2021 - 3
21 Aralık 2021

2021 SAYI 3 GİRİŞDİYALİZE GİRMEYEN KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA HEPATİT B AŞISI SONRASI ANTİKOR YANITINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING ANTIBODY RESPONSE AFTER HEPATITIS B VACCINE IN NON-DIALYSIS CHRONIC KIDNEY DISEASE

 

Fatih YILMAZ1 Semih GÜL2 Üstün YILMAZ3 Ümmühan MADEN4 Ayça İNCİ5

1Antalya Atatürk Devlet Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya 3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya 4Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Polikliniği, Antalya 5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Antalya

 


PERİFERİK KANDAN ELDE EDİLEN ENFEKSİYON, ANEMİ VE KOAGÜLASYON İLE İLGİLİ ÜÇ YENİ KAPSAMLI İNDEKS KULLANARAK AKUT APANDİSİTİN PROGNOSTİK DEĞERLENDİRMESİ

PROGNOSTIC EVALUATION OF ACUTE APPENDICITIS USING THREE NEW COMPREHENSIVE INDEXES RELATED TO INFECTION, ANEMIA AND COAGULATION DERIVED FROM PERIPHERAL BLOOD

Birdal GÜLLÜPINAR

E. Erol ÜNLÜER1

Mehmet YILDIRIM2

Gülşen ÇETİNKAYA ÜNAL1

Talha KIVANÇ1

Ömer ÇAĞLIYAN2

 

 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

 


 

İRİNOTECAN UYGULANAN RATLARDA DENEYSEL KARACİĞER REZEKSİYONU SONRASINDA GRANÜLOSİT KOLONİ STİMÜLE EDİCİ FAKTÖRÜN REJENERASYON ÜZERİNE ETKİLERİ

THE EFFECTS OF GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR ON REGENERATION AFTER EXPERIMENTAL LIVER RESECTION IN IRINOTECAN ADMINISTERED RATS

 

Mehmet Burak ÖZTOP1 Bekir YAŞAR2 Bartu BADAK3

1Ministry of Health, Branch of Izmir, Izmir

2General Surgery, Ozel Anadolu Hospital, Eskisehir

3General Surgery, Osmangazi University, Eskisehir

 


SPİNAL EPENDİMOMLARIN KLİNİK VE CERRAHİ DEĞERLENDİRİLMESİ

CLINICAL AND SURGICAL EVALUATION OF SPINAL EPENDYMOMAS

 

Hüseyin Berk BENEK Emrah AKÇAY

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,  İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve 

Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir


 

HASTANE DIŞI KARDİYAK ARREST İLE ACİL SERVİSE BAŞVURAN HASTALARDA MORTALİTE VE MORBİDİTENİN KAN GAZI PARAMETRELERİYLE BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF MORTALITY AND MORBIDITY WITH BLOOD GAS PARAMETERS IN PATIENTS WHO APPLY TO EMERGENCY SERVICE WITH NON-HOSPITAL CARDIAC ARREST

 

Omay SORGUN Umut PAYZA Adnan YAMANOĞLU

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH, Acil Tıp Kliniği, İzmir

 


 

İNTRASİTOPLAZMİK SPERM İNJEKSİYONU YAPILAN HASTALARDA DONDURMA ÇÖZME SİKLUSLARINDA 5. GÜN VE 6. GÜN EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF 5th DAY VERSUS 6th DAY FROZEN EMBRYO TRANSFER RESULTS IN INTRACYTOPLASMIC SPERM INJECTION PATIENTS

 

Volkan EMİRDAR1 Funda GÖDE1 Selda Bahar DOĞAN1 Volkan KARATAŞLI2 Gülin OKAY1 İbrahim PALA Burcu TAMER3 Ahmet Zeki IŞIK1

1İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastenesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İZMİR

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İZMİR

Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastenesi Tüp Bebek Merkezi Embriyoloji Laboratuvarı, İZMİR

 


 

AMATÖR SPORCULARDA KIŞ SPOR YARALANMALARINDA ORTOPEDİK ACİL DURUMLAR, BİLGİSAYAR TOMOGRAFİSİ VEYA X-RAY BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ORTHOPEDIC EMERGENCIES WITH POSITIVE COMPUTER TOMOGRAPHY OR X-RAY FINDING IN WINTER SPORTS INJURIES AMONG AMATEUR ATHLETES

 

Ali YÜCE        Gökhan KARAHAN

Pine and Sakura City Hospital, Orthopedics and Traumatology Clinic, ISTANBUL


 

KİLİTLİ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİ İLE TEDAVİ EDİLEN 75 YAŞ ÜSTÜ FEMUR CİSİM KIRIKLI HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARI

THE CLINICAL OUTCOMES OF PATIENTS ABOVE 75 YEARS WITH FEMORAL SHAFT FRACTURES TREATED WITH LOCKED INTRAMEDULLARY NAILS

Sertaç SARUHAN Melikşah UZAKGİDER Kamil YAMAK Recep EYCEYURT Onur SÜER Cemil KAYALI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve  Travmatoloji Kliniği, İzmir


 

COVID-19 PANDEMİSİ GENEL CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDEKİ NASOKOMİAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİ DEĞİŞTİRDİ Mİ?

HAS THE COVID-19 PANDEMIA CHANGED THE FACTORS OF NOSOCOMIAL INFECTION IN THE GENERAL SURGERY INTENSIVE CARE UNIT?

 

Hüseyin ESİN1 Cem KARAALİ1 Ayberk DURSUN1 Korhan TUNCER1 Levent UĞURLU1 Cengiz AYDIN1 Mustafa EMİROĞLU1 Şükran KÖSE2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

 


 

PARKİNSON HASTALARINDA BİR NON-MOTOR SEMPTOM OLARAK KOGNİTİF DİSFONKSİYON

COGNITIVE DYSFUNCTION AS A NON-MOTOR SYMPTOM IN PARKINSON'S PATIENTS

 

Burçin DURMUŞ Özge YILMAZ KÜSBECİ İpek İNCİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

 


 

EVALUATION OF QUALITY OF LIFE İN THE PATIENTS WITH TELANGIECTASIA AND RETICULAR VEINS

TELENJİEKTAZİ VE RETİKÜLER VARİSLİ HASTALARDA YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ibrahim UYAR

Tepecik Education and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Izmir

 


 

PRENATAL TANILI FETAL GASTROİNTESTİNAL ANOMALİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: DÖRT YILLIK ANALİZ

EVALUATION OF PRENATAL DIAGNOSED FETAL GASTROINTESTINAL ABNORMALITIES: FOUR YEARS ANALYSES

 

Hakan GÖLBAŞI1 Elif UÇAR2 İbrahim ÖMEROĞLU1 Barış SEVER1 Ceren GÖLBAŞI3 Halil Gürsoy PALA1

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hast., Kadın Hast. ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Kliniği, İzmir

Siverek Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Şanlıurfa

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir


 

SERUM D VİTAMİN DÜZEYİ İLE LİPİDLERİN İLİŞKİSİ

RELATIONSHIP OF SERUM D VITAMIN LEVELS AND LIPIDS

Özgür MELETLİ1 Merve YILMAZ2 Mehmet ÇALAN3 Tevfik DEMİR4

1Van SBÜ Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Bölümü Van

2Samsun Gazi Devlet Hastanesi Endokrinoloji Bölümü, Samsun

3İzmir Özel Endokrinoloji Kliniği, İzmir

4Dokuz Eylül Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Endokrinoloji Bilim Dalı, İzmir

 


 

EVALUATION OF PREOPERATIVE COMPUTED TOMOGRAPHY IN STAGING PERITONEAL CARCINOMATOSIS PATIENTS

PERİTONEAL KARSİNOMATOZİS HASTALARININ PREOPERATİF EVRELENDİRİLMESİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN ETKİNLİĞİ

 

Baran Umut VARDAR1 Funda BARLIK OBUZ1

Cihan AGALAR2 A.Emre CANDA2 Selman SOKMEN2

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Radyoloji Departmanı, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Genel Cerrahi Departmanı, İzmir

 


 

NADİR GÖRÜLEN MEME TÜMÖRLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF RARE BREAST TUMORS

 

Semra SALİMOĞLU1 Tayfun KAYA1 Sümeyye EKMEKÇİ2 Batuhan EYDURAN1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir

 COMPARISON OF FETUIN A LEVELS BEFORE AND AFTER IMMUNOTHERAPY IN PATIENTS WITH ALLERGIC RHINITIS

ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA İMMÜNOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI FETUİN A DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 

Ferda BİLGİR1 Papatya DEGİRMENCİ2 Ece ONUR3 Cengiz KİRMAZ4

İzmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Department of Allergy and Immunology, İzmir

Tepecik Research and Training Hospital, Allergy and Immunology Department, İzmir

Celal Bayar University Medical School, Department of Biochemistry, Manisa

Celal Bayar University Medical School, Department of Allergy and Immunology, Manisa

 


 

LAPAROSKOPIK DONÖR NEFREKTOMİDE RENAL VASKÜLER KONTROL AMACIYLA KULLANILAN ÜÇ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARING THREE DIFFERENT RENAL VASCULAR CONTROL TECHNIQUE IN LAPAROSCOPIC DONOR NEPHRECTOMY

 

A. Hamit KARAYAĞIZ1 Ebru ÖZDEMİR2 Türker ERTÜRK2 Ümit SEKMEN3 Gülay YILMAZ4 Ülkem ÇAKIR5 İbrahim BERBER2, 6

1Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul 2Acıbadem International Hastanesi, Genel Cerrahi ve Böbrek Nakli Merkezi, İstanbul 3Acıbadem Fulya Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

4Acıbadem International Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İstanbul

5Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul

6Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul


 

AĞIR GÖZ SENDROMLU BİR OLGUNUN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE TEDAVİSİ

CLINICAL FEATURES AND SURGICAL MANAGEMENT OF A PATIENTS WITH HEAVY EYE SYNDROME

 

Tuncay KÜSBECİ Fatih GÜMÜŞ Reis AVŞAR Bora YÜKSEL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Göz Kliniği, İZMİR