Refakatçi Politikamız
03 Temmuz 2023

REFAKATÇİ POLİTİKAMIZ

 • Hasta yanında refakatçi gerekiyorsa doktoru tarafından belirlenir. 18 yaşından büyük bir kişi refakatçi olarak kalabilir.
 • Refakatçiler kurumun vereceği kimlik kartını taşımak ve sorulduğunda göstermek mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler doktor ve hemşirelerin direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Aksi takdirde refakatleri iptal edilir.
 • Hasta vizite saatleri kliniklere göre değişmektedir. Kliniğin belirlediği vizite saatleri içinde refakatçiler klinik hemşiresinin direktifleri doğrultusunda hasta odalarından çıkartılabilirler.
 • Hastalarımıza huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması şarttır.
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir.
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastalarını hastane dışına çıkartmaları ve hastaların yataklarını değiştirmesi yasaktır.
 • Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmayacaklardır.
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanamazlar.
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Kronik hastalığı olan hasta yakınlarının refakatçi olarak kalmamaları, kalmak zorunda olanların gerekli önlemleri almaları gerekmektedir.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Acil bir durum olmaması halinde doktor vizite saatinde hastanızın durumunu takip ve bilgi alma açısından odanızdan görevliye haber vermeden ayrılmamaları gerekmektedir.
 • Acil durumlar için telefon kullanmaları gerekirse servisteki hemşireye haber vermeleri gerekmektedir.

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

 • Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.
 • Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir.
 • Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
 • Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.