2019-4
30 Ocak 2020

2019 SAYI 4 GİRİŞ


WHAT ARE THE FACTORS EFFECT ON LENGTH OF STAY IN REHABILITATION UNIT IN SPINAL CORD INJURY PATIENTS?

SPİNAL KORD YARALANMASI HASTALARINDA REHABİLİTASYON ÜNİTESİNDE KALMA SÜRESİNE ETKİSİ OLAN FAKTÖRLER NELERDİR?

Seniz AKCAY1, Ilker SENGUL2, Altinay GOKSEL KARATEPE1,

Hatice Merve GOKMEN3, Taciser KAYA1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir

2Izmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Atatürk Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Izmir

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, İzmir

 COMPARISON OF THE EFFECT OF APHERESIS AND RANDOM THROMBOCYTE TRANSFUSIONS ON PLATELET FUNCTIONS OBSERVED BY PFA-200 TEST

RANDOM VE AFEREZ TROMBOSİT TRANSFÜZYONUNUN PFA-200 TESTİYLE TROMBOSİT FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Can UGUR1 Fatma Demet ARSLAN2 Cengiz CEYLAN3 Harun AKAR4

1University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Education and Training Hospital Department of Hematology, Izmir/Turkey.

2University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Biochemistry, Izmir/Turkey

3University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Hematology, Izmir/Turkey.

4University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Izmir/Turkey.


 TALASEMİ MAJÖR VE İNTERMEDİA HASTALARINDA HBS1L-MYB RS4895441 GEN POLİMORFİZMİNİN KLİNİĞE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE CLINICAL EFFECT OF HBS1L-MYB RS4895441 GENE POLYMORPHISMS IN THALASSEMIA MAJOR AND INTERMEDIA PATIENTS

Özgür CARTI1,

Yöntem YAMAN2,

Gülcihan ÖZEK3,

Hüseyin ONAY4,

Berna Atabay5,

Canan VERGİN6

 

 

1Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Aydın

2Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi, İzmir 

4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İzmir 

5Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hematoloji Kliniği, İzmir

Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma HastanesiÇocuk Hematoloji onkoloji Kliniği, İzmir

 


 

 

İLAÇ SALINIMLI STENT İMPLANTE EDİLEN HASTALARDA STENT TİPİ İLE TAKİPTE GELİŞEN KARDİYAK ADVERS OLAYLARIN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

RELATIONSHIP BETWEEN STENT TYPE AND FOLLOW UP CARDIOVASCULAR ADVERSE EVENTS IN DRUG ELUTING STENT IMPLANTED PATIENTS

Mustafa Aytek ŞİMŞEK1 Nezihi BARIŞ2 Özgür ASLAN2 Sema GÜNERİ2

1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

 
PRİMER MONOSEMPTOMATİK ENÜREZİS NOKTÜRNA TEDAVİSİNDE DESMOPRESSİN

DESMOPRESSIN IN THE TREATMENT OF PRIMARY MONOSYMPTOMATIC NOCTURNAL ENURESIS

Volkan ÜLKER1 İbrahim CÜREKLİBATIR2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ürology Anabilim Dalı, İzmir

 BEYİN LEZYONLARINDA NÖRONAVİGASYON CİHAZI OLARAK İNTRAOPERATİF ULTRASON KULLANIMI

INTRAOPERATIVE ULTRASOUND USE AS A NEURONAVIGATION TOLL IN BRAIN LESIONS

Emrah AKÇAY Hakan YILMAZ Hüseyin Berk BENEK Alaettin YURT

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İZMİR

 DOES VASECTOMY AFFECT ERECTILE FUNCTIONS AND QUALITY OF LIFE?

VAZEKTOMİ EREKTİL FONKSİYONU VE YAŞAM KALİTESİNİ ETKİLİYOR MU?

Güner YILDIZ1 Yüksel YILMAZ2

Department of Urology, Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Teaching and Research Hospital, Izmir, Turkey

Department of Urology, Katip Celebi University, Izmir, Turkey

 GERİATRİK HASTALARDA AKUT KARIN NEDENLERİ, ACİL CERRAHİ GİRİŞİM ENDİKASYONLARI VE POSTOPERATİF KOMPLİKASYONLARLA CHARLSON KOMORBİDİTE İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CAUSES OF ACUTE ABDOMINAL PAIN, INDICATIONS OF URGENT SURGERY IN GERIATRIC PATIENTS AND ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN POSTOPERATIVE COMPLICATIONS AND CHARLSON COMORBIDITY INDEX

Tufan EGELİSerhan DERİCİCihan AĞALARSüleyman Özkan ÖZSOYTayfun BİŞGİNAli Durubey ÇEVLİKMücahit ÖZBİLGİN1

Başak BAYRAM2 Aras Emre CANDA1

1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İnciraltı, İzmir

 PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ TEDAVİ BAŞARISINI VE KOMPLİKASYONLARINI ÖNGÖRMEK İÇİN KULLANILAN S.T.O.N.E. TAŞ SKORLAMA SİSTEMİNİN VALİDASYONU

EXTERNAL VALIDATION OF S.T.O.N.E. STONE SCORE SYSTEM TO PREDICT TREATMENT SUCCESS AND COMPLICATIONS OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

Salih POLAT1 Serkan YARIMOĞLU2 İbrahim Halil BOZKURT2 Tarık YONGUÇ2 Özgü AYDOĞDU2 Tansu DEĞİRMENCİ2

1Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Üroloji, Ağrı, Türkiye

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

 
ORTA-İLERİ DÜZEY DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARINDA MİKROBİYOLOJİK SPEKTRUM VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARI

MICROBIOLOGICAL SPECTRUM AND ANTIBIOTIC RESISTANCE RATES IN MODERATE-TO-SEVERE DIABETIC FOOT INFECTIONS

Ercan YENİLMEZ1 Elif UYSAL2

1Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, İstanbul

2Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Servisi, İstanbul

 LUMBOSAKRAL SİYATALJİ İÇİN TEK VE ÇOKLU DOZ KAUDAL EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF THE SINGLE AND THE MULTIPLE DOSE CAUDAL EPIDURAL STEROID INJECTIONS FOR LUMBOSACRAL SCIATICA

Mahmut ÇAMLAR1

Mustafa Eren YÜNCÜ1

Ali KARADAĞ2

Sean MOEN3

Meryem Merve ÖREN4

Çağlar TÜRK1

Füsun ÖZER1

 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir

2Menemen Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İzmir

3Minnesota Üniversitesi, Radyoloji A.D, Minneapolis, Minnesota, A.B.D.

4Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Erzurum

 


 


SANTRAL KATETER İLE İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARININ KLİNİK ÖZELLİKLERİ VE MORTALİTE İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

CLINICAL FEATURES OF CENTRAL LINE ASSOCIATED BLOODSTREAM INFECTIONS AND THE EVALUATION OF MORTALITY RELATED RISK FACTORS

Şebnem ÇALIK1 Alpay ARI1 Zeki Tuncel TEKGÜL2 Hüseyin ÖZKARAKAŞ2 Selin YALINÇ1 Mehmet Emre ŞEN2 Selma TOSUN1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

  

YAŞLI KALÇA KIRIKLARINDA HEMİARTROPLASTİ CERRAHİSİ SONRASI DREN YERİNDEN OLUŞAN SIZINTININ MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL ANALİZİ, BİR ÖNCÜL ÇALIŞMA

BIOCHEMICAL ANALYSIS OF LEAKAGE FROM DRAIN SITE IN ELDERLY PATINTS AFTER HEMIARTROPLASTY SURGERY, A PRELIMINARY REPORT

Umut CANBEK Ulaş AKGÜN Nevres Hürriyet AYDOĞAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, Muğla

 SENTİNEL LENF NODU BİYOPSİSİ KLİNİK SONUÇLARI VE NOMOGRAMIN KULLANILABİLİRLİĞİ

THE RESULTS OF SENTINEL LYMPH NODE BIOPSY AND THE VALIDITY OF NOMOGRAM

Erdem Barış CARTI1 Levent YENİAY2 Murat KAPKAÇ2

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı-Aydın

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı-İzmir


 

KİSTİK MENENJİOMLAR OLGU SERİSİ

CASE SERIES OF CYSTIC MENINGIOMA

Hakan YILMAZ1 Emrah AKÇAY1 Murat AYDIN1 Alper TABANLI1 Tulu KEBAT2 Ali Rıza ERTÜRK1 Alaattin YURT1

1S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

2S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

 EKSTAZİ İLE İLİŞKİLİ BİLATERAL BAZAL GANGLİON HEMORAJİSİ

BILATERAL BASAL GANGLIA HEMORRHAGE RELATED WITH ECSTASY

Pınar TAMER Burçin DURMUŞ Muhteşem GEDİZLİOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi,Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği,İzmir