Klinik Tanıtımı
02 Mart 2023

 2010 yılından önce iç hastalıkları kliniği içinde olan klinik bu yıldan sonra ayrılarak eğitim kliniği olmuştur. O tarihten bu yana yandal asistan eğitimine de başlamıştır. 17 hasta yatağı bulunmaktadır ve her türlü benign ve malign hematolojik hastalıklara hizmet vermektedir. Akut ve kronik lösemiler, Lenfomalar, M.Myeloma, Anemiler, Polistemiler, Myelodisplastik Sendromlar, Myeloproliferatif Hastalıklar , Trombositopeniler vb. hastalıkların tedavisi kliniğimizde yapılmaktadır.

              3 adet hematoloji polikliniği vardır ve her perşembe günü hematoloji eğitim programı uygulanmaktadır. Şu anda 5 yandal asistanı bulunmaktadır. Kliniğimizde 1 profesör ile 2 Doçent ve 1 Uzman Hekim görev yapmaktadır.

              Prof. Dr. Oktay Bilgir Hematoloji Kliniğinin Program Yöneticisi ve İdari Sorumlusudur.