2019-1
01 Nisan 2019

2019 SAYI 1 

MODİFİYE MİNİMAL İNVAZİF VİDEO YARDIMLI PARATİROİDEKTOMİ (MIVAP)YÖNTEMİ : NASIL YAPIYORUM

A MODIFIED METHOD OF MINIMALLY INVASIVE VIDEO-ASSISTED PARATHYROIDECTOMY (MIVAP): HOW I DO IT

Koray BAŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği


 

EVALUATION OF METABOLIC SYNDROME PREVALANCE IN ADULTS WITH SEVERE MENTAL DISORDER WHO FOLLOWED IN COMMUNITY MENTAL HEALTH CENTER OF A TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNİN TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİNDE AĞIR RUHSAL BOZUKLUK NEDENİYLE İZLENEN ERİŞKİNLERDE METABOLİK SENDROM SIKLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dursun Hakan DELİBAŞ Esin ERDOĞAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İzmir


 

KAROTİS ENDARTEREKTOMİSİ GEÇİREN ATRİAL FİBRİLASYONLU HASTALARDA ANTİKOAGÜLASYONU NASIL YAPIYORUM? ANKARA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ TECRÜBESİ

HOW DO I MANAGE ANTICOAGULATION IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION FOLLOWING CAROTID ENDARTERECTOMY? ANKARA BAŞKENT UNIVERSITY EXPERIENCE

Hakki Tankut AKAY1 Murat UĞURLUCAN2 İbrahim ERDİNÇ3 Çağla CANBAY2 Didem Melis ÖZTAŞ 2 Erdal ASLIM4

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

4Liv Hospital, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

 


 

İZOLE KARDİAK KİST HİDATİK HASTALIĞINA CERRAHİ YAKLAŞIM VE YÖNTEMLER

SURGICAL APPROACH AND MANAGEMENT TO ISOLATED CARDIAC CYST HYDATID DISEASE

Tuğra GENÇPINAR1 Çağatay BİLEN2 Gökmen AKKAYA2 Serdar BAYRAK1 Hüdai ÇATALYÜREK1

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir.

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir.

 


 

SERVİKAL POLİPLERİN KLİNİK VE PATOLOJİK İNCELEMESİ VE YÖNETİMİ; TEK MERKEZ VERİSİ

CLINICAL AND PATHOLOGICAL INVESTIGATION AND MANAGEMENT OF CERVICAL POLYPLES; SINGLE CENTRAL DATA

Ahkam Göksel KANMAZ1 Adnan BUDAK2

1Ahkam Göksel Kanmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

2Adnan Budak, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir

 


 

KADINLARIN MEME KANSERİ TARAMALARINA KATILIMLARINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER

DEMOGRAPHIC VARIABLES AFFECTING WOMEN’S PARTICIPATION IN BREAST CANCER SCREENINGS

Meryem AŞKIN1 Esra Meltem KOÇ1 Mehmet ARSLAN1 Merve Yekta ATEŞ1 Gizem DAĞ1 Melih Kaan SÖZMEN2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

 


 

KOLOREKTAL KANSER OBSTRÜKSİYONUNUN ACİL CERRAHİSİNDE MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

MORTALITY-RELATED FACTORS IN EMERGENCY SURGERY OF COLORECTAL CANCER OBSTRUCTION


Orhan ÜREYEN     Hüseyin FENERCİOĞLU      Demet ALAY      Enver İLHAN


Sağlık Bilimleri Üniversitesi- İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye

 

 


 

KRONİK MYELOİD LÖSEMİ HASTALARIMIZDA ALINAN YANITLARIN GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

RETROSPECTIVE EVALUATION OF ACCEPTIVE ANSWERS IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA PATIENTS

Şerife SOLMAZ1 İnci ALACACIOĞLU2 Kadriye Bahriye PAYZIN3

1S.B.Ü.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İZMİR,

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji ABD, İZMİR

3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Kliniği, İZMİR

 


 

GEBELİK YAŞINA GÖRE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLER İLE BİRİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ BELİRTEÇLERİNİN İLİŞKİSİ

RELATIONSHIPBETWEEN SMALL FOR GESTATIONAL AGE BABIES AND FIRST TRIMESTER SCREENING TEST MARKERS

Ahkam Göksel KANMAZ1 Adnan BUDAK2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir

 


 

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN KRİTİK OBSTETRİK HASTALARIN ANALİZİ

THE ANALYSIS OF CRITIC OBSTETRIC PATIENTS FOLLOWED AT INTENSIVE CARE UNIT

Sanem GÜNTÜRK1 Kaan KATIRCIOĞLU2 Murat Yaşar ÖZKALKANLI2 Serdar SAVACI2 Murat AKSUN2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir.

2Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir.

 


 

WHICH HEMATOLOGIC PARAMETERS PREDICT SURVIVAL IN PATIENTS WITH SMALL CELL LUNG CANCER?
 

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA HANGİ HEMATOLOJİK PARAMETRELER YAŞAM SÜRESİNİN BELİRTEÇLERİDİR?

Esin OKTAY1 Özge KESKİN2 M. Ferhat EYİLER3 Özlem YERSAL1 Özgür TANRIVERDİ4

Erdinç NAYIR5 Gizem DÖNMEZ YALÇIN6 Nezih MEYDAN1

1Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 2Konya Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 3Aydın Atatürk Devlet Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü

4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

5Kahraman Maraş Devlet Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü

6Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Bioloji Anabilim Dalı

 


 

A RARE NEUROPHSYCHIATRIC DISORDER: FAHR’S DISEASE

NADİR GÖRÜLEN NÖROPSİKİYATRİK BOZUKLUK: FAHR HASTALIĞI

Hasan Armağan UYSAL1 Neslihan EŞKUT2

1Özel Medikal Park İzmir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir