2018 - Sayı 2
24 Temmuz 2018

KARACİĞER KİST HİDATİKLERİNDE KİSTOBİLİER FİSTÜL İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

FACTORS ASSOCIATED WITH CYSTO-BILIARY FISTULA IN HYDATID CYSTS OF THE LIVER

Orhan ÜREYEN Demet ALAY Hüseyin FENERCİOĞLU Mehmet Tahsin TEKELİ Enver İLHAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye ASEMPTOMATİK MİKROSKOBİK HEMATÜRİ İLE MESANE TÜMÖRÜ TANISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ASEMPTOMATIC MICROSCOPIC HEMATURIA AND THE DIAGNOSIS OF THE BLADDER TUMOR

İbrahim KÜÇÜKTÜRKMEN Deniz BOLAT Özgü AYDOĞDU Bülent GÜNLÜSOY Tansu DEĞİRMENCİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI HASTALARINDA RENAL VE KARDİYOVASKÜLER OLAYLARIN İLİŞKİSİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN RENAL AND CARDIOVASCULAR EVENTS IN PATIENTS WITH AUTOSOMAL DOMINANT POLYCYSTIC KIDNEY DISEASE

Melahat ÇOBAN1 Ayça İNCİ1 Üstün YILMAZ1 Metin SARIKYA1 Bekir EROL2 Yıldız KILAR2 Esin EREN3 Emre ASİLTÜRK4

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği

4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği 


 

ÜROTELYAL MESANE KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL SİSTEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA PREOPERATİF HİDRONEFROZ İLERİ EVRE HASTALIĞI ÖNGÖREBİLİR

PREOPERATIVE HYDRONEPHROSIS CAN PREDICT ADVANCED DISEASE IN PATIENTS UNDERGOING RADICAL CYSTECTOMY DUE TO UROTHELIAL BLADDER CANCER

Ertuğrul ŞEFİK İsmail BASMACI Arda YEŞİLOVA Serdar ÇELİK Serkan YARIMOĞLU Deniz BOLAT Bülent GÜNLÜSOY

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye 


 

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ SEYRİNDE BEKLENMEDİK NEDENE BAĞLI HİPONATREMİ: BİR OLGU SUNUMU

HYPONATREMIA ASSOCIATED WITH UNEXPECTED REASON IN THE COURSE OF CHRONIC KIDNEY DISEASE: A CASE REPORT

Serkan ÜNAL1 Merve AKTAR1   Ali SEREL1 Ebru SEVİNÇ OK2 Kezban PINAR YENİAY2 Erhan TATAR2

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği, İzmir, Türkiye 


GEBELİKTE VENA KAVA SUPERİOR SENDROMLU OLGUYA YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

APPROACH TO SUPERIOR VENA CAVA SYNDROME IN PREGNANCY: A CASE REPORT

Onder KAVURMACI1 Tevfik Ilker AKCAM2 Ayse Gul ERGONUL2 Ufuk CAGIRICI2Seda AKGÜN KAVURMACI3

1University of Healt Sciences, İzmir Bozyaka Educationand Research Hospital Department of Thoracic Surgery Izmir, TURKEY

2Ege University, School of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Izmir, TURKEY 

3Ege University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir, TURKEY 

 


 

ERİŞKİN YAŞTA NADİR BİR OLGU: ATAKSİ- TELENJİEKTAZİ

A RARE CASE IN ADULT YEARS: ATAXIA TELENJIECTASIA

Yaprak Özüm ÜNSAL Özge YILMAZ KÜSBECİ Rifat Reha BİLGİN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir