Kulak Burun Boğaz (KBB)
13 Ağustos 2021

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği 1970'li yıllardan bu yana İzmir'e, Ege Bölgemize ve ülkemize giderek yaygınlaşan ve artan hızda sağlık hizmeti sunmaya devam etmektedir.

Kliniğimiz kulak/koklear implant, burun ve endoskopik sinüs/estetik burun, baş-boyun/gırtlak kanseri, rekürren sinir monitörizasyonlu troid (guatr), horlama ve uyku apnesi, endoskopik göz yaşı kanalı ameliyatları ve baş dönmesi tedavisi ile ilgili eğitim ve sağlık hizmet sunmaktadır. Kliniğimizde genel ve lokal olmak üzere yılda 2500 civarında ameliyat gerçekleştirilmektedir.

1998 yılından itibaren kliniğimizde koklear implant ameliyatlarına başlanılmış, 2000 yılında ise ''koklear implant merkezi'' kurularak ülkemizin her tarafından hasta kabulüne başlanmıştır. Koklear implant merkezimiz bugüne kadar 2300 civarında koklear implant takarak ülkemizin önde gelen merkezlerinden olmaya devam etmektedir. Ayrıca, implant adayı hastaların ön incelemeleri ile ameliyat sonrası fitting ve eğitimlerini de uygulayan farklı bir merkez olma özelliğine de sahiptir. Yine, ulusal yenidoğan tarama programında ülkemizin önde gelen bir referans hastanesi olma özelliğini de taşımaktadır.

Kliniğimizde asistan eğitimine büyük önem verilmiş, bu anlamda ülkemiz insanı için onlarca uzman doktor yetiştirilmiş ve günümüzde de Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi  olarak yetiştirilmeye devam edilmektedir.