Organ Nakli Birimi
16 Ağustos 2021

Sorumlu Doktor
Doç. Dr. Adam USLUORGAN NAKLİ MERKEZİ
Organ Nakli Merkezimiz 1997 yılında kurulmuş olup 21 yıldır faaliyet göstermektedir. Bugüne
kadar toplam 750 hastaya böbrek nakli yapılmıştır. Hem Türkiye hem de Dünya standartlarının
üzerinde başarı gösteren merkezimizin ortalama hasta takip süresi 11.2 yıl, hasta sağ kalım oranı %91,
böbrek sağ kalım oranı %83' dür. Devlet kamu hastaneleri arasında Sağlık Bakanlığı verilerine göre
en fazla nakil yapan merkezimizde 3 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 Nefroloji Uzmanı, 2 Organ Nakil
Koordinatörü, 1 Sorumlu Hemşire, 10 Hemşire, I Veri Kayıt İşletmeni ve 5 Personel ile hizmet
vermekteyiz. Kliniğimiz 4' ü yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 17 yataklıdır. Birimimiz içinde
polikliniğizde mevcut olup yıllık poliklinik sayımız ortalama 4300' dür. Hastanemizde
gerçekleştirdiğimiz nakil takiplerinin haricinde dış merkezlerde nakil yapılan hastaların da takipleri
yapılmaktadır.