2023 Sayı - 1
24 Mayıs 2023

YIL 2023 KAPAK
YIL 2023 BİLİMSEL KURUL VE İÇİNDEKİLER

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ (FMF) ÖN TANILI OLGULARDA MEFV GEN VARYANT DAĞILIMININ İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF MEFV GENE VARIANT DISTRIBUTION IN CASES PRE-DIAGNOSED AS FAMILY MEDITERRANEAN FEVER (FMF)

Giray BOZKAYA Erdi DİLAVER Kaan KUZU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ÇİNKO EKSİKLİĞİ İLE COVİD-19 HASTALIĞININ CİDDİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ZINC DEFICIENCY AND THE SEVERITY OF COVID-19 DISEASE

Ziya APAYDIN1 Semi OZTURK2 Ali Yaşar KILINC3 Attila BESTEMIR4 Alpay TUNCAR5

1Department of Cardiology, Haseki Training and Research Hospital, Uğur Mumcu, Belediye Street No:7, 34265 Sultangazi/Istanbul

2Department of Cardiology, Bakırköy Sadi Konuk Training and Research Hospital, Zuhuratbaba, Dr. Tevfik Sağlam Street, No:11, 34147, Bakırköy/Istanbul, Turkey

3Department of Cardiology, Arnavutköy State Hospital, Arnavutköy Merkez, Eski Edirne Street. No:3, 34275, Arnavutköy/Istanbul, Turkey

4Department of EmergencyMedicine, The Minister of Health, Department of Planning, Bilkent Campus, Üniversiteler Neighbourhood, Dumlupınar Boulevard 6001. Street. No: 9 Çankaya / Ankara, Turkey

5Department of EmergencyMedicine, TheMinister of Health, Department of Medical Specialty Board,

Bilkent Campus, Üniversiteler Neighbourhood, Dumlupınar Boulevard 6001. Street. No: 9 Çankaya / Ankara, Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

NON-VİTAMİN K ORAL ANTİKOAGULAN TEDAVİ KULLANAN HASTALARDA İSKEMİK İNME

ISCHEMIC CEREBROVASCULAR DISEASE IN PATIENTS USING NON-VITAMINE K ORAL ANTICOAGULANT TREATMENT

Neslihan EŞKUT Mahmut TARI Bengisu YARCI Aslı KÖŞKDERELİOĞLU Yağmur Simge SEVER AKTUNA Pınar ORTAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

İNSAN ORAL SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMA UPCI-SCC-131 HÜCRE HATTINDA TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRÜNÜN ETKİNLİĞİ: İMATİNİB MESİLAT

EFFICACY OF TYROSINE KINASE INHIBITOR IN HUMAN ORAL SQUAMOUS CELL CARCINOMA UPCI-SCC-131 CELL LINE: IMATINIB MESYLATE

A. Feda BAYRAK1 Özge BAYRAK2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

AORT DİSEKSİYONU TANISI ALMIŞ HASTALARIN PROGNOZUNUN TAHMİNİNDE HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

AVAILABILITY OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN PREDICTION OF THE PROGNOSIS OF PATIENTS DIAGNOSED OF AORTIC DISSECTION

İbrahim KORKMAZ1 Fatih Esad TOPAL2 Rezan KARAALİ3 Ahmet ALTAŞ 4

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İZMİR

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İZMİR

3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İZMİR

4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İZMİR
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ÇOCUKLARIN KAYGI DÜZEYLERİ VE AMELİYAT ÖNCESİ DÖNEMDE KAYGILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

CHILDREN’S ANXIETY LEVELS AND THE FACTORS AFFECTING THEIR ANXIETY IN THE PREOPERATIVE PERIOD

 Kübra EVREN ŞAHİN Canan SALMAN ÖNEMLİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Bölümü, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE GÖZ KLİNİĞİNDE MUAYENE EDİLEN HASTALARIN OFTALMOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF PATIENTS EXAMINED IN THE OPHTHALMOLOGY CLINIC DURING COVID-19 PANDEMIC PERIOD

Hasan Mahmut ARCAGÖK1 Tuncay KÜSBECİ2 Nurullah Berk AÇAR2 Miray KARATAŞ2 Bora YÜKSEL2

1Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

THE USE OF TRIGLYCERIDE-GLUCOSE INDEX AS A BIOMARKER IN PREDICTING SEVERE SYMPTOMS OF COVID-19

COVID-19'UN CİDDİ BELİRTİLERİNİ TAHMİN ETMEDE BİR BİYOMARKER OLARAK TRİGLİSERİT-GLUKOZ ENDEKSİNİN KULLANILMASI

Zeynep ERGENC1 Hasan ERGENC1 Attila BESTEMIR2 Alpay TUNCAR3

1Department of Internal Medicine, Ayancık State Hospital, Sinop, Türkiye

2Department of Emergency Medicine, The Minister of Health, Department of Planning, Ankara, Türkiye

3Department of Emergency Medicine, The Minister of Health, Department of Medical Specialty Board, Ankara, Türkiye
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A SAFE AND EFFECTIVE METHOD FOR REMOVING ORGANIZED BLOOD HEMATOMA FROM THE BLADDER: THE CLOT MORCELLATION TECHNIQUE

ORGANİZE HEMATOMLARIN MESANEDEN ÇIKARTILMASINDA GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR METOT: PIHTI MORSELASYON TEKNİĞİ

Bumin ÖRS¹ Emir AKINCIOĞLU¹ Ümit YILDIRIM² Mehmet USLU² Ümit ESKİDEMİR³ Fatih GÖKALP4

¹Özel Sağlık Hospital, Department of Urology, İzmir, Turkey

²Kafkas University, School Of Medicine, Department Of Urology, Kars, Turkey

³Medicana International İzmir Hospital, Department of Urology, İzmir, Turkey

4Hatay Mustafa Kemal University, School Of Medicine, Department Of Urology, Hatay, Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

HİPERTANSİYON HASTALARININ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİ KULLANMA SIKLIĞI VE TERCİH NEDENLERİ

FREQUENCY OF USE OF FAMILY HEALTH CENTER BY PATIENTS WITH HYPERTENSION AND REASONS FOR PREFERENCE

Hale YAVUZ¹ Özge TUNCER²

¹Karabağlar 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, İzmir

²Sağlık Bilimleri Üniverstesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRAKTI VE FLUKONAZOLÜN BAZI DERMATOFİTLERE KARŞI SİNERJİK ETKİSİ

SYNERGISTIC EFFECT OF OLIVE LEAF EXTRACTS AND FLUCONAZOLE TOWARDS DERMATOPHYTES

Nisa SİPAHİ1 Pınar GÖÇ RASGELE1,2 Ayşe Ilgın KEKEÇ3 Ertuğrul KAYA1,4 İsmail YILMAZ5

1Düzce Üniversitesi, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi, Düzce

2Düzce Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Düzce

3İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

4Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Düzce

5İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FACTORS PREDICTING THE SUCCESS OF STANDARD PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: A CLOSE LOOK AT THE STATUS OF PARENCHYMAL THICKNESS AND STONE OPACITY

STANDART PERKUTAN NEFROLİTOTOMİ BAŞARISINI PREDİKTE EDEN FAKTÖRLER: PARENKİMAL KALINLIK VE TAŞ OPAKLIK DURUMUNA YAKIN BİR BAKIŞ

Ümit YILDIRIM¹ Mehmet USLU¹ Mehmet EZER¹ Bumin ÖRS² Cengiz KARA¹

¹ Kafkas University, School Of Medicine, Department Of Urology, Kars, Turkey

² Özel Sağlık Hospital, Department of Urology, İzmir, Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

THYROIDECTOMY IS SAFE TREATMENT FOR GRAVES’ DISEASE

TİROİDEKTOMİ GRAVES HASTALIĞI İÇİN GÜVENLİ BİR TEDAVİDİR

Mehmet ÜSTÜN1 Göksever AKPINAR1 Semra DEMIRLI ATICI1 Korhan TUNCER1 Sümeyye EKMEKÇI2

1Izmir University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery

2Izmir University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pathology
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

COVİD-19 PNÖMONİSİ NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARIN YAKINLARININ MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE SATISFACTION OF THE RELATIVES OF PATIENTS ADMITTED TO THE INTENSIVE CARE UNIT WITH COVID-19 PNEUMONIA

Murat GÜNEŞ1 Şengül TOPÇU2 Kazım ROLLAS3 Nimet ŞENOĞLU4

1 Gümüşhane Devlet Hastanesi, Erişkin Yoğun Bakım Kliniği, Gümüşhane

2 Afyon Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, Afyon

3 S.B.Ü. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, İzmir

4 İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Kliniği, İzmir
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OPEN HEART SURGERY DURING THE COVID-19 PANDEMIC: CLINICAL STRATEGIES FROM BURSA CITY HOSPITAL

KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİ DÖNEMİNDE AÇIK KALP CERRAHİSİ: BURSA ŞEHİR HASTANESİNDEN KLİNİK STRATEJİLER

Serdar BADEM1 Temmuz TANER1 Ali Önder KILIÇ1 Mustafa Levent ÇETİN2 İbrahim ERDİNÇ3 Ahmet YÜKSEL1 Yusuf VELİOĞLU1 Deniz DEMİR1 Nail KAHRAMAN1

1 University of Health Sciences, Bursa Faculty of Medicine, Bursa City Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Bursa, Turkey

2University of Health Sciences, Bursa Faculty of Medicine, Bursa City Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Bursa, Turkey

3 University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Clinic, Izmir, Turkey
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

FACTORS RELATED TO BURNOUT LEVELS OF EAR NOSE THROAT PHYSICIANS: JOB SATISFACTION AND TYPE A PERSONALITY

KULAK BURUN BOĞAZ HEKİMLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: İŞ DOYUMU VE A TİPİ KİŞİLİK

Yagmur SUADIYE DALGIC1 Abdullah DALGIC2

1University of Health Sciences Izmir Bozyaka Teaching and Research Hospital Psychology Department

2University of Health Sciences Izmir Bozyaka Teaching and Research Hospital Otolaryngology Head and Neck Surgery
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

RETROSPECTIVE COMPARISON OF ELECTIVE SURGICAL TRACHEOTOMIES IN INTENSIVE CARE UNIT PATIENTS IN A TERTIARY REFERRAL CENTER: PANDEMIC PERIOD VERSUS PRE-PANDEMIC PERIOD

ÜÇÜNCÜ BASAMAK YOĞUN BAKIM HASTALARINDA ELEKTİF CERRAHİ TRAKEOTOMİLERİN RETROSPEKTİF KARŞILAŞTIRILMASI: PANDEMİ DÖNEMİ VE PANDEMİ ÖNCESİ

Özlem YAĞIZ AGHAYAROV1 Tunzala YAVUZ2 İbrahim ÇUKUROVA1,3

1University of Health Sciences, Tepecik Education and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Izmir, Turkey

2University of Health Sciences, Tepecik Education and Research Hospital, Department of Intensive Care Medicine, Izmir, Turkey

3University of Health Sciences, Izmir Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Izmir, Turkey