2015-1
12 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2015;19(1):1-5

PLASENTA DEKOLMANI VE PERİNATAL SONUÇLAR: SEZARYEN YAPILAN 89 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ
 
PLACENTA ABRUPTIO AND PERINATAL OUTCOMES: RETROSPECTIVELY ANALYZIS OF 89 CASES WHO HAD CESAREAN SECTIONS
 
 
 
Dr. İbrahim Uyar, Dr. İbrahim Gülhan, Dr. Çağdaş Şahin, Dr.Atalay Ekin, Dr. Mehmet Özeren
 
 
 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Bölümü

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 6-14

OTOİMMUN TİROİDİT OLGULARININ İDRAR İYOT DÜZEYLERİ İLE DİYETLERİNDEKİ TUZ İYOT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

AUTOIMMUNE THYROIDITIS DIET WITH CASE URINARY IODINE LEVELS OF SALT IODIZATION IN THE RELATIONSHIP BETWEEN LEVELS OF

 

Dr. Halis Çetin DEMİRCAN1, Dr. Ümmühan ÖZTÜRK KADIOĞLU2

 

1İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 15-20

ÜRETERAL GİRİŞ KILIFI KULLANILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

RETROGRADE INTRARENAL SURGERY OUTCOMES WITHOUT USING AN ACCESS SHEAT

 

Dr İbrahim Halil BOZKURT, Dr Tarık YONGUÇ, Dr Serkan YARIMOĞLU, Dr İsmail BASMACI Dr Volkan ŞEN, Dr Tansu DEĞİRMENCİ, Dr Bülent GÜNLÜSOY

 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 21-26

SOL VENTRİKÜL FONKSİYONLARI İLERİ DERECEDE BOZULMUŞ AORT YETMEZLIĞI HASTALARINDA CERRAHİ: AORT KAPAK REPLASMANI İÇİN ÖNEMLİ BİR SORUN

SURGERY ON SEVERE AORTIC INSUFFICIENCY WITH HIGHLY ENLARGED LEFT VENTRICLE: IS THIS A REAL PROBLEM FOR AORTIC VALVE REPLACEMENT

 

Yuksel Besir 1, Levent Yilik1, Orhan Gokalp1, Sahin Bozok2, Banu Lafci1, Ismail Yurekli1, Ufuk Yetkin1, Ali Gurbuz1

 

İzmir Katip Çelebi University Atatürk Education and Research Hospital , Department of Cardiovascular Surgery

2 Recep Tayyip Erdogan University Faculty of Medicine, Department of Cardiovascular Surgery ABSTRACT

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 27-32

ACİL SERVİSTE TÜKENMİŞLİK SENDROMU

BURNOUT IN EMERGENCY DEPARTMENT

 

Özgür DURAN1, Fulya YILMAZ DURAN2, Gülbin AYDOĞDU1

 

1 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İZMİR
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 33-40

İNFERTİL ERKEKLERDE KROMOZOMAL ANOMALİ VE POLİMORFİZM SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

RESULTS OF CHROMOSOMAL ABNORMALITIES AND POLIMORPHISMS IN INFERTILE MEN: A RETROSPECTIVE STUDY

 

Işın KAYA1, Gülüzar Arzu TURAN2, Esra Bahar GÜR2, Fatma ESKİCİOĞLU3, Betül UĞUZ4, Işın SÖZER4 Şaban ADAKAN4, Musa SARAÇOĞLU5

 

1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genetik Tanı Merkezi, İZMİR
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İZMİR
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İZMİR
4Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tüp Bebek Merkezi, İZMİR
5Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2015;19(1):41-45

LARİNGEAL NÖROFİBROM: OLGU SUNUMU

LARYNGEAL NEUROFIBROMA: CASE REPORT

 

Dr Didem ERSÖZ1, Dr Enver VARDAR1, Dr Tolgahan ÇATLI2, Dr Tulu KEBAT1 Dr Asuman ARGON1, Dr Çağrı Çelik21İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İZMİR
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Cerrahi Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2015;19(1):46-48

UNUTULMUŞ DJ STENTLERDE ENKRUSTASYON OLUŞUMU: ON YIL UNUTULMUŞ DJ STENT, OLGU SUNUMU

ENCRUSTATION FORMATION IN FORGOTTEN DJ STENT: TEN YEARS FORGOTTEN DOUBLE J STENT, CASE REPORTDr Salih Polat, Dr Özgü Aydoğdu, Dr i. Halil Bozkurt, Dr Tarık Yonguç, Dr Volkan Şen, Dr Bülent Günlüsoy Dr Süleyman Minareci

 

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 49-52

BEL AĞRISI İLE PREZENTE OLAN D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE BAĞLI OSTEOMALAZİ

OSTEOMALACIA DUE TO VITAMIN D DEFICIENCY PRESENTING AS LOW BACK PAIN

 

İlker ŞENGÜL, Nesibe DOĞAN , Şeniz AKÇAY YALBUZDAĞ , Altınay GÖKSEL KARATEPE,Taciser KAYA İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir (Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Department, Izmir)

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 53-55

HEPATİK ARTER ANEVRİZMASI: NADİR BİR OLGU SUNUMU

HEPATIC ARTERY ANEURYSM: A RARE CASE REPORT

 

Harun Arslan1, Ayşe Arslan2, Sebahattin Çelik3, Edip Gönüllü41Van Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2Van Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
3Van YYÜ Sağlık Yüksekokulu Biyokimya Bölümü
4Van Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(1): 56-59

TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA: DİRENÇLİ İKİ OLGUNUN BİLDİRİMİ VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

THROMBOTIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA: A REPORT OF TWO RESISTANCE CASES AND REVIEW OF THE LITERATURE 

 

Oktay Bilgir1, Mehmet Calan2, Ferda Bilgir3, Gulsum Cagliyan1, Can Ozlu1, Arif Yüksel41Izmir Bozyaka Training and Research Hospital,Department of Hematology, Bozyaka, Izmir, Turkey.
2Dokuz Eylul University,Medical School, Department of Endocrine & Metabolism, Izmir, Turkey.
3Katip Celebi University, Medical School, Ataturk Training and Research Hospital, Department of Allergy & Immunology,Turkey.
4Izmir Bozyaka Training and Research Hospital,Department of Hematology, Bozyaka, Izmir, Turkey.