2021 - 2
23 Şubat 2022

2021 SAYI 2 GİRİŞMEME KANSERİ GELİŞİMİNDEKİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER: ERKEN VE GEÇ EVRE KANSERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

THE PROGNOSTIC FACTORS IN BREAST CANCER DEVELOPMENT: COMPARISON OF EARLY AND ADVANCED STAGE

 

Cenk ŞİMŞEK Murat KARATAŞ Baha ZENGEL

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR


PANSİTOPENİ / BİSİTOPENİSİ OLAN ÇOCUKLARIN KLİNİK VE ETİYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

CLINICAL AND ETIOLOGICAL EVALUATION OF CHILDREN WITH PANCYTOPENIA / BICYTOPENIA

Özgür CARTI Yusuf Ziya ARAL Mediha AKCAN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Aydın


 

COVID-19 PANDEMİSİNİN ACİL GENEL CERRAHİ VE ELEKTİF ONKOLOJİK CERRAHİ AMELİYATLARINA ETKİSİ: RETROSPEKTİF KESİTSEL ÇALIŞMA

EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON EMERGENCY GENERAL SURGERY AND ELECTIVE ONCOLOGICAL SURGERY: RETROSPECTIVE CROSS-SECTIONAL STUDY

 

Abdullah DURHAN1 Abdullah ŞENLİKCİ1 Rıfat BEZİRCİ1 Marlen SÜLEYMAN1 Koray KOŞMAZ1 Yusuf Murat BAĞ2 Ümit MERCAN3 Mevlüt Recep PEKÇİCİ1

1Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Van

3Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa


 

CANLI VERİCİLİ BÖBREK NAKLİ DONÖRLERİMİZİN UZUN DÖNEMLİ TAKİP SONUÇLARI

LONG-TERM FOLLOW-UP RESULTS OF OUR LIVING KIDNEY TRANSPLANTATION DONORS

Cenk ŞİMŞEK Murat KARATAŞ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmirRABDOMİYOLİZE BAĞLI AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN HASTALARIN, KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

FREQUENCY, CHARACTERISTICS AND RISK FACTORS OF RHABDOMYOLYSIS RELATED ACUTE RENAL FAILURE: SINGLE CENTER EXPERIENCE


Beyza ALGÜL DURAK1 Mine Şebnem KARAKAN2

1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara

2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Nefroloji Kliniği, Ankara


 

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ TANISI İLE İZLENEN OLGULARIN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF UPPER GASTROINTESTINAL SYSTEM SYMPTOMS OF THE FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER DIAGNOSED PATIENTS

 

Gizem SARI1 Nafiye URGANCI2 Gül ÖÇELİK3 Merve USTA2

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği, İstanbul

2Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

3Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Nefroloji Kliniği, İstanbul


 

COVID-19 TANISI ALMIŞ İLERİ YAŞTAKİ HASTALARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE İZLEM SONUÇLARI

CLINICAL FEATURES AND OUTCOMES OF ELDERLY PATIENTS DIAGNOSED WITH COVID-19

 

Şebnem ÇALIK1 İsmail DEMİR2 Özden YILDIRIM AKAN2 Selin YALINÇ1 Oktay BİLGİR2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir


 

6 HAFTA- 1 YAŞ BEBEĞİ OLAN ANNELERDE POSTPARTUM DEPRESYON SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ SOSYODEMOGRAFİK RİSK FAKTÖRLERİ

THE FREQUENCY OF POSTPARTUM DEPRESSION AND RELEATED RISK FACTORS AMONG MOTHERS HAVING A CHILD AGED 6 WEEKS-1 YEAR OLD


Öznur ŞAHİN1 Esra Meltem KOÇ2 Hilal AKSOY3

1Refik Baysal Toplum Sağlığı Merkezi, Bolu

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir

3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara


 

DEPREM SONRASI GÖÇ EDEN ERGENLERDE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI: KONTROLLÜ ÇALIŞMA

TENSION-TYPE HEADACHE IN ADOLESCENTS DISPLACED AFTER EARTHQUAKES: A CONTROLLED STUDY

 

Edip GÖNÜLLÜ1 Hande GAZETECİ TEKİN2

1İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD (Algoloji)

2İzmir Bakırçay Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD (Çocuk Nörolojisi)


 

THE ROLE OF SECOND TRIMESTER MATERNAL SERUM MARKERS; PREDICTING TIME OF DELIVERY IN HEALTHY PREGNANCIES

İKİNCİ TRİMESTER MATERNAL SERUM BELİRTEÇLERİNİN SAĞLIKLI GEBELERDE DOĞUM ZAMANINI ÖNGÖRMEDEKİ ROLÜ

Aysegul GULBAHAR         Seda AKGUN KAVURMACI

Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital Department of Obstetrics and Gynecology, İzmir 


 

THE EFFICACY OF HYDROXYCHLOROQUINE IN HOSPITALIZED COVID-19 POSITIVE PATIENTS

HASTANEYE YATAN COVID-19 POZİTİF HASTALARDA HİDROKSİKLOROKİNİN ETKİNLİĞİ

 

Şükran KÖSE1 Gözde DERVİŞ HAKİM2 Melda TÜRKEN1 Pelin ADAR1 Sabri ATALAY1 Kamil MERT1 Bengü GİRENİZ TATAR1

1University of Health Sciences, Tepecik Research and Educational Hospital, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İzmir

Health Sciences, Tepecik Research and Educational Hospital, Department of Gastroenterology, İzmir


 

DİFTERİ-TETANOZ AŞISI SONRASI GELİŞEN GUİLLAİN- BARRÉ SENDROMU

GUILLAIN- BARRÉ SYNDROME AFTER DIPHTHERIA-TETANUS TOXOID VACCINE


Mehmet Uğur BİLGİN1 Noyan KOROĞLU2 Zeki Tuncel TEKGÜL1

1SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestesiyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İzmir 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İzmir