2018 - Sayı 3
04 Ekim 2018

LAPAROSCOPIC SPLENECTOMY FOR IMMUNE TROMBOCYTOPENIC PURPURA:A SINGLE CENTER EXPERIENCE

İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURA HASTALARINDA LAPAROSKOPİK SPLENEKTOMİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Ozan Barış NAMDAROĞLU1 Savaş YAKAN1 Hilmi YAZICI1 Sinem NAMDAROĞLU2 Mehmet YILDIRIM1 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir 
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir PSÖRİATİK ARTİRİTLİ HASTALARDA TEDAVİ SEÇENEKLERİNİNPSİKİATRİK DURUM VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

THE INFLUENCE OF TREATMENT OPTIONS ON PSYCHIATRIC STATUS AND QUALITY OF LIFE IN PSORIATIC ARTHRITIS PATIENTS 

Özden YILDIRIM AKAN¹ Kadir HARMANCIPınar ORTAN3 İhsan AKAN4 Timur PIRILDAR5
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, İç Hastalıkları Kliniği 
2 Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka SUAM, Nöroloji Kliniği 
4 Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi 
5 Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı
ZOR ENTÜBASYON KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:PROSPEKTİF GÖZLEMSEL ÇALIŞMA 

EVALUATION OF DIFFICULT AIRWAY CRITERIA: PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY 

Zeki Tuncel TEKGÜL1 Murat Yaşar ÖZKALKANLI2 Oğuzhan YENİAY3 Gizem DEMİR1 Sermin KARAARSLAN4 Halide Hande ŞAHİNKAYA1 Vildan AKPINAR 1 Erdem YAŞAR2 
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Yan Dal Kliniği, İzmir 
4 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmirDİYABETİK HASTA EĞİTİMİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONU VE VÜCUT KİTLEİNDEKSİ ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

THE EFFECT OF DIABETES SELF-MANAGEMENT EDUCATION ON GLYCEMIC CONTROL AND BODY MASS INDEX 

Özden YILDIRIM AKAN1 Ayşen KURTULUŞ2 Zübeyde KAYA2 Arif YÜKSEL1 Pınar ORTAN3 Hasan ALPAY1 
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet Hemşireliği 
3 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği 
ESANSİYEL TROMBOSİTOZ TANILI HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİFDEĞERLENDİRİLMESİ 

RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH DIAGNOSIS ESSENTIAL THROMBOCYTHEMIA 

Tuğba ÇETİNTEPE1 Lütfi ÇETİNTEPE2 Cansu Atmaca MUTLU1 Şerife SOLMAZ1 Celal ACAR1 Sinem NAMDAROĞLU1 Füsun GEDİZ
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir 
2 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Nefroloji Kliniği, İzmir 
YÜKSEK RİSKLİ MYELODİSPLASTİK SENDROM TANILI HASTALARIMIZINRETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH DIAGNOSIS HIGHER-RISK MYELODYSPLASTIC SYNDROMES 

Tuğba ÇETİNTEPE1 Merve KOÇAR2 Lütfi ÇETİNTEPE3 Şerife SOLMAZ1 Celal ACAR1 
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir 
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir 
3 Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Nefroloji Kliniği, İzmir 
RENAL HÜCRELİ KANSERDE AST/ALT VE ALBUMİN/GLOBÜLİN ORANININPROGNOSTİK BELİRTEÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF AST / ALT AND ALBUMIN / GLOBULIN RATIO AS PROGNOSTIC MARKER IN RENAL CELL CARCINOMA

Ismail BASMACI Serdar ÇELİK Ertuğrul ŞEFİK M. Erhan AYDIN İbrahim Halil BOZKURT Bülent GÜNLÜSOY Tansu DEĞİRMENCİ 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye 
NON-HODGKIN LENFOMA TANILI HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİFDEĞERLENDİRİLMESİ

RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR PATIENTS WITH DIAGNOSIS NON-HODGKIN LYMPHOMA 

Tuğba ÇETİNTEPE Celal ACAR Şerife SOLMAZ
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İzmir ANASTOMOZ KAÇAĞINI SAPTAMAK İÇİN YENİ BİR YÖNTEM:MESANE İÇİ BASINÇ ÖLÇÜMÜ 

A NOVEL METHOD TO PREDICT ANASTOMOTIC LEAKAGE: INTRAVESICAL PRESSURE 

Özcem ÖFKELİ 1 Volkan OTER2 Murat ULAŞ3 Ilter ÖZER3 Erdal Birol BOSTANCI4
1 Gazi Yaşargil Educational and Research Hospital, Department of Gastroenterological Surgery 
2 Sakarya University, School of Medicine, Department of Gastroenterological Surgery 
3 Eskişehir Osmangazi University, School of Medicine, Department of Gastroenterological Surgery 
4 Yüksek Ihtisas Educational and Research Hospital, Department of Gastroenterological Surgery