2020 - 4
19 Şubat 2021

2020 SAYI 4 GİRİŞ


HEPSİDİN-FERROPORTİN AKSI VE COVID-19 

HEPCIDIN-FERROPORTIN AXIS AND COVID-19
 

Tahir BELİCE Özden YILDIRIM AKAN

Sağlık Bilimler tırma Hastanesi, Dahiliye Bölümü

İzmir, Türkiye

 


DETERMINATION OF OPTIMAL CUT-OFF PI-RADSv2 SCORE IN CLINICALLY SIGNIFICANT PROSTATE CANCER DETECTION

KLİNİK ANLAMLI PROSTAT KANSERİ TESPİTİNDE PI-RADSv2 SKORU SINIR DEĞERİNİN TESPİTİ

 

Mehmet COŞKUN     Şebnem KARASU2    Merve HOROZ DÖNMEZ     Engin ULUÇ2      Sacit Nuri GÖRGEL3         İrfan ÖCAL4

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, İzmir

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir 

3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmirEVALUATION OF THE RESULTS OF HYPERACUTE SURGERY FOR INTRACEREBRAL HEMATOMAS 4 CM OR MORE IN SIZE ORGINATING FROM BASAL GANGLIA

BAZAL GANGLİON KAYNAKLI 4 CM VE ÜZERİ İNTRASEREBRAL HEMATOMLARDA UYGULANAN HİPERAKUT CERRAHİNİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Ümit KOCAMAN1 Hakan YILMAZ2

1İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

2S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

 YENİ AÇILAN ACİL SERVİSE AMBULANS İLE GETİRİLEN HASTALARIN ANALİZİ

ANALYSIS OF PATIENTS BROUGHT TO THE NEWLY OPENED EMERGENCY SERVICE BY AMBULANCE

 

Süha SERİN Bahadır ÇAĞLAR

Balıkesir Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp ABD, BalıkesirCOVID-19 PANDEMİ PERİYODUNDA BİR AYLIK CERRAHİ ONKOLOJİ KLİNİK DENEYİMİMİZ

OUR ONE-MONTH SURGICAL ONCOLOGY CLINICAL EXPERIENCE IN COVID-19 PANDEMIC PERIOD

 

Ömer YALKIN1 Nidal IFLAZOGLU1 Mustafa Yener UZUNOĞLU2, Muhammed DOĞANGÜN3 Serra TOPAL4

1Bursa Şehir Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği, Bursa

2Kestel Devlet Hastanesi, Bursa

3Bursa Şehir Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa

4Bursa Şehir Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Bursa

 

 


AÇIK REDÜKSİYON VE İNTERNAL FİKSASYON UYGULANAN EKLEM İÇİ KALKANEUS KIRIKLARINDA ORTA VE UZUN DÖNEM KLİNİK SONUÇLARI ETKİLEYEBİLECEK FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE FACTORS INFLUENCE ON THE MID AND LONG TERM CLINICAL OUTCOMES OF INTRA-ARTICULAR CALCANEUS FRACTURES TREATED BY OPEN REDUCTION AND INTERNAL FIXATION

 

İhsan AKAN1

Ali REİSOĞLU2

Cemal KAZIMOĞLU1

Ahmet US3

Haluk AĞUŞ2

Ali ERTUĞRUL4

 

 


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D, İzmir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

İzmir Torbalı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK İNANÇ VE TUTUMLARI

SCHOOL COUNSELORS’ BELIEFS AND ATTITUDES TOWARDS MENTAL DISORDERS

 

Seda KIRCI ERCAN1 Dursun Hakan DELİBAŞ2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Konya, Türkiye

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
SERVİKAL BLOK ALTINDA KAROTİS ENDARTEREKTOMİ OPERASYONU SONUÇLARIMIZ

OUR RESULTS OF CAROTID ENDARTERECTOMY OPERATION UNDER CERVICAL BLOCK

 

Didem Melis ÖZTAŞ1 Murat UĞURLUCAN2 Ömer Ali SAYIN3 Mustafa Ozer ULUKAN2 İbrahim ERDİNÇ4 Metin Onur BEYAZ2 Mert MERİÇ3 Yılmaz ÖNAL5 Yahya YİLDİZ6 Zerrin SUNGUR7 Ufuk ALPAGUT3

 

1Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye

2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye 4Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

5Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

6İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

7İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

 

 


 

FEMUR INTRAMEDÜLLER ÇIVILEME: SUPIN VE LATERAL DEKÜBIT POZISYONDA MANUEL TRAKSIYONUN KARŞILAŞTIRILMASI

FEMORAL INTRAMEDULLARY NAILING: COMPARISON OF MANUAL TRACTION IN SUPINE AND LATERAL DECUBITUS POSITION

 

Tahir ÖZTÜRK1 Eyup Çağatay ZENGİN2 Hakan ERTEM2 Mehmet Burtaç EREN1 Orhan BALTA1 Osman DEMİR3

 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Tokat

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Tokat