2018 - Sayı 4
31 Aralık 2018

PSÖRİYATİK ARTRİTTEKİ İNFLAMASYONDA GLUKAGON BENZERİ PEPTİD-1 (GLP-1) DÜZEYİ 


GLUCAGON LIKE PEPTID-1 (GLP-1) LEVELS IN INFLAMMATION OF PSORIATIC ARTHRITIS


Murat KESER1 Pınar ÇETİN2 Dilek SOLMAZ3 Leyla Didem KOZACI4 Ayşegül KESER5 FATOŞ ÖNEN6


1Batman Bölge Devlet Hastanesi

2Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya

6Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalı
CLINICAL OUTCOMES OF PATIENTS WITH STAGE III LUNG CANCER OPERATED AFTER NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY: EFFECT OF CHEMOTHERAPY REGIMEN


NEOADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI OPERE OLAN EVRE III AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARI: KEMOTERAPİ REJİMİNİN ETKİSİ

Özlem YERSAL

Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Aydın

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARINDA YENİ BİR BİYOBELİRTEÇ OLARAK NÖTROFİL JELATİNAZ İLİŞKİLİ LİPOKALİN (NGAL)


NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN (NGAL) AS A NEW BIOMARKER OF URINARY TRACT INFECTIONS


Ayşegül KESER1 Yasin KENESARI2 Banu DEVECİ3 Emel ALTEKİN4


1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Biyokimya

2Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi

3İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi

4 bi Biyokimya Anabilim Dalı
EVALUATION OF PREOPERATIVE ANXIETY LEVEL IN PATIENTS WITH FIRST AND SECOND EYE CATARACT SURGERY


BİRİNCİ GÖZ VE İKİNCİ GÖZ KATARAKT CERRAHİSİ PLANLANAN HASTALARDA PREOPERATİF ANKSİYETE DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI


Saliha ABACIOGLU1 Tuncay KUSBECI2 Guliz YAVAS3


1Eğirdir Kemik Eklem Hastahanesi, Isparta

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Izmir Bozyaka SUAM, Göz Hastalıkları Kliniği

3Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD

THE EFFECTIVENESS OF FIXATION WITH DYNAMIC HIP SCREW- LOCKING SIDE PLATE FOR STABLE AND UNSTABLE INTERTROCHANTERIC FRACTURES OF THE HIP IN ELDERLY PATIENTS


KİLİTLİ DİNAMİK KALÇA VİDASININ STABİL VE İNSTABİL İNTERTROKANTERİK KALÇA KIRIKLI YAŞLI HASTALARDA ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Hüseyin Gökhan KARAHAN1 Cemil KAYALI1 Caner ÇİTAK2 Kamil YAMAK1 Taşkın ALTAY1


1University of Health Sciences, Izmir Bozyaka Education and Research Hospital, Orthopaedic Clinic

2Mardin State Hospital, Mardin

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE BİR YILLIK İZLEM İLE ELDE EDİLEN MEDYAN, ORTALAMA VE HAREKETLİ ARALIKLARIN HASTA BAZLI KALİTE KONTROL OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI


THE INVESTIGATION OF USEFULNESS OF MEDIANS, MEANS AND MOVING RANGES OBTAINED BY ONE YEAR FOLLOW-UP IN A UNIVERSITY HOSPITAL AS PATIENT- BASED QUALITY CONTROL

Ayşegül KESER1 Ali Rıza ŞİŞMAN2


1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü, İzmir

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir

DIAGNOSTIC VALUE OF HAEMATOLOGICAL PARAMETERS IN DIFFERENTIATION BETWEEN ACUTE APPENDICITIS AND ACUTE GASTROENTERITIS


AKUT APANDİSİT VE AKUT GASTROENTERİT AYIRIMINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELERİN TANI DEĞERİ

Vermi DEĞERLİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN 412 TOTAL LAPAROSKOPİK HİSTEREKTOMİNİN İNTRAOPERATİF VE POSTOPERATİF SONUÇLARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ


RETROSPECTIVE ANALYSIS OF INTRAOPERATIVE AND POSTOPERATIVE RESULTS OF 412 TOTAL LAPAROSCOPIC HYSTERECTOMIES PERFORMED IN OUR CLINIC

Abdurrahman Hamdi İNAN1 Adnan BUDAK2


1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

2İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir

OTOMOBİL HAVA YASTIĞI MODÜL KAPAĞINA BAĞLI PENETRAN BOYUN YARALANMASI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI


THE MODULE COVER OF AIR BAG DUE TO PENETRATING NECK INJURY: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Abdulhalim AYSEL Fatih YILMAZ Gökçe Aksoy YILDIRIM Uğurtan ERGÜN Abdullah DALĞIÇ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim si, Kulak Burun

Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği

OYUN ÇAĞI ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE NADİR BİR BURUN TIKANIKLIĞI NEDENİ: SEPTAL HEMATOM. OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI


A RARE CAUSE OF NASAL OBSTRUCTION DURING CHILDHOOD: SEPTAL HEMATOMA. CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

Abdulhalim AYSEL Görkem ATSAL Fatih YILMAZ


Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma nesi,

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği