2015 İndex
06 Mart 2018

2015 Sayı İndexi

2015 Sayı İndexi
YAZAR İNDEKSİ, AUTHOR INDEX
A
Acar C 19(4):181
Acar M 19(3):165
Adakan Ş 19(1):33
Ak C 19(4):197
Akan ÖY 19(3):150
Akçay E 19(4):197
Akdeniz H 19(2): 99
Aksoy NH 19(4):177
Akkaya A 19(2): 95
Alacacıoğlu İ 19(4):181
Argon A 19(1):41
Arslan A 19(1):53, 19(2): 99
Arslan H 19(1):53, 19(2): 99
Arslan İB 19(4):177
Atalay S 19(3):161
Asma Ö 19(2): 95
Aydın D 19(3): 129
Aydın M 19(4):197
Aydın ME 19(3):138
Aydoğdu G 19(1):27
Aydoğdu Ö 19(1):46, 19(2):71, 19(2):75, 19(3):107, 19(3):134, 19(3):138, 19(3):173
B
Basmacı İ 19(1):15, 19(2):75, 19(3):173
Beşir Y 19(1):21
Bezircioğlu H 19(4):197
Bilgir F 19(1):56,19(4):186
Bilgir O 19(1):56, 19(2):95, 19(3):168, 19(4):186
Bolat D 19(3):138, 19(3):173
Bozkaya G 19(4):186
Bozkurt İH 19(1):15, 19(1):46, 19(2):71, 19(2):75, 19(3):138, 19(3):173
Bozok Ş 19(1):21
C
Cagliyan G 19(1):56
Calan M 19(1):56, 19(3):168, 19(4):186
Canpolat S 19(3):168
Ceylan Y 19(3):107, 19(3):134
Coşkun SÖ 19(2): 60, 19(2):84
Ç
Çakır ME 19(3):158
Çelik Ç 19(1):41
Çelik E 19(4):200
Çelik S 19(1):53
Çatlı T 19(1):41, 19(2): 101
Çelik Y19(3):118
Çetinkaya EA 19(4):177
Çomut E 19(4):194
Çukurova İ 19(4):177
D
Dalğıç A 19(3):158
Değerli V 19(2): 60,19(2):84
Değirmenci T 19(1):15, 19(2):71, 19(2):75, 19(3):134, 19(3):138
Delibaş DH 19(3):165
Demir Y 19(2): 60
Demircan HÇ 19(1):6
Demirkan F 19(4):181
Denizlioğlu B 19(2): 84
Dereli L 19(3): 112
Doğan N 19(1):49
Duran A 19(3):146
Duran FY 19(1):27
Duran Ö 19(1):27
E
Ekin A 19(1):1, 19(2): 80
Elçin G 19(2): 60, 19(2): 84
Erdoğan E 19(3):165
Ersöz D 19(1):41,19(4):194
Eskicioğlu F 19(1):33,19(3):165
G
Genç M 19(2): 66, 19(2): 104,19(4):200
Gezer C 19(3): 112
Gökalp O19(1):21
Gökçe NO 19(3):154
Gönüllü E 19(1):53, 19(2): 99
Güç ZG 19(3):150
Güçlü S 19(4):200
Gül S 19(3):161
Gülhan İ 19(1):1, 19(2): 80
Gülseren AŞ 19(3):165
Günlüsoy B 19(1):15, 19(1):46, 19(2): 71, 19(3): 107, 19(3):134
Güngör H 19(3):118
Gür EB 19(1):33, 19(2):66, 19(3):165, 19(4):200
Gürbüz A 19(1):21
Güven AÇ 19(3):118
İ
İflazoğlu N 19(3):154
İlhan E 19(4):194
K
Kadıoğlu ÜÖ 19(1):6
Kandogan T 19(3):158
Karagöz S 19(3):118
Karan C 19(2): 95
Karatepe AG 19(1):49
Kasap E 19(2): 66, 19(2): 104
Kaya I 19(1):33,19(2):66
Kaya SY 19(4):181
Kaya T 19(1):49
Kebat T 19(1):41
Kerci SG 19(3): 129
Kızılkaya M 19(3):118
Kocar M 19(2): 95
Korkut B 19(2): 66
Kozacıoğlu Z 19(2):75, 19(3):134, 19(3):107 19(3):138
Köse Ş 19(3):161
Küçüktürkmen İ 19(2): 71
L
Lafçı B 19(1):21
M
Mat E 19(3): 112
Medeni ŞS 19(4):181
Minareci S 19(1):46, 19(2):71, 19(2):75, 19(3):138
Miran AS 19(2):60, 19(2):84
O
Oğuz F 19(3):161
Ozlu C 19(1):56
Ozkok G 19(2):101
Ö
Özbilen KT 19(3):158
Özcan MA 19(4):181
Özden E 19(2): 95
Özeren M 19(1):1, 19(2): 80
Özsan HG 19(4):181
Öztürk F 19(3): 129
P
Parlak İ 19(2): 60,19(2):84
Pişkin Ö 19(4):181
Polat S 19(1):46, 19(2): 71, 19(2): 75,19(3):134, 19(3):138
Postacı H 19(3):173
S
Sağban LL 19(3):129
Salman T 19(3):150
Saraçoğlu M 19(1):33
Sarıgül Ç 19(4):194
Serel A 19(2): 95
Sevindik ÖG 19(4):181
Siliv N 19(2): 84
Solmaz U 19(3): 112
Sözer I 19(1):33
Ş
Şahin Ç 19(1):1,19(2):80
Şahin N 19(2):104
Şahin T 19(3):173
Şen N 19(3):165
Şen V 19(1):15, 19(1):46, 19(2):71, 19(2):75, 19(3):107, 19(3):134, 19(3):138, 19(3):173
Şengül İ 19(1):49
Siliv N 19(2):60
T
Tatar S 19(2): 66,19(3):146,19(4):200
Tavmergen E 19(3): 112
Top ÖE 19(4):194
Türkyılmaz D 19(4):181
Turan GA 19(1):33, 19(2):66, 19(2):104, 19(3):165, 19(4):200
Turan V 19(3): 112
U
Uğuz B 19(1):33
Ulukuş Ç 19(3):112
Ulukuş M 19(3):112
Uyar İ 19(1):1, 19(2): 80
Uzunel UD 19(3):129
Ü
Ülker YS 19(2): 66
Ün S 19(3):118
Ündar B 19(4):181
Üreyen O 19(3):154
V
Vardar V 19(1):41,19(4):194
Y
Yalbuzdağ ŞA 19(1):49
Yarımoğlu S 19(1):15, 19(2):75, 19(3):107
Yetkin U 19(1):21
Yıldırım E 19(2): 60, 19(2): 84
Yildirim M 19(2): 101
Yıllık L 19(1):21
Yoldaş M 19(3):118
Yoldaş TK 19(3):118
Yonguç T 19(1):15, 19(1):46, 19(2):71, 19(2): 5, 19(3):138, 19(3):173
Yurt A 19(4):197
Yüksel A 19(1):56, 19(2): 95
Yüksel B 19(3): 129
Yüksel Y 19(3):150, 19(3):168
Yürekli İ 19(1):21
KONU İNDEKSİ, SUBJECT INDEX
ACİL TIP(EMERCENCY MEDICINE)
-Acil serviste tükenmişlik sendromu(Burnout in emergency department) 19(1):27
-Acil tıp kliniklerinde eğitimine yeni başlayan uzmanlık öğrencileri ile 2 yılını bitirmiş olanların temel ve ileri düzey ekg bilgilerinin karşılaştırılması(Comparing the basic and advanced ecg knowledge of specialty students who start their emergency medicine clinic trainings and the ones who have finished 2 years at service)19(2):60
-Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastaların akut koroner sendrom oranlarının değerlendirilmesi(Evaluating the acute coronary syndrome rates of the patients who apply to emergency service wıth chest pain) 19(2):84
ANESTEZİ(ANESTHESIA)
-Preanestezik değerlendirmede hastaların anestezi uygulamalarına ilişkin bilgi, deneyim ve kaygıları ile ilgili anket çalışması (A questıonnaire study related to patient’s knowledge,experience and anxiety on anesthesiology practice during preanesthetic evaluation)2015(3):118
BEYİN CERRAHİSİ(NEUROSURGERY)
-Meningiomu taklit eden soliter intramedüller plazmositom(Soliter intramedullary plasmocytoma mimicking meningioma)19(4):197
BİYOKİMYA(BIOCHEMISTRY)
-Otoimmün tiroidit olgularının idrar iyot düzeyleri ile diyetlerindeki tuz iyot düzeyleriarasındaki ilişki (Autoimmune thyroiditis diet with case urinary iodine levels of salt iodızation in the relationship between levels of) 19(1):6
GENEL CERRAHİ(GENERAL SURGERY)
-Şarapnel'e bağlı ana safra yolu yaralanması; olgu sunumu (Common bile duct injury caused by sharpnel; case report)19(3):154
ENFEKSİYON HASTALIKLARI(INFECTION MEDICINE)
-Crimean-congo hemorrhagıc fever: report of two cases (kırım-kongo kanamalı ateşi: iki olgu sunumu)19(3):161
FİZİK TEDAVİ(PHYSICAL THERAPY)
-Bel ağrısı ile prezente olan D vitamini eksikliğine bağlı osteomalazi(Osteomalacia due to vitamin D deficiency presenting as low back pain)19(1):49
GENETİK(GENETIC)
-Tekrarlayan gebelik kayıplarında sitogenetik analiz(Cytogenetic analysis in recurrent pregnancy loss)19(2):66
GÖZ HASTALIKLARI(EYE DISEASES)
-The results of intravitreal ranibizumab treatment for choroidal neovascularization secondary to age related macular degeneration(Yaşa bağlı makula dejenerasyonuna sekonder koroidal neovaskülarizasyonda intravitreal ranibizumab tedavisi sonuçlarımız)2015(3):129
HEMATOLOJİ(HEMATOLOGY)
-Trombotik trombositopenik purpura: dirençli iki olgunun bildirimi ve literatürün gözden geçirilmesi(Thrombotic thrombocytopenic purpura: a report of two resistance cases and review of the literature trombotik trombositopenik purpura)19(1):56
-Hodgkın lymphoma development after the diagnosis of idiopathic thrombocytopenic purpura (itp) and infective endocarditis (idiopatik trombositopenik purpura ve enfektif perikardit tanısı sonrası hodgkin lenfoma gelişmesi)19(3):168
-Double filtrasyon plazmaferez ile tedavi edilen olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi
(Retrospective evaluation of patients treated with double filtration plasmapheresis)19(4):181
-The levels of plasminogen activator inhibıtor-1 (paı-1), urokinase plasminogen activator (upa), thrombomodulin (tm) and tissue factor pathway inhibitor (tfpı) in essential thrombocythemia
(Esansiyel trombositemide plazminojen aktıvatör inhibıtör-1 (paı-1),ürokınaz plazmıinojen aktıvatör (upa), trombomodulin (tm), doku faktörü yolak inhibitörü (tfpı) düzeyleri)19(4):186
İÇ HASTALIKLARI(INTERNAL MEDICINE)
-Allopurinol kullanımı sonrasında gelişen dress sendromu; olgu sunumu (Dress syndrome after allopurinol treatment; a case report) 19(2):95
-Metastatik sarkomatoid akciğer kanseri ve paraneoplastik eozinofili olgusu(Metastatic sarcomatoid carcinoma of the lung and a case of paraneoplastic eosinophilia)19(3):150
KADIN DOĞUM(GYNECOLOGY OBSTETRICS)
-İnfertil erkeklerde kromozomal anomali ve polimorfizm sonuçları: retrospektif bir çalışma(Results of chromosomal abnormalities and polimorphisms in infertile men: a retrospective study)19(1):33
-Plesenta dekolmanı ve perinatal sonuçlar:sezeryan yapılan 89 olgunun retrospektif analizi(Placenta abruptio and perinatal outcomes: retrospectively analyzis of 89 cases who had cesarean sections) 19(1):1
-Plasenta dekolmanı ve perinatal sonuçlar: sezaryen yapılan 89 olgunun retrospektif analizi
(Placental abruption and perinatal outcomes: retrospective analysis of 89 cases who had cesarean section) 19(2):80 -Sigmoid kolonda rahim içi araç: nadir görülen olgu(Intrauterin device in sigmoid colon: a rare case report) 19(2):104
-Deneysel sıçan endometriozis modelinde bir immunmodülatör olan pentoksifilinin adezyon skoru
üzerine etkisi(The immunomodulatory effect of pentoxifylline on the adhesion score in rat endometriosis model)19(3):112
-İzmir ve Manisa illerindeki gebelerde toksoplazma prevalansı(The prevalence of toxoplasmosıs in pregnant women in the provinces of Izmir and Manisa)19(3):146
-Sezaryen skar gebeliği yönetimi: olgu sunumu(Management of cesarean scar pregnancy: a case report)19(4):200
KALP DAMAR CERRAHİSİ(HEART AND VASCULAR SURGERY)
-Sol ventrikül fonksiyonları ileri derece bozulmuş aort yetmezliğihastalarında cerrahi;aort kapak replasmanı için önemli bir sorun(Surgery on severe aortic insufficiency with highly enlarged left ventricle: is this a real problem for aortıc valve replacement)19(1):21
KBB(ENT)
-Laringeal nörofibrom: olgu sunumu(Laryngeal neurofibroma: case report)19(1):41
-Tiroid nodülüne benzer boyun kitlesi: metastaz yapan akciğer kanserinin nadir bulgusu(A neck mass mimicking thyroid nodule: rare presentation of a metastasizing lung adenocarcınoma) 19(2):101
-Olgu sunumları: usher sendrom’u düşünülen 3 kardeş(Case reports: usher syndrome thought 3 sısters)19(3):158
-Tonsillektomi yapılmış olgularda histopatolojik aktinomikoz insidansı(Incidence of histopathologic actinomycosis in cases with tonsillectomy)19(4):177
PATOLOJİ(PATHOLOGY)
-(Psödo) melanozis coli: beş olguluk seride temel histokimyasal özellikler((Pseudo) melanosis coli: main histochemical features in five-cases)19(4):194
PSİKİYATRİ(PSYCHIATRY)
-Pisa sendromu; bir olgu sunumu (Pisa syndrome; a case report)19(3):165
RADYOLOJİ(RADIOLOGY)
-Hepatik arter anevrizması: nadir bir olgu sunumu(Hepatic artery aneurysm: a rare case report) 19(1):59
-Nadir bir olgu: intrapankreatik lipom ct bulguları(A rare case: intrapancreatic lipoma and ct findings)19(2):99
ÜROLOJİ(UROLOGY)
-Unutulmuş dj stentlerde enkrustasyon oluşumu: on yıl unutulmuş dj stent, olgu sunumu (Encrustation formation in forgotten dj stent: ten years forgotten double j stent, case report) 19(1):46
-Üreteral giriş kılıf kullanılmadan gerçekleştirilen retrograd intrarenal cerrahi sonuçlarımız (Retrograde intrarenal surgery outcomes without using an access sheat)19(1):15
-Açık parsiyel nefrektomi sonuçlarımız: 5 yıllık klinik deneyim(Outcomes of open partial nephrectomy: 5 year clinical experince) 19(1):71
-Böbrek taşlarının cerrahi tedavisi: bir eğitim araştırma hastanesi üroloji kliniğindeki cerrahi yöntem tercihleri(Surgical management of renal stones: surgical method preferences in an education and research hospital urology clinic) 19(1):75
-İlk 33 hastada laparoskopik böbrek cerrahisi deneyimimiz(Our laparoscopic renal surgery experiences in first 33 patients)19(3):107
-Renal kitle nedeniyle ameliyat edilen hastalarımızın patolojik verilerinin değerlendirilmesi (Evaluation of the patological results of patients operated for renal mass)19(3):134
-Uzun dönem perkütan nefrolitotomi (pnl) sonuçlarımız: 4 yıllık klinik deneyimimiz (Long-term percutaneous nephrolithotomy (pnl) outcomes: 4 year follow-up)19(3):138
-Case report: paratestıcular rhabdomyosarcoma (Olgu sunumu: paratestiküler rabdomiyosarkom) 19(3):173