2019 - 3
08 Ekim 2019

2019 SAYI 3 GİRİŞ


ASSOCIATION OF SERUM 25-HYDROXYVITAMIN D LEVELS WITH HEMOGLOBIN

SERUM 25-HİDROKSİVİTAMİN D DÜZEYLERİNİN HEMOGLOBİNLE İLİŞKİSİ

Sibel BİLGİLİ1 Giray BOZKAYA1 Nuriye UZUNCAN1 Murat AKŞİT2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmir

2İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya, İzmirBAŞAĞRISI YAKINMASIYLA BAŞVURAN HASTALARDA KRANİAL TOMOGRAFİ İNCELEMELERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

A RETROSPECTIVE EVALUATION OF CRANIAL COMPUTED TOMOGRAPHY FINDINGS OF THE PATIENTS WITH COMPLAINT OF HEADACHE

Erdem ARSLAN1 Zehra Hilal ADIBELLİ2

1Horasan Devlet Hastanesi, Erzurum

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir
ERİŞKİN İZOLE MONTEGGİA KIRIKLI ÇIKIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ VE FONKSİYONEL SONUÇLARI

SURGICAL TREATMENT AND THE FUNCTIONAL RESULTS OF ADULT ISOLATED MONTEGGİA FRACTURE-DISLOCATIONS

Gürkan YILDIZ1 Mesut TAHTA2 Eyüp Çağatay ZENGİN2 Cihan ASLAN2 1Sağlık Bakanlığı Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği


MULTİPLE MYELOMA HASTALARINDA ORTA DOZ SİKLOFOSFOMİD (2.5g /m2 Cy) İLE  HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE MOBİLİZASYONU  SONUÇLARIMIZ


HEMATOPOIETIC STEM CELL MOBILIZATION RESULTS WITH INTERMEDIATE DOSE (2.5 g/m2 Cy) CYCLOPHOSPHOMIDE IN THE MULTIPLE MYELOMA PATIENTS AT OUR INSTITUTE

 

Zafer GÖKGÖZ1 Ender SOYDAN2 Ayla GÖKMEN2 Osman İLHAN3

Önder ARSLAN3 Muhit ÖZCAN3

1Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D Ankara

2Ankara Medicana International Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesi

3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakil Ünitesi

 VAZOPRESSÖR DESTEĞİ ALAN YOĞUN BAKIM HASTALARINDA RADİYAL ARTER KATETERİZASYONUNDA PALPASYON TEKNİĞİ İLE ULTRASON KULLANIMININ ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF EFFICIENCY OF PALPATION TECHNIQUE WITH ULTRASOUND GUIDANCE FOR RADIAL ARTERY CATHETERIZATION IN INTENSIVE CARE PATIENTS UNDER VASOPRESSOR SUPPORT

Ezgi Direnç KÜLÜNK Zeki Tuncel TEKGÜL Hüseyin ÖZKARAKAŞ Halide Hande ŞAHİN KAYA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve

eanimasyon Kliniği

  

GEBELİKTE AKUT APANDİSİTİ BELİRLEMEDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ

THE ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING TO DETERMINE ACUTE APPENDICITIS DURING PREGNANCY

 

Tufan EGELİ1 Cihan AĞALAR1 Serhan DERİCİ1 Süleyman Özkan AKSOY1 Tayfun BİŞGİN1 Ali Durubey ÇEVLİK1 Mücahit ÖZBİLGİN1 Başak BAYRAM2 Erkan ÇAĞLIYAN3

Işıl Başara AKIN4 Canan ALTAY4 Mustafa SEÇİL4

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Servis Anabilim Dalı, İzmir

3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir

4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, İzmir

  

SOLİTER REKTAL ÜLSER SENDROMU: GİZLENEN ETYOLOJİ, BASİT TEDAVİ

SOLITARY RECTAL ULCER SYNDROME: CONFIDENTIAL ETIOLOGY, SIMPLE TREATMENT

Bilge BAŞ1 Erkan OYMACI2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Antalya

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cer., İzmir

 YAŞLILIKTA DEPRESYON: SIK VE DİĞER GERİATRİK SENDROMLARLA İLİŞKİLİ

DEPRESSION IN THE ELDERLY: FREQUENT AND ASSOCIATED WITH OTHER GERIATRIC SYNDROMES

Birkan İLHAN1 Oğuz Kağan BAKKALOĞLU2

1Dr. Ersin Arslan EAH, İç Hastalıkları Kliniği, Geriatri Bölümü, Gaziantep

2Dr. Ersin Arslan EAH, İç Hastalıkları Kliniği, Gaziantep

 TANISAL KAROTİS ARTER ANJİYOGRAFİ VE KAROTİS STENTLEME RADYASYON PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE KORONER İŞLEMLERE KIYASLA GÜVENLİ MİDİR?

ARE DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL KAROTID ARTERY PROCEDURES SAFE AS COMPARED TO CORONARY PROCEDURES WHEN ASSESSED ACCORDING TO RADIATION PARAMETERS?

Çağın Mustafa ÜREYEN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji DepartmanıYOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN HASTALARDA KLİNİK SEDASYON SKORLARI İLE BİSPEKTRAL İNDEKS ARASINDAKİ KORELASYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ

ASSESSMENT OF THE CORRELATION BETWEEN THE CLINICAL SEDATION SCORES AND BISPECTRAL INDEX IN MECHANICALLY VENTILATED PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNIT

Çiler ZİNCİRCİOĞLU Aykut SARITAŞ Meltem ÇAKMAK Uğur UZUN Işıl KÖSE GÜLDOĞAN Nimet ŞENOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  

PREEKLAMPTİK HASTALARIN MATERNAL VE NEONATAL SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜÇÜNCÜ BASMAK BİR HASTANENİN DÖRT YILLIK DENEYİMİ

THE MATERNAL AND NEONATAL OUTCOMES OF PREECLAMPTIC PATIENTS: FOUR YEARS EXPERIENCE OF A TERSIER HOSPITAL

Emrah BEYAN¹ Özden YILDIRIM AKAN²

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

 BÖBREK NAKİLLİ HASTALARDA AKUT REJEKSİYON İLE AKUT DÖNEM SONRASI ÜRETERAL JET DİNAMİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMA

THE ASSOCIATION BETWEEN ACUTE REJECTION AND URETERAL JET DYNAMICS AFTER THE ACUTE PERIOD IN PATIENTS WITH RENAL TRANSPLANTATION: A PROSPECTIVE COHORT STUDY

Serdar ÇELİK1 Arda YEŞİLOVA1 Türker ACAR2 Cenk ŞİMŞEK3 Erhan TATAR4 İbrahim Halil BOZKURT1 Yusuf Kadir TOPÇU1 Ertuğrul SEFİK1 İsmail BASMACİ1 İsmail Can TERCAN3 Serkan YARIMOĞLU1 Bulent GUNLUSOY1

Tansu DEGİRMENCİ1 Adam USLU3

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, 3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği Organ Nakli Bölümü

4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

 AİLESEL PSODOTÜMÖR SEREBRİ: İKİ OLGU SUNUMU

FAMILIAL PSODOTUMOR CEREBRI: TWO CASES

 

Pınar TAMER Neslihan EŞKUT Muhteşem GEDİZLİOĞLU

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir