOMS AND DISEASE

SEVERITY IN COVID-19 PATIENTS

Mehmet Ekrem ZORLU1 Tolgahan ÇATLI1 Onur ÇORAKÇI1 Sebnem ÇALIK2

Cemal KOÇAK3 Selma TOSUN2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun

Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

3 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Uzmanı

 

ROMATİZMAL HASTALIK NEDENİ İLE HİDROKSİKLOROKİNİN KULLANIMININ COVİD-19'a YAKALANMA VE HASTALIK SEYRİ ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF HYDROXYCHLOROQUINE USE DUE TO RHEUMATIC

DISEASE ON THE RISK OF COVID-19 INFECTION AND ITS COURSE

Tanzer KORKMAZ1 Asli SENER2 Vedat GERDAN3 İlker KIZILOĞLU4

1SBU Tepecik Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, Izmir, Turkey

2Bakırçay University Çiğli Training and Research Hospital, Emergency Department İzmir,

Department of Emergency Medicine, Izmir, Turkey

3Bakırçay University Çiğli Training and Research Hospital, Emergency Department İzmir,

Department of Rheumatology, Izmir, Turkey

4Doctor Suat Seren Chest Diseases Training and Research Hospital Department of General

Surgery, Izmir, Turkey

 

ACİL SERVİSE İŞ KAZASI İLE BAŞVURAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF HEALTH WORKERS ADMITTED TO EMERGENCY DEPARTMANT

WITH OCCUPATIONAL ACCIDENTS

Ümran BİNGÖL

Bakırçay Üniversitesi, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, İzmir

 

HCV ENFEKSİYONLU NAİF HASTALARDA TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİ İLE KARACİĞER HİSTOLOJİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN COMPLETE BLOOD COUNT

PARAMETERS AND LIVER HISTOLOGY IN TREATMENT NAIVE PATIENTS WITH HCV

INFECTION

Cumhur ARTUK1 Murat AFYON2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara

2Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü, Ankara

 

COMPARISON OF PATIENTS OVER 65 YEARS WITH ATYPICAL AND TYPICAL FEMORAL SHAFT FRACTURES TREATED WITH INTRAMEDULLARY NAILING

İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ İLE TEDAVİ EDİLEN 65 YAŞ ÜSTÜ ATİPİK VE TİPİK

FEMUR CİSİM KIRIKLI HASTALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Sertaç SARUHAN Melikşah UZAKGİDER Recep EYCEYURT

Onur SÜER Fener ÇELEBİ Cemil KAYALI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve

Travmatoloji Kliniği, İzmir

 

AKUT SEREBROVASKÜLER OLAY GEÇİREN HASTALARDA ACEF RİSK SKORU İLE ARİTMİ GELİŞİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ACEF RISK SCORE AND THE DEVELOPMENT OF

ARRHYTHMIA IN PATIENTS WITH ACUTE CEREBROVASCULAR EVENT

Oktay ŞENÖZ1 Mehmet KIŞ2 Tuncay GÜZEL3

1Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

3Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır

 

ACİL SERVİSE GÖĞÜS AĞRISI İLE BAŞVURAN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA TROPONİN T YÜKSEKLİĞİNİN AKUT KORONER SENDROM TANISINDA VE MORTALİTEYİ BELİRLEMEDE BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE SUCCESS OF TROPONIN T HIGHER IN DIAGNOSIS OF ACUTE

CORONARY SYNDROME AND DETERMINATION OF MORTALITY IN CHRONIC RENAL

FAILURE PATIENTS APPLIED TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH CHEST PAIN

Adem ÇAKIR1 Omay SORGUN2

1Acil Tıp Kliniği, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul

2İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

 

HUMERUS PROKSİMAL KIRIK YÖNETİMİNDE AKUT VE BAŞARISIZ OSTEOSENTEZ SONRASI UYGULANAN TERS OMUZ ARTROPLASTİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY PERFORMED AFTER

ACUTE AND FAILURE OF OSTEOSYNTHESIS IN MANAGEMENT OF HUMERUS

PROXIMAL FRACTURE

Mahmut TUNÇEZ İhsan AKAN Mehmet ÖZDEMİR Tayfun BACAKSIZ

Özgür Doğan AYDIN Cemal KAZIMOĞLU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve

Travmatoloji Kliniği, İzmir

 

ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI NEDENİYLE EKSTRAKORPOREAL ŞOK DALGA LİTOTRİPSİ (ESWL) UYGULANAN HASTALARDA AĞRININ TEDAVİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF PAIN ON THE SUCCESS OF TREATMENT IN PATIENTS

WHO PERFORMED EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY

(ESWL) DUE TO URINARY SYSTEM STONE DISEASE

Alper ÇAĞLAYAN1 Burcu ÖZALP HORSANALI2 Mustafa Ozan HORSANALI3

1İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

2İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

3İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 

ODONTOJENİK KUTANÖZ FİSTÜLDE TEK SEANSTA KÖK KANAL TEDAVİSİ

SINGLE VISIT ROOT CANAL TREATMENT OF ODONTOGENIC CUTANEOUS FISTULA

Ezgi Can ÇEKİÇ1 Bekir Oğuz AKTENER2

1Izmir Training Dental Hospital, Endodontic Clinic, Izmir, Turkey

2İzmir, Turkey


KORONAVİRÜS HASTALIĞI (COVID-19) İLE EŞ ZAMANLI ANİ SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBINDA İNTRATİMPANİK STEROİD TEDAVİSİ

INTRATYMPANIC STEROID THERAPY IN SUDDEN SENSORINEURAL HEARING

LOSS CONCURRENT WITH CORONOVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Ecem Sevim AKI1 Enes AYDIN1 Abdullah DALGIC2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir


CAUSE OF RECURRENT INTESTINAL BLEEDING: STROMAL TUMOR OF THE JEJUNUM

TEKRARLAYAN İNTESTİNAL KANAMA NEDENİ:

JEJUNUMUN STROMAL TÜMÖRÜ

Ahmet ÇEKİÇ Ömer ÇAĞLIYAN Mehmet YILDIRIM

University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Education and Research Hospital,

Department of General Surgery, Izmir, Turkey.