2021 - 1
21 Mart 2022

2021 SAYI 1 GİRİŞ


HOW TO RETURN TO SPORTS AND PHYSICAL ACTIVITIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC?

COVID-19 PANDEMİSİ SIRASINDA SPOR VE FİZİKSEL AKTİViTELERE NASIL DÖNÜLÜR?

 

Şükran KÖSE1 Emin DEMİR2

1University of Health Sciences, Izmir Tepecik Research and Educational Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, İzmir, Turkey

2Izmir University of Economics, Department of Political Science and International Relations PhD Candidate, İzmir, Turkey 

ATOPİK DERMATİTTE OMALİZUMAB ETKİNLİĞİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

RERTOSPECTIVE ANALYSIS OF THE EFFICACY OF OMALIZUMAB IN ATOPIC DERMATITIS

 

Meltem TÜRKMEN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, İzmir

 


 

AKCİĞER REZEKSİYONU YAPILAN HASTALARDA PULMONER ARTER BASINÇ DEĞİŞİKLİKLERİNİN AKCİĞER REZEKSİYONUNUN BÜYÜKLÜĞÜ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP OF PULMONARY ARTERY PRESSURE CHANGES WITH THE SIZE OF LUNG RESECTION IN PATIENTS WITH LUNG RESECTION


Eray ÇINAR1 Mehmet BİLGİN2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye 

EVALUATION OF VIRAL LOAD, CD4 T LYMPHOCYTE COUNT, eGFR, COMPLETE BLOOD COUNTS AND VITAMIN D METABOLISM PARAMETERS IN HIV-INFECTED PATIENTS AT THE TIME OF DIAGNOSIS

HIV İLE ENFEKTE OLAN HASTALARDA TANI SIRASINDA VİRAL YÜK, CD4 T LENFOSİT SAYISI, eGFR, TAM KAN SAYIMI VE D VİTAMİN METABOLİZMA PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ilter BOZACI1 Hulya OZKAN OZDEMIR2

1Department of Nephrology, University of Health Sciences Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

2Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, University of Health Sciences Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

 


 

SBÜ İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP KLİNİĞİ’NDE 3 YILLIK SÜREÇTE TEDAVİ EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF PATIENTS THAT WERE TREATED DURING 3 YEARS IN THE UHS IZMIR BOZYAKA EDUCATION AND RESEARCH HOSPITAL UNDERWATER AND HYPERBARIC MEDICINE CLINIC

 

Figen AYDIN  Elif Ebru ÖZER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sualtı Hekimliği ve  Hiperbarik Tıp Kliniği, İzmir

OTOLOG PERİFERAL KÖK HÜCRE NAKLİNDEENGRAFMANI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

AFFECTING FACTORS OF ENGRAFTMENT IN AUTOLOGOUS PERIPHERAL STEM CELL TRANSPLANTATION

 

Oktay BİLGİR1 Abdullah KARAKUŞ2 Mehmet Orhan AYYILDIZ2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği

2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Diyarbakır

 


 

PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİNİN YAŞLI VE GENÇ HASTALARDA SONUÇLARI VE GÜVENİRLİĞİ

SAFETY AND OUTCOMES OF PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTOMY: COMPARISON OF ELDERLY AND YOUNGER PATIENTS

 

Ömer KORAŞ1 Serkan YARIMOĞLU2 Salih POLAT3 Murat ŞAHAN2

Tansu DEĞİRMENCİ2 Ibrahim Halil BOZKURT2

1Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği

SBU Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği

3Amasya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Kliniği

 
BÖBREK NAKLİ HASTALARINDA İNSİZYONEL HERNİ GELİŞİMİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

THE RISK FACTORS FOR DEVELOPMENT OF INCISIONAL HERNIA IN PATIENTS WITH KIDNEY TRANSPLANT

 

Murat KARATAŞ Cenk ŞİMŞEK

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

 


 

SEREBELLOPONTİN KÖŞE YERLEŞİMLİ EPİDERMOİD TÜMÖRLERDE CERRAHİ SONUÇLARIMIZ

SURGICAL RESULTS OF CEREBELLOPONTINE ANGLE EPIDERMOID TUMORS

 

Hüseyin BerkBENEK

Emrah AKÇAY

Hakan YILMAZ

Tahsin ÜLGEN

Alper TABANLI

Alaattin YURT

 

 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi,  İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve  Sinir Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
TİBİA CİSİM KIRIĞININ İNTRAMEDÜLLER ÇİVİLEMESİNDE TRANSPATELLAR VE MEDİAL PARAPATELLAR YAKLAŞIMIN DİZ ÖNÜ AĞRISINA ETKİSİ

THE EFFECT OF TRANSPATELLAR AND MEDIAL PARAPATELLAR APPROACH ON ANTERIOR KNEE PAIN IN INTRAMEDULLARY NAILING OF TIBIAL SHAFT FRACTURE


Sertaç SARUHAN1 Eyüp Çağatay ZENGİN2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat