2017 - 2
12 Ekim 2022

SAFRA KESESİ KANSERLERİNİN TANI VE TEDAVİ SORUNLARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 21 (2): 29-36, 2017
 
 
RELATIONSHIP BETWEEN CIRCULATING BETATROPHIN LEVELS AND INSULIN RESISTANCE IN PREDIABETIC SUBJECTS
 
Mehmet ÇALAN1, Aslı GÜLER BAYINDIR2, Özge DOKUZLAR3, Pınar YEŞİL4,Tuğba ARKAN3, Tuncay KÜME5, Ahmet Murat IŞIL2, Fırat BAYRAKTAR3
 
1Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, 35170 Bozyaka, Izmir, Turkey.
2Department of Family Medicine, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, 35170 Bozyaka,Izmir, Turkey.
3Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Dokuz EylulUniversity Medical School, Postal Code: 35340, Inciralti, Izmir, Turkey.
4Engineering Faculty, Department of Bioengineering, Ege University, Postal Code: 35100, Bornova,Izmir, Turkey.
5Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, Dokuz Eylul University Medical School,Postal Code: 35340, Inciralti, Izmir, Turkey.
 
 
 
 
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 21 (2): 37-43, 2017
 
 
EVALUATION OF OUR CASES WITH ACUTE CHOLECYSTITIS ACCORDING TO TOKYO 2013 GUIDELINE
 
Atakan SAÇLI, Mehmet YILDIRIM, Savaş YAKAN, Ahmet Deniz UÇAR, Orkun SUBAŞI,Sedat TAN, Nurettin KAHRAMANSOY, Erkan OYMACI, Hilmi YAZICI
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Genel cerrahi Kliniği, İzmir
 
 
 
 
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 21 (2): 45-55, 2017
 
 
COMPENSATORY INCREASED IRISIN LEVELS IN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS 
 
Tugba ARKAN1, Mehmet ÇALAN2, Dilek CIMRIN3, Pınar YEŞİL4, Fırat BAYRAKTAR5
 
1Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Dokuz Eylul University
Medical School, Inciralti, Izmir, Turkey.
2Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Izmir Bozyaka Training
and Research Hospital, Izmir, Turkey.
3Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, Dokuz Eylul University Medical School,
Inciraltı, Izmir, Turkey.
4Center for Drug Research & Development and Pharmacokinetic Applications (ARGEFAR), Ege
University, Bornova, Izmir, Turkey.
5Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Internal Medicine, Dokuz Eylul University
Medical School, İnciraltı, Izmir, Turkey.
 
 
 
 
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 21 (2): 57-60, 2017
 
 
UNEXPECTED VISITORS ON SUBMUCOSAL REGION IN INTESTINAL RESECTIONS:WHAT, WHERE, HOW…?
 
Senem ERSAVAŞ1, Enver VARDAR1, Çağlar SARIGÜL1, Didem ERSÖZ1,Ahmet Muşteba ÖZTÜRK2 ,Eyüp YELDAN2
 
1SBU izmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji, İzmir
2SBU izmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi, İzmir
 
 
 
 
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 21 (2): 61-63, 2017
 
 
A RARE FINDING OF INFECTED HYDATID CYST OF THE LIVER: CUTANEOUS FISTULA
 
Mehmet YILDIRIM, Savaş YAKAN, Ahmet Deniz UÇAR, Hilmi YAZICI
 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir