2023 Sayı - 4
15 Şubat 2024

Bilimsel Kurul ve İçindekiler

 

 

THE RELATIONSHIP OF PROCALCITONIN LEVEL AND MORTALITY IN COVID-19 DISEASE

COVİD-19 HASTALIĞINDA PROKALSİTONİN DÜZEYİNİN MORTALİTE İLE İLİŞKİSİ 
Orhan BALIKCI Ali ZEYNETTİN İsmail DEMİR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

 

 

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

REHOSPITALIZATION CAUSES OF THE PRETERM BABIES AFTER DISCHARGE FROM THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

Hayriye DALOGLU1 Vedat UYGUN2 Seda ÖZTÜRKMEN3 Gülsün KARASU4 Akif YEŞİLİPEK5

1 Antalya Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Antalya Medicalpark Hastanesi, Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi

2 İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya Medicalpark Hastanesi, Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi

3 Antalya Medicalpark Hastanesi, Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi

4 Göztepe Medicalpark Hastanesi, Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi

5 Antalya Medicalpark Hastanesi, Pediatrik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Ünitesi

 

 

ALGOLOJİ HEKİMLERİNİN SERVİKAL VE LUMBAR EPİDURAL STEROİD ENJEKSİYONU UYGULAMALARINDAKİ TERCİHLERİ

ALGOLOGY PHYSICIANS' PREFERENCES IN CERVICAL AND LUMBAR EPIDURAL STEROID INJECTION PROCEDURES

Birzat Emre GÖLBOYU1 Bora UZUNER2 Bahadır ÇİFTÇİ3 Sertaç KETENCİ2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İzmir

2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik tedavi Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Samsun

3Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, İstanbul

 

 

BELL PARALİZİ VE RAMSAY HUNT SENDROMLU HASTALARDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF HEMATOLOGICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH BELL'S PALSY AND RAMSAY HUNT SYNDROME

Gülay GÜÇLÜ Doğukan DEMİR Özlem Yağız AGHAYAROV İsa DAĞLI Süleyman Emre KARAKURT İbrahim ÇUKUROVA

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları Kliniği, İzmir

 

 

KONSERVATİF OLARAK TEDAVİ EDİLEN DİSTAL RADİUS KIRIKLARINDA EŞLİK EDEN ULNAR STİLOİD KIRIKLARININ KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİ

THE EFFECT OF ULNAR STYLOID FRACTURES ON CLINICAL RESULTS OF CONSERVATIVELY TREATED DISTAL RADIUS FRACTURES

İhsan AKAN Tayfun BACAKSIZ

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

 

 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ANNE SÜTÜ VE EMZİRME KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE KNOWLEDGE LEVELS OF HEALTHCARE PROFESSIONALS BREAST MILK AND BREASTFEEDING

Müşerref GÜNDEMİR Özge TUNCER

SBÜ, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir,Türkiye

 

 

PLACENTAL HISTOPATHOLOGIC RESPONSE IN CORONAVIRUS DISEASE -19 (COVID-19)

CORONAVİRÜS HASTALIĞI -19'DA (COVID-19) PLASENTAL HİSTOPATOLOJİK YANIT

Mehmet ÖZER1 Pınar Tuğçe ÖZER2 Süleyman Cemil OĞLAK3 Emel Ebru PALA4 Alper İLERI5 Mücahit Furkan BALCI5 Barış SEVER1 Kaan Okan ALKAN5 Sercan KANTARCI6 Halil Gürsoy PALA7

1 Health Sciences University, Department of Perinatology, Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

2 Kemalpasa State Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey

3 Health Sciences University, Department of Obstetrics and Gynecology, Diyarbakır Gazi Yaşargil Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey

4 Health Sciences University, Department of Pathology, Tepecik Training and Research Hospital Izmir, Turkey

5 Health Sciences University, Department of Obstetrics and Gynecology, Tepecik Training and Research Hospital Izmir, Turkey

6 Aydın Provincial Health Directorate Gynecology and Pediatrics Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Aydın, Turkey

7 Ekol Private Hospital, Department of Perinatology, Izmir, Turkey

 

 

LIVING DONOR LIVER TRANSPLANTATION FOR HEPATIC EPITHELIOID HEMANGIOENDOTHELIOMA: SINGLE CENTER EXPERIENCE

HEPATİK EPİTELİOİD HEMANJİOENDOTELYOMA İÇİN CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKLİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

Veysel ERSAN1 Volkan İnce2 Sertaç USTA2 Bora BARUT2 Emine ŞAMDANCI3 Brian CARR2 Sezai YILMAZ2

1Istanbul Aydın University, MLP Florya Hospital, Department of Transplantation, Istanbul

2Inonu University, Liver Transplantation Institute, Malatya

3Gazi University, School of Medicine, Department of Pathology

 

 

NON-OPERATİF HEMOROİDAL HASTALIK TEDAVİSİNDE KALSİYUM DOBESİLAT, PRAMOKSİN HİDROKLORÜR+FENİLEFRİN VE KOMBİNE TEDAVİNİN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: RETROSPEKTİF ANALİZ

COMPARISON OF THE EFFECTS OF CALCIUM DOBECILATE, PRAMOXIN HYDROCHLORIDE+PHENYLEPHRINE AND COMBINED THERAPY IN THE TREATMENT OF NON-OPERATIVE HEMOROIDAL DISEASE: RETROSPECTIVE ANALYSIS

Ulvi Mehmet MERAL Mustafa BALLI

Kayseri Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi KAYSERİ

 

 

LUMBOSAKRAL RADİKÜLOPATİ TANISINDA GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ VE ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF IMAGING TECHNIQUES AND ELECTROPHYSIOLOGICAL METHODS IN THE DIAGNOSIS OF LUMBOSACRAL RADICULOPATHY

Meltem DURAKLI ULUKÖK1 Ümit DERUNDERE2

1Özel Çankaya Tıp Merkezi, Nöroloji Birimi, İzmir

2Çankaya Tıp Merkezi, Radyoloji Birimi, İzmir

 

 

FOURNİER GANGRENİNİN DEMOGRAFİK DEĞERLENDİRMESİ, VAC VE DEBRİDMAN SAYISININ HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ VE MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

DEMOGRAPHIC EVALUATION OF FOURNIER'S GANGRENE, THE EFFECT OF VACUUM ASSISTED CLOSURE AND DEBRIDEMENT ON HOSPITALIZATION STAY AND MORTALITY

Nurullah DAMBURACI Yücel GÜLTEKİN

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Uşak

 

 

IS THE KI67 PROLIFERATION INDEX BETTER THAN HISTOLOGICAL FEATURES IN PREDICTING THE AGGRESSIVENESS OF COLORECTAL CANCERS?

Kİ67 PROLİFERASYON İNDEKSİ, KOLOREKTAL KANSERLERİN AGRESİFLİĞİNİ TAHMİN ETMEDE HİSTOLOJİK ÖZELLİKLERDEN DAHA MI İYİDİR?

Tulu AYATA KEBAT1 Asuman ARGON2 Gamze DAL3 Mehmet YILDIRIM4

1 Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Departments of Pathology, Izmir, Turkey

2 University of Health Sciences Turkey, Izmir Faculty of Medicine, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Medical Pathology, Izmir, Turkey

3 Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Departments of Pathology, Izmir, Turkey

4 University of Health Sciences Turkey, Izmir Faculty of Medicine, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir, Turkey

 

 

Yazar ve Konu İndexi
Yazım Kuralları
Yayın Hakkı Devir Sözleşmesi