2017-4
05 Nisan 2018

PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ İLE CERRAHİ TRAKEOTOMİNİN YARA YERİENFEKSİYONU AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF PERCUTANEOUS DILATATIVE TRACHEOSTOMY VERSUS SURGICAL TRACHEOSTOMY FOR WOUND INFECTION 
 
Halide Hande ŞAHİNKAYA, Zeki Tuncel TEKGÜL, Negin NAYEBİ, Ahmet DEDE, Mine PARLAK 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir 
EĞİTİM SEVİYESİNİN ERKEKLERDE ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARIVE İPSS İLE OLAN İLİŞKİSİ 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE EDUCATION LEVEL OF MALE PATIENTS WITH LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS AND IPSS 

Anıl EKER, Yusuf Kadir TOPÇU, Yasin CEYLAN, Volkan ŞEN, Serdar ÇELİK, Ertuğrul ŞEFİK, Deniz BOLAT, Bülent GÜNLÜSOY, Tansu DEĞİRMENCİ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye  


ALBUMİN KULLANIMININ KLİNİKLERE GÖRE DAĞILIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

DISTRUBATION AND ANALYSIS OF ALBUMIN USE BY CLINICS 

Aykut SARITAŞ, 2 Cengiz UGIŞ, 2 M. Muhammed KURNAZ, 1 Pelin UZUN SARITAŞ

1 Tepecik Training and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, İzmir 

2 Department of Anesthesiology, Prof. Dr. A. İlhan Özdemir State Hospital, Anesthesiology and Reanimation, Giresun MENTOL KULLANIMI SONRASI GÖRÜLEN JENERALİZE TONİK KLONİK NÖBET 

GENERALIZED TONIC CLONIC SEIZURE AFTER MENTHOL USAGE 

Negin NAYEBİ, Zeki Tuncel TEKGÜL, Halide Hande ŞAHİNKAYA, Mine PARLAK, Ahmet DEDE, Çağrı YEŞİLNACAR 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir 


İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIĞA BAĞLI GELİŞEN HEMİKORE:İKİ OLGU SUNUMU

HEMICHOREA RELATED TO ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE: TWO CASE REPORT 

Neslihan EŞKUT, Özge YILMAZ KÜSBECİ, Dilek TOP KARTI, İpek İNCİ 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir