Kemik İliği ve Kök Hücre transplant merkezi
12 Kasım 2022

                 KEMİK  İLİĞİ  NAKİL  MERKEZİ

            Kemik İliği Nakil Merkezi hastanemize 2014 yılından beri kurulmasına çalışılmış, ancak 2017 yılında ruhsat alabilmiştir. Hastanede inşaat faaliyetleri nedeniyle 2018 yılından itibaren hasta alımına başlanmıştır. Ege Bölgesi devlet hastaneleri içinde yalnız bu klinikte kök hücre nakli yapılmaktadır. Kök hücre nakli endikasyonu olan malign ve benign hastalıklarda olmak üzere  hem otolog hem de allojeneik kök hücre nakilleri yapılması planlanmaktadır. Bu yıl içinde otolog kök hücre nakillerinin yapılması, önümüzdeki yıldan itibaren otolog ile birlikte allojeneik kök hücre nakilleri  yapılması düşünülmektedir.

          Kemik İliği Merkezi Nakil Sorumlu Hekimi Prof.Dr.Oktay BİLGİR’dir.