2021 - 4
23 Şubat 2022

2021 SAYI 4 GİRİŞACİL GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILAN HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE HASTANE İÇİ MORTALİTE ORANLARI

CLINICAL FEATURES AND IN-HOSPITAL MORTALITY RATE OF PATIENTS WİTH EMERGENCY TEMPORARY PACEMAKER

 

Oktay ŞENÖZ Ferhat YURDAM Ahmet ERSEÇGİN Zeynep EMREN

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir

 

 


 

THE EFFICACY OF 308-NM EXCIMER LAMP IN COMBINATION WITH TOPICAL TACROLIMUS CREAM IN PEDIATRIC VITILIGO

PEDİATRİK VİTİLİGO HASTALARINDA 308-NM EXCİMER LAMBA VE TOPİKAL TAKROLİMUS KOMBİNASYONUNUN ETKİNLİĞİ

Banu TAŞKIN1 Zahide ERIŞ EKEN2 Betül TAŞ3 Sibel ALPER 4

 

1Banu Taşkın Clinic, Istanbul.

2Gayrettepe Florence Nightingale, Department of Dermatology, Istanbul.

3Istanbul Bağcılar Training and Research Hospital, Department of Dermatology, Istanbul.

4Koç University, Faculty of Medicine, Department of Dermatology, Istanbul.

 


 

BÖBREK NAKLİNDE MARJİNAL DONÖR KULLANIMINA AİT UZUN DÖNEM SONUÇLARIMIZ VE STANDART KRİTERLİ DONÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

THE LONG-TERM OUTCOMES OF KIDNEY TRANSPLANTATION FROM MARJINAL DONORS AND COMPARISON WITH STANDART CRITERIA DECEASED DONORS

 

Gökalp OKUT Murat KARATAŞ Cenk ŞİMŞEK

S.B.Ü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye

 


 

MEMENİN PAPİLLER NEOPLAZİLERİ: 10 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİMİZ

PAPILLARY NEOPLASIA OF THE BREAST: 10 YEAR SINGLE CENTER EXPERIENCE

Semra SALİMOĞLU1

Tayfun KAYA1

Hüseyin Salih SEMİZ2

Gizem KILINÇ1

Sümeyye EKMEKÇİ3

Cengiz AYDIN1

 

 

 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir 3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir


 

KALP CERRAHİSİNİN İŞİTME FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CARDIAC SURGERY ON HEARING FUNCTIONS


Asuman Feda BAYRAK1 Hasan İNER2 Akif İŞLEK3

1Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği, İzmir 2Katip Çelebi Üniv. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi ABD, İzmir 3Nusaybin Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, Mardin

 


ACİL SERVİSE VERTİGO İLE BAŞVURAN HASTALARDA VESTİBÜLER MİGREN İNSİDANSI

THE INCIDENCE OF VESTIBULAR MIGRAINE IN PATIENTS APPLYING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT WITH VERTIGO

 Ejder Saylav BORA1 Omay SORGUN2 Adem ÇAKIR3

 

1Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp

2Ödemiş Devlet Hastanesi Acil Tıp

3Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Tıp

 


 

İDİOPATİK MEMBRANÖZ GLOMERÜLONEFRİTLERDE C4d VE IgG4 BOYANMASININ KLİNİKOPATOLOJİK PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

RELATIONSHIP OF C4d AND IgG4 STAINING WITH CLINICOPATHOLOGICAL PARAMETERS IN IDIOPATHIC MEMBRANOUS GLOMERULONEPHRITIS

 Rafet Güneş ÖZTÜRK1 Funda ALKAN TAŞLI1 Enver VARDAR1 Erhan TATAR2

 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

 


 

YOĞUN BAKIMDA MİYASTENİA GRAVİS: 5 YILLIK TEK MERKEZ TECRÜBESİ

MYASTHENIA GRAVIS TREATED IN INTENSIVE CARE UNIT: A 5 YEAR SINGLE CENTER EXPERIENCE

 Mehmet Uğur BİLGİN1, Hüseyin ÖZKARAKAŞ1, Yaprak Özüm ÜNSAL BİLGİN2, Zeki Tuncel TEKGÜL1, İbrahim ERPİN1

 

1SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İzmir

2SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İzmir

 


 

ANOMALİ BÖBREKLERDE FLEKSİBLE ÜRETEROSKOPİ (f-URS) DENEYİMLERİMİZ

OUR EXPERIENCES OF FLEXIBLE URETEROSCOPY (f-URS) IN ANOMALY KIDNEYS

Ömer KORAŞ1 Salih POLAT2 Fatih GÖKALP1 Murat ŞAHAN3 Dursun BABA4 Özgür DEYİRMENCİ2 Halil İbrahim BOZKURT2

 

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Hatay

2 Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Amasya

3 SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir

4Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Düzce

 


 

OBEZİTENİN BÖBREK TAŞI NEDENİYLE UYGULANAN PRONE-PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİNİN SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİ

EFFECT OF OBESITY ON THE OUTCOMES OF PRONE-PERCUTANEOUS NEPHROLITOTOMY DUE TO KIDNEY STONE

 

Gürkan CESUR Serkan YARIMOĞLU Özgür DEYİRMENCİ M.Bilal NART Tansu DEĞİRMENCİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

 


OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ UYGULANMAYAN MULTİPL MYELOM HASTALARINDA TEDAVİ SONRASI SAĞKALIM VERİLERİ

SURVIVAL DATA AFTER TREATMENT IN MULTIPL MYELOMA PATIENTS NOT UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION

Cansu ATMACA MUTLU1 Oktay BİLGİR2

 

1İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği

 


 

OTOMATİZE İDRAR ANALİZÖR SEDİMENT  İLE MANUEL MİKROSKOBİK  SEDİMENT  SONUÇLARININ  KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF AUTOMATED URINE ANALYZER SEDIMENT AND MANUAL MICROSCOPIC SEDIMENT RESULTS

 

Nuriye UZUNCAN Sibel BİLGİLİ Giray BOZKAYA Gizem ERCAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir


 

PROSTAT BEZİNİN FARMAKOKİNETİK ANALİZİ VE BENİGN-MALİGN HASTALIKLAR İLE FARMOKOKİNETİK PARAMETRELERİN KORELASYONU

PHARMACOKINETIC ANALYSIS OF THE PROSTATE GLAND, AND CORRELATION OF PHARMACOKINETIC PARAMETERS WITH BENIGN-MALIGN DISEASES

Gülşen YÜCEL OĞUZDOĞAN1

Zehra Hilal ADİBELLİ1

Ertuğrul ŞEFİK2

Hülya MOLLAMEHMETOĞLU1

İbrahim Halil BOZKURT2

Enver VARDAR3

Bülent GÜNLÜSOY2

 

 

 

1SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir 2SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir 3SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir