2023 Sayı - 2
05 Nisan 2024

YIL 2023 SAYI 2

Kapak

NÖROLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GELİŞEN İNVAZİV ALET İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 YILLIK DENEYİM

EVALUATION OF INVASIVE DEVICE ASSOCIATED INFECTIONS IN A NEUROLOGY INTENSIVE CARE UNIT: 5 YEARS OF EXPERIENCE

Salih Atakan NEMLİ,

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

IS PRE-OPERATIVE BLOCK CONSULTATION NECESSARY IN ATYPICAL ENDOMETRIAL HYPERPLASIA?

ATİPİLİ ENDOMETRİAL HİPERPLAZİLERDE CERRAHİ ÖNCESİ BLOK KONSÜLTASYONU GEREKLİ MİDİR?

Gökşen GÖRGÜLÜ1 Emel DOĞAN ÖZDAŞ1 Erol ÖZDAŞ1 Çağdaş TUNALI1 Özgür ERDOĞAN1 Celal AKDEMİR1 Mustafa BAĞCI1 Nefize VATANSEVER2 İlker ÇAKIR3 Merve ÇAKIR KÖLE4 Emre KÖLE5 Duygu AYAZ6 Oğuzhan KURU7 Mehmet GÖKÇÜ1 Muzaffer SANCI1

1Department of Gynecologic Oncology, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey

2 Department of Gynecologic Oncology,Bakırçay University Çiğli Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

3 Department of Gynecologic Oncology, Democracy University Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

4 Department of Gynecologic Oncology, Antalya Education and Research Hospital, Antalya, Turkey

5 Department of Gynecology and Obstetrics, Alanya Alaaddin Keykubat University Education and Research Hospital, Antalya, Turkey

6 Department of Pathology, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey

7 Department of Gynecologic Oncology, Cerrahpasa University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


ASSOCIATION OF AGE AT DIAGNOSIS OF BREAST CANCER WITH SURVIVAL AND MOLECULAR SUBTYPE. A SINGLE-CENTER EXPERIENCE

MEME KANSERI TANI YAŞININ SAĞ KALIM VE MOLEKÜLER ALT TİPLE İLİŞKİSİ. TEK MERKEZ DENEYİMİ

Özlem ÖZDEMİR1 Baha ZENGEL2 Sema ERTÜRK3 Funda TAŞLI4 Özden ÖZ4 Zehra Hilal ADIBELLİ5 Ferhat TADIK6 Timur KÖSE 7 Cengiz YILMAZ1 Yüksel KÜÇÜKZEYBEK3

1Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Izmir

2Bozyaka Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir

3Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Department Medical of Oncology, Izmir

4Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Pathology, Izmir

5Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Radiology, Izmir

6Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Izmir

7Ege University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNE BAŞVURU NEDENLERİ VE VERİLEN HİZMETLERİN İNCELENMESİ

ANALYSIS OF REASONS FOR REQUESTING HOME HEALTH CARE AND THE PROVIDED SERVICES

Pınar ÖZKAN ÖZDEMİR Özge TUNCER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


CAN AST/ALT RATIO PREDICT RETROPERITONEAL LYMPH NODE INVOLVEMENT IN GERM CELL TESTICULAR CANCER?

GERM HÜCRELİ TESTİS KANSERİNDE AST/ALT ORANI RETROPERİTONEAL LENF NODU TUTULUMUNU ÖNGÖREBİLİR Mİ?

Anıl EKER1 Gürkan CESUR1 Serdar CELİK1 Ertuğrul SEFİK2 Deniz BOLAT1 İbrahim Halil BOZKURT1 Bülent GUNLUSOY1 Tansu DEGİRMENCİ1

1 University of Health Sciences Izmir Bozyaka Training and Research Hospital Urology Department

2 Izmir Tınaztepe University Faculty of Medicine, Urology Department

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ASSESSMENT OF DISEASE ACITIVITY IN MULTIPLE SCLEROSIS VIA FETUIN-A LEVELS

 MULTİPL SKLEROZDA HASTALIK AKTİVİTESİNİN FETUİN A DÜZEYLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 Mehmet MUHURDAROGLU1 Esra ERUYAR YETKİN2 Muhammet FEVZİ KILINCKAYA3 Sule BİLEN4 Nese OZTEKİN4

 1Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi, Ankara

2Lokman Hekim Hastanesi, Ankara

3Mardin Halk Sağlığı Laboratuvarı, Mardin

4Ankara Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ROMATOİD ARTRİT VE PSÖRİATİK ARTRİT HASTALARINDA FİBROMİYALJİNİN SIKLIĞI

FREQUENCY OF FIBROMYALGIA IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND PSORIATIC ARTHRITIS

 Mete KARA

 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Romatoloji Kliniği, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

SEREBRAL PALSİLİ HASTALARDA DİSTAL FEMUR EKSTANSİYON OSTEOTOMİSİ SONUÇLARI; FİKSASYONDA HANGİ TEKNİK DAHA ETKİN?

RESULTS OF DISTAL FEMUR EXTENSION OSTEOTOMY IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY; WHICH TECHNIQUE IS MORE EFFECTIVE IN FIXATION?

Tayfun BACAKSIZ İhsan AKAN

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


CAN GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEIN PREDICT FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHAEMIC STROKE?

Demet DEVRİMSEL DOĞAN1 Tuba CİMİLLİ ÖZTÜRK2 Hasan DOĞAN3

1Sinop Atatürk Devlet Hastanesi- Acil Tıp, SİNOP

2Sağlık Bilimleri Üniv. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İSTANBUL

3Samsun Üniv. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, SAMSUN

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

FREQUENCY BASED EVALUATION OF HEARING GAINS AFTER TYPE 1 PERICONDROCHONDRAL TYMPANAPLASTY

Gülay GÜÇLÜ 1 Murat GENCER2 Süleyman Emre KARAKURT1 Mehmet İDİL3 İbrahim ÇUKUROVA1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği, İzmir

2SB Denizli Servergazi Devlet Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği

3SB Suruç Devlet Hastanesi KBB Hastalıkları Kliniği

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

YOĞUN BAKIMDA BASINÇ YARASI GELİŞEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 EVALUATION OF PATIENTS WHO DEVELOPED PRESSURE ULCER IN INTENSIVE CARE UNIT

 Ümran BİNGÖL1 Emine SALĞIN² Oya CENGİZ² Zeliha ÇETİNKAYA² Eliz GEÇTAN ²

 1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetimi Birimi, İzmir

2İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

ASEMPTOMATİK ERİŞKİNLERDE SAKROİLİAK EKLEM VARYASYONLARININ

BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF SACRO-ILIAC JOINT VARIATIONS IN ASYMPTOMATIC ADULTS WITH COMPUTED TOMOGRAPHY

Ayşegül ÖZ ÖZCAN Seray AKÇALAR ZORLU

Kent Sağlık Grubu Radyoloji Bölümü, İzmir

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

KUDUZ RİSKLİ TEMAS OLARAK BAŞVURAN OLGULARIN İRDELENMESİ – MARUZİYET ÖZELLİKLERİ DEĞİŞİYOR MU?

EXAMINATION OF CASES APPLYING AS RABIES-SUSPECTED ANIMAL CONTACT – DO THE EXPOSURE CHARACTERISTICS CHANGE?

Mehmet CEYLAN Güneş ŞENOL

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir