Çalışmalarımız
14 Nisan 2022

Kalite Yönetim Birimi Çalışmaları

- SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

- Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

- Öz değerlendirmeleri yönetir

- Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

- Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

- Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi,anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.

- SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

- Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

- SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.