2019 - 2
29 Temmuz 2019

2019 SAYI 2 GİRİŞ


 

BİR EĞİTiM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE KLEBSİELLA PNEUMONİAE KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE MORTALİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


EVALUATION OF CLINICAL CHARACTERISTICS AND MORTALITY OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE BLOODSTREAM INFECTIONS IN A TEACHING HOSPITAL

Şebnem ÇALIK1

Alpay ARI1 Ufuk SÖNMEZ1

Reyhan YİŞ2

Deniz Yüce YILDIRIM1

Meltem ZENCİR1

Selma TOSUN1

 

 


University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department, Izmir

University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Microbiology and Clinical Microbiology Department, Izmir

NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: 306 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

FEVER OF UNKNOWN ORIGIN: RETROSPECTIVE ANALYSES OF 306 PATIENTS

Mehmet Umut ÇAYIRÖZ1 Tuna DEMİRDAL2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği – İzmir

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği – İzmirMİDE KANSER CERRAHİSİ SONRASI “ANASTOMOZ / DUODENAL GÜDÜK” KAÇAKLARI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN BAĞIMSIZ RİSK FAKTÖRÜ OLARAK “DÜŞÜK MODİFİYE CERRAHİ APGAR SKORU(mSAS)”

RISK ASSESSMENT FOR “ANASTOMOTIC/DUODENAL STUMP” LEAKAGE AFTER GASTRIC CANCER SURGERY THE LOW “MODIFIED SURGICAL APGAR SCORES (mSAS)” AS AN INDEPENDENT RISK FACTOR

Serhan DERİCİ1 Koray ATİLA1 Sevda ÖZKARDEŞLER2 Koray BAŞ3 Seymen BORA1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir 3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

 


AKUT TİP A AORT DİSEKSİYONLARINDA AORT KAPAĞA MÜDAHALE EDİLEN VE EDİLMEYEN HASTALARIN ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF EARLY RESULTS OF PATIENTS WITH AND WITHOUT AORTIC VALVE INTERVENTION IN ACUTE TYPE A AORTIC DISSECTION

Selim AYDIN1 Bahar TEMUR1 Mutlu ŞENOCAK2 İsmail Yücesin ARSLAN2 Mehmet YILMAZ2 Tamer KEHLİBAR2 Mehmet Fikri YAPICI3Azmi ÖZLER3

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Atakent Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

Memorial Ataşehir Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İstanbul

 


 

VASKULER RİNG ANOMALİLERİNE CERRAHİ GİRİŞİM YÖNTEMLERİ VE YAKLAŞIMLAR

MANAGEMENT AND SURGICAL INTERVENTION STRATEGIES OF VASCULAR RING ANOMALIES

Tuğra GENÇPINAR1 Çağatay BİLEN2 Gökmen AKKAYA2 Serdar BAYRAK1 Hüdai ÇATALYÜREK1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir

 


   

PENETRAN KERATOPLASTİLİ HASTALARDA AHMED VALF İMPLANT CERRAHİSİ SONUÇLARI

THE RESULTS OF AHMED VALVE IMPLANT SURGERY IN PATIENTS WITH PENETRATING KERATOPLASY

Ömer KARTI Bora YÜKSEL Anıl KORKMAZ Tuncay KUSBECİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

 


 

ADOLESANLARDA İNTERNET KULLANIMI İLE OBEZİTE İLİŞKİSİ

THE ASSOCIATION BETWEEN INTERNET USE AND OBESITY AMONG ADOLESCENTS

Özlem KORKMAZ1 Müge NARTTÜRK2

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Adana

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Adana

 


 

İLERİ YAŞ METADİAFİZYEL UZANIMLI KOMPLEKS HUMERUS PROKSİMAL KIRIKLARINDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

OPEN RECONSTRUCTION OF COMPLEX METADIAPHYSEAL FRACTURES OF THE PROXIMAL HUMERUS IN ELDERLY PATIENTS

Eyup Çağatay ZENGİN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İZMİR 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİNDE DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİNDE DEMİR KARBOKSİMALTOZ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

THE EFFICACY OF FERRIC CARBOXYMALTOSE TREATMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE :A SINGLE CENTER STUDY

Sinem NAMDAROĞLU1 Ali Hakan KAYA2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Klinği İstanbul


 

UTERİN PROLAPSUS NEDENİ İLE YAPILAN VAJİNAL HİSTEREKTOMİLERİN ERKEN VE GEÇ DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

EARLY AND LATE COMPLICATIONS OF VAGINAL HYSTERECTOMY FOR UTERINE PROLAPSE

Volkan KARATAŞLI1 Adnan BUDAK2 Abdurrahman Hamdi İNAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir, Türkiye

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve iği, İzmir, Türkiye

 


 

TRAVMATİK AYAK BİLEĞİ OSTEOARTRİTİ İÇİN KULLANILAN SINIFLANDIRMA SİSTEMLERİNİN GÖZLEMCİLER ARASI VE GÖZLEMCİ İÇİ GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ANALYSIS OFINTEROBSERVER AND INTRA-OBSERVER RELIABILITY OF CLASSIFICATION SYSTEMS USED FOR POST-TRAUMATIC ANKLE OSTEOARTHRITIS

Adil TURAN Cemil AKTAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ortopedi ve

Travmatoloji Kliniği, Antalya


 

PRİMER PROSTAT BİYOPSİSİ SONRASI RE-BİYOPSİ ÖNERİLEN HASTALARDA ANKSİYETE VE DEPRESYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS RECOMMENDED RE- BIOPSY AFTER PRIMARY PROSTATE BIOPSY


Ertuğrul ŞEFİK1 Anıl EKER1 İsmail BASMACI1 Serdar ÇELİK1 Bülent GÜNLÜSOY1 Yasin CEYLAN1 Aslı KÖŞKDERELİOĞLU2 Serkan YARIMOĞLU1 İbrahim Halil BOZKURT1 Tansu DEĞİRMENCİ1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

 


 

BACTERIAL COLONIZATION IN ELDERLY BURN PATIENTS

YAŞLI YANIK HASTALARINDA BAKTERİYEL KOLONİZASYON

Mehmet YILDIRIM

University of H earch Hospital, Department of General

Surgery, Izmir