2020 - 1
09 Kasım 2022

2020 SAYI 1 GİRİŞGERİATRİK OLGULARDA SARKOPENİNİN DENGE VE YÜRÜME FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF SARCOPENIA ON BALANCE AND GAIT FUNCTIONS IN OLDER ADULTS

Ümit KAN1 Esra ATEŞ BULUT2 Pınar SOYSAL3 Ahmet Turan IŞIK2

1İç Hastalıkları Kliniği, Rize Devlet Hastanesi, Rize,Türkiye

2Geriatri Bilim Dalı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir,Türkiye

3Geriatri Bilim Dalı, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul,Türkiye

 


DIABETIC HAND INFECTIONS TREATED WITH HYPERBARIC OXYGEN THERAPY

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ İLE TEDAVİ EDİLEN DİYABETİK EL ENFEKSİYONLARI

Elif Ebru ÖZER1 Günalp UZUN2

1Department of Underwater and Hyperbaric Medicine,University of Medical Sciences Bozyaka Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

2Department of Underwater and Hyperbaric Medicine, Gülhane Military Medical Academy, Ankara, TURKEY

 


 

SÜNNET CERRAHİSİ UYGULANAN ÇOCUKLARDA IN-PLANE TEKNİKLE ULTRASON EŞLİĞİNDE YAPILAN DORSAL PENİL SİNİR BLOĞUNUN ETKİNLİĞİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

RETROSPECTIVE EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND GUIDED IN-PLANE DORSAL PENILE NERVE BLOCK IN CHILDREN UNDERGOING CIRCUMCISION: SINGLE CENTER EXPERIENCE

Volkan ÖZEN

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Hizmet Binası, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servisi, İstanbulACİL SERVİSTEN YAPILAN KAN ETİL ALKOL DÜZEYİ İSTEMLERİNİN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ, KONSANTRASYONLA OLAN İLİŞKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ

DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE BLOOD ETHYL ALCOHOL REQUESTS FROM THE EMERGENCY DEPARTMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH CONCENTRATION: THE IZMIR EXAMPLE

İsmail YILMAZ*1 Sibel BİLGİLİ2 Giray BOZKAYA2

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Klinik Farmakoloji ve Toksikoloji, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

 


 

DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA ANJİOGENİK BÜYÜME FAKTÖRLERİ İLE ATEROSKLEROTİK PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARININİLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ANGIOGENIC GROWTH FACTORS AND ATHEROSCLEROTIC PERIPHERAL VASCULAR DISEASESIN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

Melahat ÇOBAN1 Süleyman DOLU2 Yıldız Kılar SÖZER3 Bekir EROL3 Emre ASİLTÜRK4 Hamit Yaşar ELLİDAĞ5 Abdi Metin SARIKAYA1

1S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Antalya/Türkiye

2S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, Antalya/Türkiye 

3S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, Antalya/Türkiye

S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, Antalya/Türkiye

5S.B.Ü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, Antalya/Türkiye

 


 

ULTRASONOGRAFİ EŞLİĞİNDE PERKÜTAN KARACİĞER BİYOPSİSİ; KLİNİK TECRÜBEMİZ VE VERİLERİMİZ

ULTRASOUND GUIDED PERCUTANEOUS LIVER BIOPSY; OUR CLINICAL EXPERIENCE AND DATA

Hülya ÇETİN TUNÇEZ      Ali Murat KOÇ       Zehra Hilal ADIBELLİ

İzmir S.B.Ü. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü

 EFFICACY OF PEROPERATIVE FLUOROSCOPY IMAGE IN DETECTION OF RESIDUAL FRAGMENTS AFTER PCNL OPERATION

PCNL OPERASYONU SONRASI REZİDÜEL FRAGMANLARIN TESPİTİNDE PEROPERATİF FLOROSKOPİ GÖRÜNTÜSÜNÜN ETKİNLİĞİ

Ismail BASMACİ     Ibrahim Halil BOZKURT      Serdar CELİK     Ertugrul SEFİK      Anıl EKER      Bulent GUNLUSOY      Tansu DEGİRMENCİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

 


 

PRİMER VE SEKONDER SPONTAN PNÖMOTORAKSLI HASTALARIN ANALİZİ

ANALYSIS OF PATIENTS WITH PRIMARY AND SECONDARY SPONTANEOUS PNEUMOTHORAX

Onur AKÇAY1 Önder KAVURMACI2

1İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İzmir

 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE SEPSİS OLGULARINDA TROMBOSİT İNDEKSLERİNİN PROGNOSTİK DEĞERİ

PROGNOSTIC VALUES OF PLATELETS INDICES OF SEPSIS CASES IN INTENSIVE CARE UNIT

İsmail DEMİR1 Şebnem ÇALIK2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir 

OPERASYON SALONUNDA ELEKTİF OPERASYONLARIN İPTALİ: NEDENLER VE SONUÇLARI

CANCELLATION OF THE ELECTIVE SURGERY IN THE OPERATING ROOM: REASONS AND CONSEQUENCES

Meltem ÇAKMAK1 Zeki Tuncel TEKGÜL2 Yücel KARAMAN1 Güzin ŞAHİN1 Gizem CABBAROĞLU1 Mustafa GÖNÜLLÜ1

1SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 LOMBER MİKRODİSKEKTOMİ SONRASI GELİŞEN GUILLIAN-BARRÉ  SENDROMU: OLGU SUNUMU

GUILLIAN-BARRÉ SYNDROME AFTER LOMBER MICRODISCECTOMY SURGERY: A CASE REPORT

Cafer AK

Sağlık Bakanlığı, Mardin Nusaybin Devlet Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Mardin
RARE GYNECOLOGICAL EMERGENCY: ISOLATED HYDROSALPINX TORSION- TWO CASE REPORTS

NADİR GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK ACİL: İZOLE HİDROSALPİNKS TORSİYONU- İKİ OLGU SUNUMU

Halil İbrahim TIRAŞ       Hüseyin AYDOĞMUŞ       Aykut ÖZCAN      Serpil AYDOĞMUŞ

Gynecology and Obstetrics Department, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey 

 


 

BUERGER’S DISEASE AFFECTING THE VISCERAL VASCULATURE – A VERY RARE CLINICAL ENTITY

VİSSERAL DAMARLARI ETKİLEYEN BUERGER HASTALIĞI - NADİR BİR KLİNİK OLGU

Didem Melis OZTAS1 Cemile Seda PAMUK2 Ibrahim ERDİNC3 Murat UGURLUCAN4 Ibrahim Ufuk ALPAGUT2

1Bagcilar Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic

2Istanbul University Istanbul Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery Istanbul

3Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic

4Istanbul Medipol University Medical Faculty, Department of Cardiovascular Surgery Istanbul