Klinik Tanıtımı
02 Mart 2023

İZMİR BOZYAKA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği 1985 yılında Eğitim ve Araştırma Kliniği olarak kurulmuştur. Halen  33 yataklı bir göz servisi, büyük ve özellikli ameliyatların yapıldığı genel ameliyathane salonu, bir lokal ameliyat odası, 4 adet polikliniği, Göz bankası, kornea, retina, şaşılık, glokom, nörooftalmoloji, üvea ve kontakt lens birimleri ile hizmet vermektedir.

Kliniğimizde 2 eğitim görevlisi, 1 başasistan, 9 uzman ve 7 asistan hekim çalışmaktadır.

Poliklinik Hizmetleri, R blok poliklinik binası 3. katta günlük 4 adet poliklinik odasında uzman ve araştırma görevlileri tarafından yürütülmektedir.  Poliklinikte MHRS randevulu ve sağlık kurulu için başvuran hastaların poliklinik muayeneleri yapılmaktadır.. Yıllık ortalama poliklinik hizmet sayımız 90.000 civarındadır.

Kliniğimizde kornea-göz bankası, kontakt lens, glokom-uvea, retina, şaşılık birimleri mevcut olup poliklinikten yönlendirilen ve diğer takipli hastalara hizmet vermektedir. Laser ünitemizde Argon ve ND-Yag Laser ile diabet ve ikincil katarat olguları tedavi edilmektedir. Göz bankası ve kornea biriminde  keratoplasti (kornea nakli) operasyonları düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca güncel katarakt cerrahisi, şaşılık ameliyatları, glokom ameliyatları ve vitreoretinal cerrahi işlemler  yapılabilmektedir. Yıllık ameliyat ve müdahale sayımız yaklaşık 4000 civarındadır.

Kliniğimizde teknoloji ağırlıklı cihazlar ile hastaların ileri tetkikleri yapılmaktadır. Otokeratorefraktometre, pnömotik tonometre, biyomikroskopi, fundus fluoroscein anjiografisi (FFA), pakimetri, ön segment ve arka segment fotoğraflanması , göz ultrasonografisi , görme alanı , şaşılık muayene testleri, lazer uygulamaları  (Argon lazer, SLT  ve Nd yag lazer), kornea topografisi, spekuler mikroskobi, Optik Kohorens Tomografi (OCT) ve  IOL master ile biometri tetkikleri yapılabilmektedir.

Kliniğimizde Eğitim ve Araştırma çalışmaları Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen Çekirdek Eğitim programı çerçevesinde yürütülmektedir. Düzenli olarak hasta başı vizitleri, seminer, makale saati ve olgu sunumları ile eğitim programı yürütülmektedir. Eğitim kadrosu ve uzmanlar nezaretinde cerrahi ve poliklinik eğitimi sürdürülmektedir. Kliniğimizden mezun olan göz hastalıkları uzmanları halen ülkemizin çeşitli bölgelerinde aktif olarak çalışmaktadır.