2016 - 2
10 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (2): 47-51, 2016

 
OTOTOXICITY AND STEM CELL APPLICATIONS
 
Feda BAYRAK1, Yüksel OLGUN2, Zekiye ALTUN3
 
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği
2Dokuz Eylül Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği
3Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Ana Bilim Dalı
 
 
 
 
 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (2): 53-62, 2016

 
BiR TÜRK POPÜLASYONUNDA ABCA1 R219K AND ABCB1 C1236T GEN POLİMORFİZİMLERİNİN KORONER ARTER HASTALIĞI İLE İLİŞKİSİ
 
Osman BETON1, Öcal Berkan2, Nil OZBILUM3, Serdal ARSLAN4
 
Department of Cardiology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
2 Department of Cardiovascular Surgery, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Sivas, Turkey
3 Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Science, Cumhuriyet University, Sivas, Turkey
4 Department of Medical Biology, Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, Sivas, Turkey

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (2): 63-67, 2016

 
PREOPERATİF ENDOSKOPİ VE SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI REZEKE EDİLEN MİDE SPESMEN PATOLOJİSİNİN CERRAHİ ÖNEMİ: İLK 100 OLGUNUN, DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Ahmet Mücteba ÖZTÜRK1,Ahmet Deniz UÇAR1 ,Erkan OYMACI1, Savaş YAKAN1,Enver Vardar2, Ozan NAMDAROĞLU1,Nurettin KAHRAMANSOY1, Mehmet YILDIRIM1
 
1SBU, Izmir Bozyaka Education and Research Hospital,Departmant of Surgery
2SBU, Izmir Bozyaka Education and Research Hospital,Departmant of Pathology

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (2): 69-72, 2016

 
A COMPARISON OF SENSITIVITIES OF BODY TEMPERATURE MEASUREMENT TECHNIQUES TO DIAGNOSE HIGH FEVER IN PATIENTS ADMITTED TO CRITICAL CARE
 
Zeki Tuncel TEKGÜL, Yeşim KOÇAK
 
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (2): 73-76, 2016

 
NEUROFIBROMATOSIS TYPE 1; NOVEL NF1 GENE MUTATION, PROGNOSIS AND FOLLOW UP OF THE SYNDROME
 
Aslı SUBAŞIOĞLU1, Kaan SAVAŞOĞLU1, Alper GEZDİRİCİ2
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, İzmir
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü, İstanbul

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 20 (2): 77-79, 2016

 
SKROTAL PARATESTİKÜLER DEV LİPOSARKOM
 
Oktay UCER1, Peyker TEMIZ2, Talha MUEZZINOGLU1
 
1Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Manisa, TURKEY
2Celal Bayar University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Manisa, TURKEY