Editör Kurulu
01 Şubat 2024

     Dergi SahibiDr. Öğr. Üyesi Enes TOKLUBaşhekim
Baş EditörProf. Dr. Mehmet YILDIRIMmehmet_yildirim.jpg
EditörProf. Dr. Bülent GÜNLÜSOY100189.jpg
Editör Yardımcıları


Prof. Dr. Selma TOSUN


Doç. Dr. Özden YILDIRIM AKAN

Prof. Dr. Zeki Tuncel TEKGÜL


 Doç. Dr. Orhan ÜREYEN
 5743.jpg 
  Doç. Dr. Önder KAVURMACI   


BİLİMSEL KURUL

 

SBÜ Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Zehra Adıbelli (Radyoloji)

Doç.Dr.Funda Taşlı Alkan (Patoloji)

Doç.Dr.Asuman Argon (Patoloji)

Prof. Dr. Oktay Bilgir (Hematoloji)

Doç Dr. Giray Bozkaya (Biyokimya)

Prof.Dr.Abdullah Dalğıç (KBB)

Doç.Dr. Vermi Değerli (Acil Tıp)

Prof. Dr. Tansu Değirmenci (Üroloji)

Prof. Dr. Enver İlhan (Genel Cerrahi)

Prof. Dr. A.Göksel Karatepe (Fizik Tedavi)

Prof. Dr. Taciser Kaya (Fizik Tedavi)

Prof. Dr Cemil Kayalı (Ortopedi)

Prof. Dr. Tuncay Küsbeci (Göz)

Prof. Dr. Pınar Ortan (Nöroloji)

Prof. Dr Erhan Tatar (Nefroloji)

Prof. Dr. Adam Uslu (Genel Cerrahi)

Uz. Dr. Nuriye Uzuncan (Biyokimya)

Prof. Dr.Erden Erol Ünlüer (Acil Tıp)

Prof. Dr. Savaş Yakan (Genel Cerrahi)

Prof. Dr. Alaattin Yurt (Beyin Cerrahisi)

Prof. Dr. Arif Yüksel (Dahiliye)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Fatih Demirkan (Hematoloji)

Prof. Dr. Murat Örmen (Biyokimya)

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Nevra Elmas (Radyoloji)

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı (KBB)

Prof. Dr. Mustafa Korkut (Genel cerrahi)

Prof. Dr. Çağatay Üstün (Tıp Tarihi)

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı (Genel Cerrahi)

SB Çiğli Eğitim Hastanesi

Prof. Dr. Öcal Berkan (KDC)

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. İbrahim Çukurova (KBB)

Pro.Dr. Füsun Demirçivi Özer (Beyin Cerrahisi)

Doç. Dr. Işıl Köse Güldoğan (Anestezi)

Doç. Dr. Yücel Karaman (Anestezi)

Prof. Dr. Şükran Köse (İmmunoloji)

Prof. Dr. Haydar Yaşa (KDC)

SBÜ Ankara Numune EAH

Doç. Dr. Yeşim Sücülü Karadağ (Nöroloji)

Prof. Dr. A. Çınar Yastı (Genel Cerrahi - Y.Bakım)

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Murat Özkalkanlı (Anestezi)

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof Dr. Tuncay Fazıl Akı (Üroloji)

Prof. Dr. Mustafa Arıcı (Nefroloji)

Prof. Dr. Güliz Yavaş (Göz)

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Zeliha Hekimsoy (Endokrinoloji)

Doç. Dr. Oktay Üçer (Üroloji)

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Uğur Sungurtekin (Genel Cerrahi)

SBU Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi

Doç. Dr. Hurşit Apa (Çocuk Hast)

Prof. Dr. Akgün Oral (Çocuk Cerrahisi)

SBU Dr Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Prof. Dr Semra Bilaceroğlu (Göğüs Hastalıkları)

Prof. Dr. Kenan Can Ceylan (Göğüs Cerrahisi)

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi E. Barış Carti (Genel Cerrahi)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Cumhur Yeğen (Genel Cerrahi)

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Aydın Türkmen (Nefroloji)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Lale Karabıyık (Anestezi)

Prof. Dr. Osman Yüksel (Genel Cerrahi)

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Prof. Dr. Abdürrahim İmamoğlu (Üroloji)

Prof. Dr. Fatih Yalçınkaya (Üroloji)

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Recep Tekin (Enf. Hast.)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Alper Şener (Enf. Hast.)

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Cem Güler (Üroloji)

SBÜ Kanuni Sultan Süleyman EAH

Prof. Dr. Merih Çetinkaya (Çocuk Hast.)

SBÜ Antalya EAH

Doç. Dr. Nefise Öztoprak (Enf. Hast.)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi. Muhammet Kadri Çolakoğlu (Gastroent. Cer.)

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Şamil Aktaş (Su altı –Hiperbarik Hek.)

Doç. Dr. Murat Uğurlucan (KDC)

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Sezai Yılmaz (Organ Nakli)

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Hakan Kaleağası (Nöroloji)

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. İsmet Parlak (Acil Tıp)

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz (Radyoloji)

Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof.Dr Hayriye Gönüllü (Acil Tıp)

Prof. Dr. Özgür Öztekin (Radyoloji)