2020 - 2
22 Ekim 2020

2020 SAYI 2 GİRİŞ
SABAH VE ÖĞLEDEN SONRA YAPILAN EGZERSİZİN GHRELİN VE VASPİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF MORNING AND AFTERNOON EXERCISE ON GHRELIN  AND VASPIN LEVELS 

Ferda HOSGORLER1       Servet KIZILDAG2

1Department of Physiology, Dokuz Eylul University, School of Medicine, Izmir, Turkey

 2College of Vocational School of Health Services, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
EVALUATION OF CYTOTOXICITY OF GLUTATHIONE DERIVED β-LYASE METABOLITES OF SULFUR MUSTARD ON FOUR DIFFERENT TYPES OF IN VITRO CELL CULTURE MODEL 

SÜLFÜR MUSTARDIN GLUTATYON BAĞIMLI β-LİYAZ METABOLİTLERİNİN  DÖRT FARKLI TİP IN VITRO HÜCRE KÜLTÜR MODELİ ÜZERİNDEKİ  SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 


Ruşen Koray EYİSON1, Ahu PAKDEMİRLİ2, Meral SARPER3, Sermet SEZİGEN1, Levent KENAR

1University of Health Sciences, Dept. of Medical CBRN Defense, Ankara, Turkey 

2University of Health Sciences, Gulhane School of Medicine, Dept. of Physiology, Ankara, Turkey 

3 University of Health Sciences, Institute of Health Sciences, Ankara, Turkey ROMATOİD ARTRİTLİ HASTALARDA TÜMÖR NEKROZİS FAKTÖR–ALFA VE ERİTROPOETİN DÜZEYLERİ 

LEVELS OF TUMOR NECROSIS FACTOR-ALPHA AND ERYTHROPOIETIN  IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS 

Sibel BİLGİLİ    M. Baysal KARACA 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Kliniği, İzmirTHE INVESTIGATION OF THE MPTP TREATMENT AND THE MONOAMINE  OXIDASE B EXPRESSION LEVELS IN GLIOBLASTOMA CELL LINES 

GLİOBLASTOMA HÜCRE HATLARINDA MPTP MUAMELESİNİN VE MONOAMİN OKSİDAZ B’NİN İFADE SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Gizem DÖNMEZ YALÇIN 

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Aydın DOES DIRECT HEALTHCARE COSTS CONTINUE TO BE A PROBLEM IN THE BURN CENTER DUE TO MANY COMPONENTS?
 
ÇOKLU BİLEŞENİNDEN DOLAYI DİREKT SAĞLIK MALİYETLERİ YANIK  MERKEZİNDE SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR MU? 

Mehmet YILDIRIM     Ahmet Deniz UCAR        Erkan OYMACI 

University of Health Sciences Turkey, Izmir Bozyaka Education and Research Hospital,  Department of General Surgery, Izmir MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA VİTAMİN D, PARATHORMON, CİNSİYET, İNTERLÖKİN 10 VE TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA İLİŞKİSİ 

VITAMIN D, PARATHORMONE, GENDER, INTERLEUKIN 10 AND TUMOR NECROSIS ALPHA RELATIONSHIP IN MULTIPLE SCLEROSIS PATIENTS 

Pınar BEKDIK ŞIRINOCAK¹      Neslihan EŞKUT2       Ayfer ÇOLAK3      Ufuk ŞENER4      Yasar ZORLU4 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Kocaeli 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir 

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir 

4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir EVALUATION OF THE SURGICAL MARGIN SHRINKAGE AFTER RESECTION AND FORMALIN FIXATION IN ESOPHAGUS - GASTRIC MALIGNANCY  AND TO CREATE A CORRECTION FACTOR: A PROSPECTIVE STUDY 

ÖZOFAGUS-MİDE MALİGNİTELERİNDE REZEKSİYONDAN VE FORMOL FİKSASYONUNDAN SONRA OLUŞAN CERRAHİ SINIR KISALMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜZELTME FAKTÖRÜ YARATILMASI:  PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA 

Enver ILHAN1       Ozan Baris NAMDAROGLU1       Ahmet AYKAS 1    Yasemin SAHIN 2   Orhan UREYEN1       Savaş YAKAN      Enver VARDAR2       Mehmet YILDIRIM 1    Adam USLU

University of Health Sciences Turkey, Izmir Bozyaka Trainning And Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir 

2 University of Health Sciences Turkey, Izmir Bozyaka Trainning And Research Hospital, Pathology Clinic, IzmirYOĞUN BAKIM HASTALARINDA PLAZMA D-DİMER DÜZEYİNİN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ

ASSOCIATION BETWEEN PLASMA D-DIMER LEVEL AND MORTALITY IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS

İsmail DEMİR Özden YILDIRIM AKAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir


 

SURGICAL AND AUDIOLOGICAL RESULTS OF TYMPANOPLASTY IN THE ELDERLY: A RETROSPECTIVE STUDY

YAŞLILARDA TİMPANOPLASTİNİN CERRAHİ VE ODYOLOJİK SONUÇLARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

Tolgahan ÇATLI1   Ufuk DÜZENLİ2    Taşkın TOKAT3    Aynur ALİYEVA4

Ferda EROL1    Ugurtan ERGÜN1     Levent OLGUN5

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye

2Yüzüncü yıl Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, Türkiye 

3Sakarya Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sakarya, Türkiye 

4Özel Ekol Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye

5Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye


VASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİNİN KOGNİTİF DURUMLA İLİŞKİSİ

COGNITIVE STATUS ASSOCIATED WITH VASCULAR RISK FACTORS

Zeynep TÜFEKÇİOĞLU1  Özlem Güngör TUNCER2  Rita KRESPİ3  Yakup KRESPİ

1İstanbul Aydın Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

2Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

3İstinye Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Anabilim Dalı, İstanbul

4İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul


PARKİNSON HASTALIĞI TEDAVİSİNDE İLACA BAĞLI DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU

DRUG-INDUCED IMPULSE CONTROL DISORDERS IN THE TREATMENT OF PARKINSON’S DISEASE

Nazlı DURMAZ ÇELİK1 Müge KUZU KUMCU2 Seda BOSTAN1 Serhat ÖZKAN1

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

2Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği AnkaraSURGICAL RESECTION OF TUMORS LOCATED IN THE INSULAR REGION

İNSULAR BÖLGE YERLEŞİMLİ KİTLELERİN CERRAHİ REZEKSİYONU

Emrah AKÇAY Hakan YILMAZ Hüseyin Berk BENEK Alper TABANLI Alaettin YURT

S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

 A RARE ETIOLOGY OF INTESTINAL OBSTRUCTION: ABDOMINAL COCOON SYNDROME

NADİR GÖRÜLEN BİR İLEUS SEBEBİ: ABDOMİNAL KOZA SENDROMU

Semra Demirli ATICITayfun KAYA1 Yasemin KIRMIZI2

Can ARICAN1 Erdal HARMANDA1 Cengiz AYDIN1

1University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery, İzmir

2Şırnak State Hospital, Department of General Surgery, ŞırnakBURKİTT LENFOMALI HASTADA METOTREXAT’A BAĞLI HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONUNDA BAŞARILI DESENSİTİZASYON

SUCCESSFUL DESENSITIZATION IN HYPERSENSITIVITY REACTION DUE TO METHOTREXATE IN A PATIENT WITH BURKITT LYMPHOMA

Ferda BİLGİR

Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Allerji ve İmmünoloji Bölümü, İzmir