2022 - Sayı 1
29 Mart 2022

2022 Sayı 1 Kapak
2022 Sayı 1 Giriş

*KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ / KÜÇÜK LENFOSİTİK LENFOMADA ZAP-70, CD38 VE FAS/FAS LİGAND EKSPRESYONUNUN KEMİK İLİĞİ TUTULUM PATERNLERİYLE İLİŞKİSİ VE PROGNOSTİK DEĞERİ

RELATIONSHIP AND PROGNOSTIC VALUE OF ZAP-70, CD38 AND FAS/FAS LIGAND EXPRESSION WITH BONE MARROW UPTAKE PATTERNS IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA/SMALL LYMPHOCYTIC LYMPHOMA

Demet KOCATEPE ÇAVDAR1 Aydın İŞİSAĞ2 Ülkü ERGENEArzu ÇATALKAYA4 Nalan NEŞE

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Tıbbi Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

3Hematolog, İzmir, Türkiye

4Biyolog, Kocaeli, Türkiye*TURNER SENDROMLU HASTALARDA Y KROMOZOM DİZİLERİNİN FLORESAN İN SİTU HİBRİDİZASYON (FISH) YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ

MOLECULER ANALYSIS OF Y CHROMOSOME BY FLUORESCENCE IN SITU HYBRIDIZATION (FISH) METHOD IN TURNER SYNDROME PATIENTS

Abdullah Barış AKCAN1 Osman Koray BODUROĞLU 2

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi , Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD., Neonatoloji BD., Aydın, Türkiye

2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD., Genetik BD., Ankara, Türkiye*DİYABETİK SÜREÇTE MONOSİT/HDL-KOLESTEROL VE NÖTROFİL/HDL-KOLESTEROL ORANLARI

MONOCYTE / HDL-CHOLESTEROL AND NEUTROPHIL / HDL-CHOLESTEROL RATIOS IN THE DIABETIC PROCESS

Hasan SÖZEL1 Esin AVŞAR1 Mustafa Serkan ALEMDAR2 Mustafa AYDEMİR3

1Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Antalya, Türkiye

2Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Antalya, Türkiye

3Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Endokrinoloji BD, Antalya, Türkiye*INSPECTION OF THE D-DIMER / FIBRINOGEN RATIO ON THE FOLLOW-UP AND THE TREATMENT OF THE COVID-19 DISEASE

COVİD 19 HASTALARININ TAKİP VE TEDAVİSİNDE D-DIMER FİBROJEN ORANININ İRDELENMESİ

İsmail DEMIR1 Hüseyin OZKARAKAŞ2 Tahir BELICEArif YUKSEL1 Oktay BILGIR1

1University of Health Sciences, Bozyaka Training and Research Hospital Internal Medicine Clinic Bozyaka-İzmir

2University of Health Sciences, Bozyaka Training and Research Hospital Anaesthesiology and Reanimation Clinic Bozyaka- İzmir*EVALUATION OF RISK FACTORS ASSOCIATED WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT IN CASES WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE HAFİF BİLİŞSEL FONKSİYON BOZUKLUĞU İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih YILMAZ1 Feyza BORA2 Meryem KELEŞ3 Üstün YILMAZ4 Hasan SÖZEL5

1 Department of Nephrology, Antalya Atatürk State Hospital, Antalya, TURKEY

2 Division of Nephrology, Department of Internal Medicine, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya, TURKEY

3 Department of Nephrology, Ankara City Hospital, Ankara, TURKEY

4 Department of Nephrology, University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Antalya, TURKEY

5 Department of Internal Medicine, Akdeniz University Medical Faculty, Antalya, TURKEY*COVID 19 VE COVID 19 OLMAYAN HASTALARDA KOKU ALMA DİSFONKSİYONUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF OLFACTORY DYSFUNCTION IN COVID 19 AND NONCOVID 19 PATIENTS

Abdulhalim AYSEL1 Abdullah DALGIC1 Gökçe AKSOY YILDIRIM1 Hülya ÖZKANOben YILDIRIM3 Uğurtan ERGÜN4 Alpay ARI2 Selma TOSUN2

1 University of Health Sciences, Saim Cikrikci Street no.59, Izmir Teaching and Research Hospital Otolaryngology Head and Neck Surgery, Izmir, Turkey

2 University of Health Sciences, Izmir Teaching and Research Hospital Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Izmir, Turkey

3 Department of Otolaryngology, Bozüyük State Hospital, Bilecik, Turkey

4 Department of Otolaryngology, Ahlat State Hospital, Bitlis, Turkey*
LAPAROSKOPİK APPENDEKTOMİ İLE KONVANSİYONEL APPENDETOMİLERİMİZİN KARŞILAŞTIRILMASI: TEK MERKEZLİ DENEYİM

DEMOGRAPHIC DIFFERENCES BETWEEN LAPAROSCOPIC AND OPEN APPENDECTOMY: SINGLE INSTITUTE EXPERIENCE

Ulvi Mehmet MERAL1 Ümit ALAKUŞ2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Konak/İZMİR

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Etlik/ANKARA*
VAGAL MANEVRA; KAROTİD SİNÜS MASAJINA ULTRASON İLE YAKLAŞIM

VAGAL MANEUVER; AN APPROACH TO CAROTID SINUS MASSAGE WITH ULTRASOUND

Hasan ALDİNÇ Cem GÜN

Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İstanbul*FETAL GENİTOÜRİNER ANOMALİLERİN ULTRASONOGRAFİK TANISI: TERSİYER MERKEZDE RETROSPEKTİF ANALİZLERİ

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF FETAL GENITOURINARY ANOMALIES: RETROSPECTIVE ANALYSES IN A TERTIARY CENTER

İbrahim ÖMEROĞLU1 Barış SEVER1 Elif UÇAR2 Hakan GÖLBAŞICeren GÖLBAŞI3 Halil Gürsoy PALA1

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Perinatoloji Kliniği

2Siverek Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Şanlıurfa

3İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi*
YANIK YARA PANSUMANINDA RİFAMPİSİN: GEREKLİLİK Mİ, ALIŞKANLIK MI?

THE PLACE OF RIFAMPICIN AT BURN WOUND CARE: NECESSITY OR HABIT?

Ali Emre AKGÜN1 Merve AKIN1 Ahmet Çınar YASTI2

1Ankara Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Yanık Tedavi Merkezi

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Ankara Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi*
CONTRIBUTION OF THE NUTRITION SUPPORT TEAM TO THE CLINICAL PROCESS IN INPATIENT WARDS

SERVİS HASTALARINDA NUTRİSYON DESTEK EKİBİNIN KLİNİK SÜRECE KATKISI

Haldun KAR1 Nihan ACAR1 Atilla ŞENCANCengiz TAVUSBAY1 Tayfun ADANIR3

1Katip Celebi University Faculty of Medicine Ataturk Training and Research Hospital, Department of General Surgery, 35360 Izmir /Turkey

2Katip Celebi University Faculty of Medicine Ataturk Training and Research Hospital, Department of Anesthesia and Critical Care

3Izmir University of Economics, Medical Park Hospital, Department of Anesthesia and Critical Care *
BÖBREK TAŞLARI İÇİN PRİMER VE SEKONDER PROSEDÜR OLARAK PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE RESULTS OF PERCUTAN NEPHROLITOTOMY AS PRIMARY AND SECONDARY PROCEDURE FOR KIDNEY STONES

Murat ŞAHAN1 Kağan Türker AKBABA1 Serkan YARIMOĞLU1 Ufuk ÇAĞLARMurathan MURATOĞLU1 Tansu DEĞİRMENCİ1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

2İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye       *
ELEKTRİKLİ SCOOTER KAZALARINA NÖROŞİRURJİKAL AÇIDAN BİR BAKIŞ

A NEUROSURURGICAL VIEW ON ELECTRIC SCOOTER ACCIDENTS

Alper TABANLI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir          *
İNSTABİL TORAKOLOMBER BİLEŞKE PATLAMA KIRIKLARINDA KISA VE UZUN SEGMENT POSTERİOR FİKSASYONUN RADYOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF RADIOLOGICAL RESULTS OF SHORT AND LONG SEGMENT POSTERIOR FIXATION IN INSTABIL THORACOLOMBER JUNCTION BURST FRACTURES

İhsan AKAN Tayfun BACAKSIZ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir          *
INTRACARDIAC THROMBUS AND RECURRENT DIABETIC KETOACIDOSIS, CASE REPORT

İNTRAKARDİYAK TROMBÜS VE TEKRAR EDEN DİYABETİK KETOASİDOZ, VAKA RAPORU

Arif YÜKSEL1 Abdi SAGCAN2 Suat BUKET3

1University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Health Research and Application Center, Department of Internal Medicine, Izmir/Turkey

2Medicana Hospital, Department of Cardiology, Affiliation of KARATAY UNIVERSITY

3Medicana Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Izmir/Turkey