2015-3
12 Ekim 2022

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 107-111

İLK 33 HASTADA LAPAROSKOPİK BÖBREK CERRAHİSİ DENEYİMİMİZ

OUR LAPAROSCOPİC RENAL SURGERY EXPERIENCES IN FIRST 33 PATIENTS

 

Yasin CEYLAN, Tansu DEĞİRMENCİ, Bülent GÜNLÜSOY, Volkan ŞEN, Serkan YARIMOĞLU Özgü AYDOĞDU, Zafer KOZACIOĞLU

 

 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 112-117

DENEYSEL SIÇAN ENDOMETRİOZİS MODELİNDE BİR İMMUNMODÜLATÖR OLAN PENTOKSİFİLİNİN ADEZYON SKORU ÜZERİNE ETKİSİ

THE IMMUNOMODULATORY EFFECT OF PENTOXIFYLLINE ON THE ADHESION SCORE IN RAT ENDOMETRIOSIS MODEL

 

 

Ulaş SOLMAZ1, Atalay EKİN1, Emre MAT1, Levent DERELİ2, Volkan TURAN1, Cenk GEZER1, Murat ULUKUŞ3, Çağnur ULUKUŞ4, Erol TAVMERGEN3

 

 

1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
2Tavas Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Denizli, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3):118-128

PREANESTEZİK DEĞERLENDİRMEDE HASTALARIN ANESTEZİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ, DENEYİM VE KAYGILARI İLE İLGİLİ ANKET ÇALIŞMASI

A QUESTIONNAIRE STUDY RELATED TO PATIENT’S KNOWLEDGE, EXPERIENCE AND ANXIETY ON ANESTHESIOLOGY PRACTICE DURING PREANESTHETICEVALUATION


 

Tuba Kuvvet Yoldaş1, Mehmet Yoldaş2, Hilmi Güngör4 , Sinem Karagöz1 , Aylin Çakır Güven1, Yakup Çelik1, Mehmet Kızılkaya1, Sıtkı Ün3

 

 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reaniimasyon, İzmir.
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, İzmir.
3Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Üroloji, İzmir.
4Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İzmir.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 129-133

YAŞA BAĞLI MAKULA DEJENERASYONUNA SEKONDER KOROİDAL NEOVASKÜLARİZASYONDA İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB TEDAVİSİ SONUÇLARIMIZ

THE RESULTS OF INTRAVITREAL RANIBIZUMAB TREATMENT FOR CHOROIDAL NEOVASCULARIZATION SECONDARY TO AGE RELATED MACULAR DEGENERATION

 

 

Ferişte Öztürk1, Bora Yüksel2, Umut Duygu Uzunel2, Latif Levent Sağban2, Süleyman Gökhan Kerci2, Damla Aydın2

 

 

1Salihli Government Hospital, Manisa
2Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Department of Ophthalmology

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 134-137

RENAL KİTLE NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIMIZIN PATOLOJİK VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE PATOLOGICAL RESULTS OF PATIENTS OPERATED FOR RENAL MASS

 

 

Yasin CEYLAN, Bülent GÜNLÜSOY, Tansu DEĞİRMENCİ, Volkan ŞEN Salih POLAT, Özgü AYDOĞDU Zafer KOZACIOĞLU

 

 

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 138-145

UZUN DÖNEM PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ (PNL) SONUÇLARIMIZ: 4 YILLIK KLİNİK DENEYİMİMİZ

LONG-TERM PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY (PNL) OUTCOMES: 4 YEAR FOLLOW-UP

 

 

Tansu Değirmenci, Özgü Aydoğdu, İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Salih Polat, Mehmet Erhan Aydın, Zafer Kozacıoğlu, Volkan Şen, Deniz Bolat, Süleyman Minareci

 

 

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 146-149

İZMİR VE MANİSA İLLERİNDEKİ GEBELERDE TOKSOPLAZMA PREVALANSI

THE PREVALENCE OF TOXOPLASMOSIS IN PREGNANT WOMEN IN THE PROVINCES OF IZMIR AND MANISA

 

 

Arzu Duran1, Fatma Eskicioğlu2,Gülüzar Arzu Turan1, Nazime Şen3, Esra Bahar Gür1, Sümeyra Tatar1

 

 

1Şifa Üniversitesi Bornova Araştırma ve Uygulama Hastanesi
2Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi 3Şifa Üniversitesi Hastanesi Basmane

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 150-153

METASTATİK SARKOMATOİD AKCİĞER KANSERİ VE PARANEOPLASTİK EOZİNOFİLİ OLGUSU

METASTATIC SARCOMATOID CARCINOMA OF THE LUNG AND A CASE OF PARANEOPLASTIC EOSINOPHILIA

 

 

Zeynep Gülsüm Güç1, Tarık Salman2, Özden Yıldırım Akan3, Arif Yüksel3

 

 

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi İç Hastalıkları
2 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü
3 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 154-157

ŞARAPNEL´E BAĞLI ANA SAFRA YOLU YARALANMASI; OLGU SUNUMU

COMMON BILE DUCT INJURY CAUSED BY SHARPNEL; CASE REPORT

 

 

Nidal İFLAZOĞLU1, Orhan ÜREYEN2, Numan Oruç GÖKÇE1

 

 

1 Kilis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, Kilis
İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 158-160

OLGU SUNUMLARI: USHER SENDROM’U DÜŞÜNÜLEN 3 KARDEŞ

CASE REPORTS: USHER SYNDROME THOUGHT 3 SISTERS

 

 

Abdullah Dalğıç1, Mustafa Emre Çakır2, Kemal Turgay Özbilen3, Tolga Kandogan4

 

 

Reyhanlı Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Hatay, Türkiye
2 Reyhanlı Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları, Hatay, Türkiye
3 Özel Defne Hastanesi Göz Hastalıkları, Hatay, Türkiye
4 İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 161-164

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: İKİ OLGU SUNUMU

CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER: REPORT OF TWO CASES

 

 

Şükran KÖSE, Selma GÜL, Filiz OĞUZ, Sabri ATALAY

 

 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü, İZMİR, TÜRKİYE

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 165-167

PİSA SENDROMU; BİR OLGU SUNUMU

PISA SYNDROME; A CASE REPORT

 

 

Dursun Hakan DELİBAŞ1, Esin ERDOĞAN1, Murat ACAR2, Abdurrahman Şeref  GÜLSEREN2

 

 

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 168-172

İDİOPATİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA VE ENFEKTİF PERİKARDİT TANISI SONRASI HODGKİN LENFOMA GELİŞMESİ

HODGKIN LYMPHOMA DEVELOPMENT AFTER THE DIAGNOSIS OF IDIOPATHIC THROMBOCYTOPENIC PURPURA (ITP) AND INFECTIVE ENDOCARDITIS

 

 

Oktay Bilgir1, Ferda Bilgir2, Mehmet Calan3, Selin Canpolat4, Arif Yuksel5

 

 

1Department of Hematology, Izmir Bozyaka Research and Training Hospital, Bozyaka, Izmir, Turkey
2Department of Allergy and Immunology, Medical School, Celal Bayar University, Manisa, Turkey.
3Department of Endocrinology and Metabolism, Medical School, Dokuz Eylul University, Balcova, Izmir, Turkey.
4Department of Pathology, Izmir Bozyaka Research and Training Hospital, Bozyaka, Izmir
5Department of Internal Medicine, Izmir Bozyaka Research and Training Hospital, Bozyaka, Izmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2015; 19(3): 173-176

CASE REPORT: PARATESTICULAR RHABDOMYOSARCOMA

OLGU SUNUMU: PARATESTİKÜLER RABDOMİYOSARKOM

 

 

İsmail BASMACI1, İbrahim Halil BOZKURT1, Tarık YONGUÇ1, Özgü AYDOĞDU1, Volkan ŞEN1, Deniz BOLAT1 Hakan POSTACI2, Tamer ŞAHİN2

 

 

1İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
2İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği