2015-2
12 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 60-65

ACİL TIP KLİNİKLERİNDE EĞİTİMİNE YENİ BAŞLAYAN UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ İLE 2 YILINI BİTİRMİŞ OLANLARIN TEMEL VE İLERİ DÜZEY EKG BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARING THE BASIC AND ADVANCED ECG KNOWLEDGE OF SPECIALTY STUDENTS WHO START THEIR EMERGENCY MEDICINE CLINIC TRAININGS AND THE ONES WHO HAVE FINISHED 2 YEARS AT SERVICEAli SAVAŞ MİRAN1, Vermi DEĞERLİ2, İsmet PARLAK2, Gökhan ELÇİN3, Yasin DEMİR4, Erman YILDIRIM5 Selda ÖZEL COŞKUN6, Neslihan SİLİV21Urfa Devlet Hastanesi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Menemen Devlet Hastanesi
4Gaziantep Devlet Hastanesi
5 Salihli Devlet Hastanesi
6Kilis Devlet Hastanesi

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 66-70

TEKRARLAYAN GEBELİK KAYIPLARINDA SİTOGENETİK ANALİZ

CYTOGENETIC ANALYSIS IN RECURRENT PREGNANCY LOSSIşın KAYA1, Gülüzar Arzu TURAN2, Yeter Selma ÜLKER1, Mine GENÇ2, Esin KASAP2, Esra Bahar GÜR2, Berrin KORKUT2, Sümeyra TATAR2
1Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Genetik Tanı Merkezi, İZMİR
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 71-74

AÇIK PARSİYEL NEFREKTOMİ SONUÇLARIMIZ: 5 YILLIK KLİNİK DENEYİM

OUTCOMES OF OPEN PARTIAL NEPHRECTOMY: 5 YEAR CLINICAL EXPERINCE

 

Özgü Aydoğdu1, İbrahim Küçüktürkmen1, Salih Polat1, İbrahim Halil Bozkurt1, Volkan Şen1, Tansu Değirmenci1, Tarık Yonguç1, Bülent Günlüsoy1, Süleyman Minareci1

 

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 75-79

BÖBREK TAŞLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ: BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİNDEKİ CERRAHİ YÖNTEM TERCİHLERİ

SURGICAL MANAGEMENT OF RENAL STONES: SURGICAL METHOD PREFERENCES IN AN EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL UROLOGY CLINIC

 

Özgü Aydoğdu, İbrahim Halil Bozkurt, Tansu Değirmenci, Tarık Yonguç, Salih Polat, İsmail Basmacı, Volkan Şen, Zafer Kozacıoğlu, Serkan Yarımoğlu, Süleyman Minareci

 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2):80-83

PLASENTA DEKOLMANI VE PERİNATAL SONUÇLAR: SEZARYEN YAPILAN 89 OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ

PLACENTAL ABRUPTION AND PERINATAL OUTCOMES: RETROSPECTIVE ANALYSIS OF 89 CASES WHO HAD CESAREAN SECTION

 

Dr. İbrahim Uyar, Dr. İbrahim Gülhan, Dr. Çağdaş Şahin, Dr.Atalay Ekin, Dr. Mehmet Özeren

 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Bölümü-İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 84-94

ACİL SERVİSE GÖĞÜS AĞRISI İLE BAŞVURAN HASTALARIN AKUT KORONER SENDROM ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATING THE ACUTE CORONARY SYNDROME RATES OF THE PATIENTS WHO APPLY TO EMERGENCY SERVICE WITH CHEST PAIN

 

Selda ÖZEL COŞKUN1, İsmet PARLAK2, Vermi DEĞERLİ2, Gökhan ELÇİN3, Burcu DENİZLİOĞLU4 Erman YILDIRIM5, Neslihan SİLİV2, Ali SAVAŞ MİRAN6

 

1Kilis Devlet Hastanesi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Menemen Devlet Hastanesi
4Aydın Devlet Hastanesi
5Salihli Devlet Hastanesi 6Urfa Devlet Hastanesi

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 95-98

ALLOPURİNOL KULLANIMI SONRASINDA GELİŞEN DRESS SENDROMU; OLGU SUNUMU

DRESS SYNDROME AFTER ALLOPURINOL TREATMENT; A CASE REPORT

 

 

Merve Kocar, Canan Karan, Arif Yüksel, Ayşegül Akkaya, Ebru Özden, Övgü Asma, Ali Serel, Oktay Bilgir

 

 

SB İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 99-100

NADİR BİR OLGU: İNTRAPANKREATİK LİPOM CT BULGULARI

A RARE CASE: INTRAPANCREATIC LIPOMA AND CT FINDINGS

 

 

Harun Arslan1,Hüseyin Akdeniz2,Ayşe Arslan3,Edip Gönüllü4

 

 

1Van Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2 Van Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
3Van YYÜ Sağlık Yüksekokulu Biyokimya Bölümü
4Van Eğitim Araştırma Hastanesi Anestezi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2):101-103

TİROİD NODÜLÜNE BENZER BOYUN KİTLESİ: METASTAZ YAPAN AKCİĞER KANSERİNİN NADİR BULGUSU

A NECK MASS MIMICKING THYROID NODULE: RARE PRESENTATION OF A METASTASIZING LUNG ADENOCARCINOMA 

Tolgahan Çatlı1, Mehmet Yildirim2, Guliz Ozkok3

Bozyaka Teaching and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Izmir,Turkey.
2 Bozyaka Teaching and Research Hospital, Department of Surgery, Izmir,Turkey.
3 Bozyaka Teaching and Research Hospital, Department of Pathology, Izmir,Turkey.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(2): 104-106

SİGMOİD KOLONDA RAHİM İÇİ ARAÇ: NADİR GÖRÜLEN OLGU

INTRAUTERIN DEVICE IN SIGMOID COLON: A RARE CASE REPORT

 

 

Esin KASAP1, Berrin KORKUT 1, Mine GENC1, Nur ŞAHİN1, Gülüzar Arzu TURAN1

 

 

1Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D, Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İZMİR