2023 Sayı - 3
05 Nisan 2024

Yıl 2023 Sayı 3 

Kapak

  

TRİGLİSERİD/ HDL-K ORANININ VE TRİGLİSERİD GLUKOZ İNDEKSİNİN GLİSEMİK KONTROL VE İNSÜLİN DİRENCİ BELİRTECİ OLARAK TANISAL YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC ACCURACY OF TRIGLYCERIDE/HDL-C RATIO AND TRIGLYCERIDE GLUCOSE INDEX AS MARKERS OF GLYCEMIC CONTROL AND INSULIN RESISTANCE

Erdi DİLAVER1 Giray BOZKAYA1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

 

 

EVALUATION OF LEVELS OF 8-OH-2DG AND OXIDATIVE STRESS MARKERS IN IVF/ICSI PREGNANCY

IVF/ICSI GEBELİKLERİNDE 8-OH-2DG VE OKSİDATİF STRES BELİRTEÇLERİNİN SEVİYELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zercan KALI1 Fatma TANILIR ÇAĞIRAN2

1Özel Gözde Hastanesi Kadın-Doğum Bölümü, Malatya

2Özel Kadın-Doğum Kliniği, Diyarbakır

 

 

AMELİYAT ÖNCESİ YAPILAN HBSAG VE ANTİHCV TETKİK SONUÇLARINDAN YETERİNCE YARARLANIYOR MUYUZ?

DO WE BENEFIT ENOUGH FROM THE RESULTS OF HBSAG AND ANTIHCV TESTS PERFORMED BEFORE THE OPERATION?

Bülent ÇALIK1 Enver İLHAN1 Selma TOSUN2 Şebnem ÇALIK2 Mehmet YILDIRIM1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türkiye İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir 

 

 

SOLİTER REKTAL ÜLSER SENDROMLU ÇOCUK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUTION OF CHILD CASES WITH SOLITER RECTAL ULCER SYNDROME

Uğur DEVECݹ Yaşar DOĞAN¹ Abdullah Murat KAYAOKAY¹ Hatice Altuğ DEMİROL¹ Asiye Elvan KUMKAYIR¹ İbrahim Hanifi ÖZERCAN2

1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı, Elazığ

2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, Elazığ

 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN METABOLIC SYNDROME AND SEPSIS FOLLOWING PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ SONRASI GELİŞEN SEPSİS İLE METABOLİK SENDROMUN İLİŞKİSİ

Anıl EKER1 Muhammet Halil DAGASAN1 Mahmut CINARTaha CETIN1 Serkan YARİMOGLU1 Ibrahim Halil BOZKURTBulent GUNLUSOY1 Tansu DEGİRMENCİ1

1University of Health Sciences Izmir Bozyaka Training and Research Hospital Urology Department

 

 

A COMPARISON OF MORPHOLOGICAL, VOLUMETRIC AND FUNCTIONAL MRI PARAMETERS IN ASSESSING AND PREDICTING THE RESPONSE TO NEOADJUVANT CHEMORADIOTHERAPY IN LOCALLY ADVANCED RECTAL CANCER

LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİNDE NEOADJUVAN KEMORADYOTERAPİYE YANITI DEĞERLENDİRME VE TAHMİN ETMEDE MORFOLOJİK, VOLÜMETRİK VE FONKSİYONEL MRG PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ahmet BOZER1 Zehra Hilal ADIBELLİ1 Asuman ARGONÖzlem ÖZDEMİR3 Savas YAKAN4

1Department of Radiology, Bozyaka Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

2Department of Pathology, Bozyaka Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

3Department of Medical Oncology, Bozyaka Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

4Department of General Surgery, Bozyaka Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

 

 

COMPARISON OF THE EFFECT OF ORAL AND PARENTERAL IRON PREPARATIONS ON EQ-5D QUALITY OF LIFE SCORE

ORAL VE PARENTERAL DEMİR PREPERATLARININ EQ-5D YAŞAM KALİTESİ SKORUNA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Mehmet Can UGUR1 Cansu ATMACA MUTLU2

1Bakırçay University, Çiğli Training and Research Hospital, Department of Hematology

2Democracy University, Buca Seyfi Demirsoy Training and Research Hospital, Department of Hematology

 

 

PREDICTIVE VALUE OF FIRST-TRIMESTER THYROID STIMULATING HORMONE LEVELS ON PRETERM PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANE

BİRİNCİ TRİMESTER MATERNAL SERUM TİROİD HORMON DÜZEYLERİ PRETERM ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ ÖNGÖRDÜRÜCÜSÜ OLABİLİR Mİ?

Halime SEN SELİM1

1İzmir Katip Celebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARDA ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS IN HEALTHCARE PROFESSIONALS

Şerafettin CEYLAN1 Umut GÖK BALCI2 Süleyman MERTOĞLU3

1İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Başkanlığı

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

3İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Personel Hizmetleri Başkanlığı

 

 

SPONTAN İNTRASEREBRAL HEMATOMLU HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

OUR RESULTS OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMATOMA

Onur BOLOĞUR1 Mehmet Akif ERCAN2 Alper TABANLI2

1Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Şanlıurfa

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir

 

 

RETROSPECTIVE EVALUATION OF RESULTS OF UNDERGOING ECHOCARDIOGRAPHY IN OUR NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT WHEN ECHOCARDIOGRAPHY? WHY ECHOCARDIOGRAPHY?

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZDE YAPILAN EKOKARDİYOGRAFİ SONUÇLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ NE ZAMAN EKOKARDİYOGRAFİ? NEDEN EKOKARDİYOGRAFİ?

Ezgi YANGIN ERGON1 Sinem AKBAY1 Sebnem PAYTONCU2

1Manisa City Hospital, Neonatology, Manisa, TURKEY

2Manisa City Hospital, Pediatric Cardiology, Manisa, TURKEY

 

 

SLEEVE GASTREKTOMİ YAPILAN MORBID OBEZİTE HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE AMELİYAT ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND THE EFFECTIVENESS OF THE SURGERY OF MORBID OBESITY PATIENTS PERFORMED WITH SLEEVE GASTRECTOMY

Serdar AYDOĞAN1 Ahmet Mücteba ÖZTÜRK2 Durmuş Ali ÇETİNSavaş YAKAN4 Mehmet YILDIRIM5

1Özel Muayene, İzmir Türkiye

2SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir Türkiye

3SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye

4SBÜ İzmir Tıp Fakültesi İzmir Bozyaka SUAM, İzmir Türkiye

5SBÜ İzmir Tıp Fakültesi İzmir Bozyaka SUAM, İzmir Türkiye

 

 

EZİLME (CRUSH) SENDROMUNDA FONKSİYONEL İYİLEŞMEDE FASYATOMİNİN ROLÜ

THE ROLE OF FASCIOTOMY IN FUNCTIONAL RECOVERY IN CRUSH SYNDROME

Hasan Murat ERGANİ1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara

 

 

GARTLAND TİP 2 VE 3 PEDİATRİK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA KIRIK BÖLGESİ HEMATOM BÜYÜKLÜĞÜNÜN KLİNİK SONUÇLARLA İLİŞKİSİ

ASSOCIATION BETWEEN HEMATOMA SIZE AT FRACTURE SITE AND CLINICAL OUTCOMES IN GARTLAND TYPE 2 AND 3 PEDIATRIC SUPRACONDYLAR HUMERUS FRACTURES

Murat YEŞİL1 Uğur YÜZÜGÜLDÜ1 Bilge Kağan YILMAZ1 Erdal KESKİNFurkan KAYA2 Özal ÖZCAN1 Gökhan MARALCAN1 Mehmet Nuri KONYA1

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, Türkiye

 

 

CLINICAL MANIFESTATIONS OF FRONTAL LOBE SYNDROME: CASE SERIES

FARKLI YÜZLERİ İLE FRONTAL LOB SENDROMU, OLGU SERİSİ

Aslıhan BİLGE BEKTAŞ1

1University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Education and ResearchHospital, Department of Psychiatry, Izmir/Turkey

 


EPİTEL EROZYONLA BAŞVURAN EPİTELYAL BAZAL MEMBRAN DİSTROFİSİ SAPTANAN HASTA: OLGU SUNUMU

PATIENT WITH EPITHELIAL BASAL MEMBRANE DYSTROPHY PRESENTING WITH EPITHELIAL EROSION: A CASE REPORT

Merve ÇETİN1 Tuncay KÜSBECİ1 Okan AKMAZ1 Bora YÜKSEL1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Göz Kliniği, İzmir