2020 - 3
29 Aralık 2020

2020 SAYI 3 GİRİŞGERİATRİ PRATİĞİNDE HANGİSİ DAHA YIKICIDIR: FİZİKSEL KIRILGANLIK MI? KOGNİTİF KIRILGANLIK MI?

WHICH IS MORE DEVASTATING IN GERIATRICS PRACTICE: PHYSICAL FRAILTY? COGNITIVE FRAILTY?

Esra ATEŞ BULUT Ahmet Turan IŞIK

Geriatri Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İzmir, TürkiyeKAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN BRUSELLA SUŞLARINDA E-TEST YÖNTEMİ İLE RİFAMPİSİN, STREPTOMİSİN, TETRASİKLİN VE SİPROFLOKSASİN MİNİMAL İNHİBİTÖR KONSANTRASYON DEĞERLERİNİN SAPTANMASI

DETERMINATION OF MINIMUM INHIBITORY CONCENTRATIONS OF RIFAMPISIN, STREPTOMISIN, TETRACYCLINE AND CIPROFLOXACIN FOR BRUCELLA SPP. ISOLATED FROM BLOOD CULTURES BY USING E-TEST

Hülya ÖZKAN ÖZDEMİR1 Gönül ŞENGÖZ2 Filiz PEHLİVANOĞLU2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul


 

AKILLI SAAT KULLANIMININ KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF SMART WATCH USE ON CARDIOPULMONARY RESUSITATION

Bahadır ÇAĞLAR Süha SERİN

Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp ABD, Balıkesir


 

THE EFFECT OF CLEAR LIQUID AMOUNT WHICH CONSUMED BEFORE COLONOSCOPY ON COLON CLEANSING

KOLONOSKOPİ ÖNCESİ TÜKETİLEN BERRAK SIVI MİKTARININ KOLON TEMİZLİĞİNE ETKİSİ

Erkan OYMACI¹ Ender Güneş YEĞİN² Gülcihan ALBUGA³ Ahmet Deniz UÇAR³ Sedat TAN³ Mehmet YILDIRIM³

¹University of Health Sciences Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Gastroenterology Surgery, Izmir, Turkey.

²University of Health Sciences Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Izmir, Turkey.

³University of Health Sciences Bozyaka Education and Research Hospital, Department of General Surgery,, Izmir, Turkey


 

PALYATİF BAKIM HASTALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

EVALUATION OF PALLIATIVE CARE PATIENTS: SINGLE CENTER EXPERIENCE

Aslı GÜLER BAYINDIR Özge TUNCER Mine Öner DEMİRALIN

İrem ERDOĞAN Müşerref GÜNDEMİR Ahmet Murat IŞIL

Physician, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, aka, Izmir, Turkey.ATİPİK MENİNGİOMLAR

ATYPICAL MENANGIOMAS

Hüseyin Berk BENEK Hakan YILMAZ Emrah AKÇAY Alaattin YURT

S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, TürkiyeALZHEİMER HASTASI BAKIM VERENLERİNDE YALNIZLIK DÜZEYİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

THE PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE LONELINESS AMONG CAREGIVERS OF THE ALZHEIMER’S DISEASE

Murat GÜLTEKİN Duygu KURT GÖK Ayten EKİNCİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, KayseriPRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMALARI

PRIMARY CENTRAL NERVOUS SYSTEM LYMPHOMAS

Hakan YILMAZ Emrah AKÇAY Hüseyin Berk BENEK Murat AYDIN

S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, TürkiyeUMBİLİKAL KORD PROLAPSUSUNUN OBSTETRİK VE NEONATAL SONUÇLARI

OBSTETRIC AND NEONATAL OUTCOMES OF UMBILICAL CORD PROLAPSE

Volkan KARATAŞLI1 Abdurrahman Hamdi İNAN2 Ahkam Göksel KANMAZ1 Emrah BEYAN1 Adnan BUDAK1 Alaattin KARABULUT1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

2Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, İzmir
TİROİDEKTOMİDE İNTRAOPERATİF NÖROMONİTORİZASYON KULLANIM DENEYİMİMİZ

OUR EXPERIENCE IN THE USING OF INTRAOPERATIVE NEUROMONITORIZATION IN TOTAL THYROIDECTOMY

Akif Serhat GÜR1 Ayvaz Ulaş URGANCI1 Mehmet DENİZ1 Fatma Seher PEHLİVAN2

1Özel Tınaztepe Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

2Özel Tınaztepe Hastanesi Patoloji kliniğiTHE PERCENTAGE OF DECREASE IN SERUM CALCIUM VALUE CALCULATED ON THE POST-OPERATIVE FIRST DAY IS AS VALUABLE AS INTACT PARATHORMONE IN DETERMİNİNG HYPOCALCEMIA AFTER THYROIDECTOMY.

POSTOPERATİF 1. GÜN HESAPLANAN SERUM KALSİYUM DEĞERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ORANI TİROİDEKTOMİ SONRASI HİPOKALSEMİYİ BELİRLEMEDE İNTAKT PARATHORMON KADAR DEĞERLİDİR

Cem KARAALİ1 Ismail SERT1 Mehmet USTUN1 Mehmet Burak OZTOP2 Gokhan AKBULUT3 Cengiz AYDIN1 Mustafa EMİROGLU1

1SBU Izmir Tepecik Education and Training Hospital, Department of General Surgery, Izmir, Turkey.

2 Izmir Provincial Health Directorate, Health Director, Izmir, Turkey

İzmir Tınaztepe University, Galen Hospital, Head Physician, Department of General Surgery, Izmir, Turkey.

 


 

VOKAL KORD POLİPİ TANILI HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİ SONRASI SES TERAPİSİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF VOICE THERAPY EFFECTIVENESS AFTER SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH VOCAL FOLD POLYP

Abdulhalim AYSEL1

M.Fatih ÖĞÜT2

       Mustafa ŞAHİN3      

İsa KAYA2

Kerem ÖZTÜRK2

Erkan Zeki ENGİN4

 

 

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İzmir

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Aydın

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İzmirABDOMİNAL EPİLEPSİ: BİR OLGU SUNUMU
ABDOMINAL EPILEPSY: A CASE REPORT
Hasan Armağan UYSAL1 Neslihan EŞKUT2 1Özel Medikal Park İzmir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

1Özel Medikal Park İzmir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir