Dahiliye (İç Hastalıkları ) Birimi
23 Şubat 2023

         KLİNİKLERİMİZ-02.jpg


  İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

           

           Tarihçe,Eğitim ve Hizmet Faaliyetleri İç Hastalıkları Kliniğimiz 2012 yılına dek 3 bölüm halinde değerli klinik şeflerimizin idaresinde asistan eğitimi ve hasta ayaktan ve yataklı tedavi hizmetinde önemli görevler üstlenmiştir.2013 yılında iç hastalıkları bölümleri tek bir klinik altında toplanarak eğitim ve araştırma alanı yanında hasta tedavi hizmetlerini günümüze dek sürdürmektedir. Kliniğimiz servis ve hastanemiz polikliniklerinde ve semt polikliniklerinde hizmet vermekteyiz. Asistan sayımız o seneki TUS kontenjanına göre değişmekle birlikte ortalama 20 kişiden oluşmaktadır. Haftanın 2 günü klinik eğitim seminerleri, 1 gün dergi ve vaka sunumu şeklinde eğitim faaliyetleri, her Salı günü diyabet eğitimi(halka açık) düzenli yapılmakta olup, ulusal ve/veya uluslar arası kongre ve sempozyumlar ile dergilere, gerek bildiri, gerek konuşmacı, gerekse makaleler ile aktif katılım yapılmaktadır.

           Yan dal kliniklerimizde ise , Onkoloji B.D.da,  Endokrinoloji B.D.da ve Gastroenteroloji B.D.da, Nefroloji B.D.da eğitim görevlilerimiz bulunmaktadır. Hematoloji Kliniği eğitim kliniği olarak hizmet vermektedir. 18 yaş üzeri erişkin hastalara akut ve kronik hastalıkların tanı tetkiki yanı sıra tüm dâhili hastalıkların tedavileri ve acil dâhili hastalıkların tanı ve tedavisi, yaşlanan toplumumuzda geriatrik yaş grubuna özgü hastalıkların tedavi ve hastalık yönetimi ile ilgili alanlarda hizmet verilmektedir.

        İç Hastalıkları Klinikleri Program Yöneticisi Prof .Dr. Oktay BİLGİR, İdari Sorumlusu da Doç. Dr. İsmail DEMİR' dir.