2022 - Sayı 4
24 Şubat 2023

YIL 2022 - SAYI 4 KAPAK
YIL 2022 - SAYI 4 YAZAR İNDEXİ
YIL 2022 - SAYI 4 İNDEX

JAK2V617F MUTASYONU İLE SERUM ERİTROPOİETİN DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN JAK2V617F MUTATION AND SERUM ERYTHROPOIETIN LEVELS

Giray BOZKAYA 1 Erdi DİLAVER 1 Çağatay HASİP 2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

2 Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

EVALUATION OF BEDSIDE ULTRASONOGRAPHY PERFORMED IN THE EMERGENCY DEPARTMENT FOR THE DIAGNOSIS OF ACUTE CHOLECYSTITIS

AKUT KOLESİSTİT TANISINDA ACİL SERVİSTE YAPILAN YATAKBAŞI ULTRASONOGRAFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Levent ALBAYRAK 1 Caner SAĞLAM 2

1 Department of Emergency Medicine, Yozgat Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat, Turkey

2 Department of Emergency Medicine, University of Health Sciences, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

PELVİK ADEZYONLARDAKİ SİNİR LİFİ VARLIĞININ KRONİK PELVİK AĞRI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PROSPEKTİV KOHORT ÇALIŞMASI

EVALUATION OF THE EFFECT OF NERVE FIBER PRESENCE IN PELVIC ADHESIONS ON CHRONIC PELVIC PAIN: PROSPECTIVE COHORT STUDY

Ozan DOĞAN1 İbrahim ÖMEROĞLU2 Bülent ARICI3 Osman TEMİZKAN4

1Serbest Hekim , Kadın Hastalıkları ve Doğum ,İstanbul

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Perinatoloji Kliniği, İzmir

3Serbest Hekim , Kadın Hastalıkları ve Doğum , İstanbul

4Serbest Hekim ,Kadın Hastalıkları ve Doğum , İstanbul

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI KAN TRANSFÜZYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

FACTORS AFFECTING BLOOD TRANSFUSION AFTER PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Taha ÇETİN Gürkan CESUR Serdar ÇELİK Niyazi Özgür KURUL İbrahim Halil BOZKURT Bülent GÜNLÜSOY Tansu DEĞİRMENCİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

IS THERE A DIFFERENCE BETWEEN PATIENTS UNDER 65 AND PATIENTS AGE 65 AND OVER IN THE EFFECT AND SAFETY OF CDK 4/6 INHIBITOR + ENDOCRINE THERAPY?

65 YAŞ ALTINDAKİ HASTALARLA 65 YAŞ VE ÜZERİ HASTALAR ARASINDA CDK 4/6 İNHİBİTÖR + ENDOKRİN TEDAVİSİNİN ETKİ VE GÜVENLİĞİNDE FARK VAR MI?

Hüseyin Salih SEMİZ1 Merve KESKİNKILIÇ2 Tuğba YAVUZŞEN1

1Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department Of Medical Oncology, Izmir/Turkey

2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Izmir / Turkey

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

BIOCHEMICAL AND CLINICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF TOCILIZUMAB TREATMENT APPLIED IN THE EMERGENCY DEPARTMENT ON THE MORTALITY OF COVID-19 PATIENTS

ACİL SERVİSTE UYGULANAN TOCİLİZUMAB TEDAVİSİNİN COVİD- 19 HASTALARININ MORTALİTESİNE ETKİSİNİN BİYOKİMYASAL VE KLİNİK ANALİZİ

Gökhan YILMAZ 1 Ahmet UYANIK1 İsmail AKTAŞ1 Murat AKINCIHasan Gazi UYAR 2

1Konya Meram Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya

2Konya Yunak Devlet Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

DİŞ HEKİMLİĞİ LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN ORAL ANTİTROMBOTİK TEDAVİ GÖREN HASTALARDA BİLGİ, TUTUM VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF KNOWLEDGE, ATTITUDE AND PRACTICES OF DENTAL STUDENTS TOWARD DENTAL MANAGEMENT OF PATIENTS ON ANTITHROMBOTIC THERAPY

Zeynep ÇUKUROVA YILMAZ1 Eda ETİK2

1 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Diş Hekimliği Fakültesi,

İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi, İstanbul, Türkiye.

2 Diş Hekimliği Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler Hastanesi, İstanbul, Türkiye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMALI HASTALARDA MORTALİTEYİ TAHMİN ETMEDE ÇEKİRDEKLİ KIRMIZI KAN HÜCRESİ VE İMMATÜR GRANÜLOSİT YÜZDESİNİN ROLÜ

ROLE OF PERCENT NUCLEATED RED BLOOD CELL AND IMMATURE GRANULOCYTE IN PREDICTING MORTALITY IN PATIENTS WITH UPPER GASTROINTESTINAL BLEEDING

Caner SAĞLAM1 Birdal GÜLLÜPINAR1 Pınar Hanife ÇETİNBİLEK1 Serhat KORAN2

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

2İstanbul Medipol Üniversitesi, Aile Hekimi Kliniği, İstanbul

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

RISK FACTORS AND PREVALANCE OF POSTPARTUM DEPRESSION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN A UNIVERSITY HOSPITAL IN WESTERN TURKEY: A CROSSSECTIONAL STUDY

KOVİD-19 PANDEMİSİ SIRASINDA TÜRKİYE'NİN BATISINDA BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DOĞUM SONRASI DEPRESYONUN RİSK FAKTÖRLERİ VE YAYGINLIĞI: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

Seçil KARACA KURTULMUŞ1 Deniz ÖZTEKİN2 Duygu ADIYAMANZekiye ŞAHİN3 Ebru ŞAHİN GÜLEÇ3

1 İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gyneacology

2 Bakırçay University Çiğli Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gyneacology

3 SBU Tepecik Training and Research Hospital, Department of Obstetrics and Gyneacology

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

KORONAVİRÜS BİZİ OBSESİF Mİ YAPTI? KORONA VİRÜS PANDEMİSİNDE DEĞİŞEN EL YIKAMA ALIŞKANLIKLARI

HAS CORONAVIRUS MADE US OBSESSIVE? CHANGING HAND WASHING HABITS IN THE CORONA VIRUS PANDEMIC

Şükran KÖSE1 Ömer KARBUŞ2 Nesime Ayşenur GÜLAYDIN3 Seheray ŞAHİNMuhammet ALPAYDIN2 Mehmet CEYLAN5 Elif DUMAN6

1 SBÜ, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir, Türkiye

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

4 Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

5 Bakırçay Ünversitesi İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

AKUT İNME İÇİN İV TROMBOLİTİK TEDAVİ VE MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULANAN HASTALARIN TEDAVİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF TREATMENT RESULTS OF PATIENTS WHO UNDERWENT IV HROMBOLYTIC THERAPY AND MECHANICAL THROMBECTOMY FOR ACUTE STROKE

Özkan ÖZMUK1 Mehmet MÜHÜRDAROĞLU2 Hasan DOĞAN3,

Erdem GÜRKAŞ4 Zeynep Neşe ÖZTEKİN5

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bakanlığı Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi, Ankara

3Sağlık Bakanlığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Sinop

4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, İstanbul

5Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi, Ankara

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

DOES SLEEP QUALITY ASSOCIATE WITH COGNITIVE FUNCTIONS AND CLINICAL PARAMETERS IN ANKYLOSING SPONDYLITIS?

ANKİLOZAN SPONDİLİTTE UYKU KALİTESİ KOGNİTİF FONKSİYONLAR VE KLİNİK PARAMETRELERLE İLİŞKİLİ MİDİR?

Mahmut EREN1 Seniz AKCAY2 Taciser KAYA2

Altinay GOKSEL KARATEPE2 Bugra INCE2

1Edremit State Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Department, Balıkesir, Turkey

2 University of Health Sciences Izmir Bozyaka Training and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Department, Izmir, Turkey

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

EL VE AYAK KEMİK KIRIKLARINDA ADLİ TIP AÇISINDAN KIRIK İLE OLAY ARASINDA NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN THE FRACTURE AND THE EVENT IN TERMS OF FORENSIC MEDICINE IN HAND AND FOOT BONE FRACTURES

Semiha CANVERENLER1 Zuhal UZUNYAYLA2 Ümit Ünüvar GÖÇEOĞLU3

1 S.B.Ü Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir

2 Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Kliniği, Muğla

3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Adli Tıp AD, Muğla

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

THE ATTITUDES AND EXPERIENCES OF SURGICAL SCIENCE ACADEMICIANS REGARDING THE OPEN PEER REVIEW PROCESS OF ARTICLES

CERRAHİ BİLİM AKADEMİSYENLERİNİN HAKEMLİK YAPARKEN MAKALELERİN AÇIK DEĞERLENDİRME SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE DENEYİMLERİ

Orhan ÜREYEN1 Hatice ŞİMŞEK2 Abdullah ŞENLİKÇİMehmet YILDIRIM1 Enver İLHAN1

1 University of Health Sciences Turkey, İzmir Bozyaka Health Practise and reasearch Center, Department of Genaral Surgery, izmir Turkey

2 Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Public Health, İzmir, Turkey

3 Ankara Training and Research Hospital, Deparment of Gastroenterology Surgery, Ankara, Turkey

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

GLİOBLASTOMA MULTİFORME’DE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF SURGICAL TREATMENT RESULTS IN GLIOBLASTOMA MULTIFORME

Alper TABANLI Hüseyin Berk BENEK Tahsin ÜLGEN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

MİDE KANSERİ NEDENİYLE OPERE HASTALARIN HER-2, p53 VE Ki-67 İMMÜNOHİSTOKİMYASAL BELİRTEÇLERİNE GÖRE HİSTOPATOLOJİK BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA

COMPARISON OF HISTOPATHOLOGICAL FINDINGS OF PATIENTS OPERATED DUE TO STOMACH CANCER ACCORDING TO HER-2, p53 AND Ki-67 IMMUNOHYISTOCHEMICAL MARKERS: A RETROSPECTIVE STUDY

Ali Kemal KAYAPINAR1 Dudu SOLAKOĞLU KAHRAMAN2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

RİNOLİTLERİN LOKALİZASYONLARI VE CERRAHİ TEDAVİLERİ: 29 HASTANIN ANALİZİ

LOCALIZATIONS AND SURGICAL MANAGEMENTS OF RHINOLITHS: REVIEW OF 29 PATIENTS

Taşkın TOKAT Mehmet GÜVEN

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Sakarya

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

KÜNT TRAVMAYA SEKONDER HİFEMALI HASTALARDA KLİNİK ÖZELLİKLER

CLINICAL FEATURES IN PATIENTS WITH HYPHEMIA SECONDARY

TO BLUNT EYE TRAUMA

Nurullah Berk AÇAR Miray KARATAŞ Tuncay KÜSBECİ Okan AKMAZ Bora YÜKSEL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

CORRELATIONS BETWEEN BACKGROUND PARENCHYMAL ENHANCEMENT ON BREAST MRI AND MORPHOPHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF BREAST AND BREAST LESIONS

MEME MR’DA ARKA PLAN KONTRASTLANMASININ MEME PARANKİMİ VE MEME LEZYONLARININ MORFOFİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

Leyla İSAYEVA1 Zehra Hilal ADIBELLİ2 Ali Murat KOÇ3 Baha ZENGELMahmut ÖKSÜZLER2 Esra Meltem KOÇ5

1Radyoloji Kliniği, Beylikdüzü Medilife Hospital,İstanbul, Turkiye

2RadyolojiAnabilim Dalı, SBU İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

3Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir,

4Cerrahi Kliniği, SBU İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

5Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir,