2018-1 Makaleler
14 Mayıs 2018

PROSTAT BİYOPSİSİ ÖNCESİ PROSTAT SPESİFİK ANTİJEN VE HORMONALVERİLERİN İŞLEM ÖNCESİ VE SONRASI ANKSİYETE VE DEPRESYON İLE İLİŞKİSİ

THE EFFECT OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN AND HORMONAL DATA ON ANXIETY AND DEPRESSION BEFORE AND AFTER THE PROCEDURE WHICH MEASURED BEFORE PROSTATE BIOPSY

Serdar ÇELİK1 , Anıl EKER1 , Ertuğrul ŞEFİK1 , İsmail BASMACI1 , İbrahim Halil BOZKURT1 , Yasin CEYLAN1 , Serkan YARIMOĞLU, Aslı KÖŞKDERELİOĞLU2 , Bülent GÜNLÜSOY1

1 SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye

2 SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye ÜST VE ALT KALİKS BÖBREK TAŞLARININ TEDAVİSİNDE UYGULANAN PERKÜTANNEFROLİTOTOMİNİN KOMPLİKASYONLARINA YAKLAŞIM

MANAGEMENT OF THE COMPLICATIONS OF PATIENTS WHO UNDERWENT PERCUTANEOUS NEPHROLİTHOTOMY FOR UPPER OR LOWER CALYX KIDNEY STONES 

Serkan YARIMOĞLU, Mehmet Erhan AYDIN, Ertuğrul ŞEFİK, Serdar ÇELİK, İsmail BASMACI, İbrahim Halil BOZKURT, Tansu DEĞİRMENCİ 

S.B.Ü. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir MİGREN HASTALARINDA FROVATRİPTANIN RENAL KAN AKIMI DİNAMİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF FROVATRIPTAN ON RENAL BLOOD FLOW DYNAMICS IN MIGRAINE PATIENTS 

Muhteşem GEDİZLİOĞLU1 , Selda ARI1 , Işıl Y BOZDAĞ2 , Can Ahmet KULAN1 , Zehra ADIBELLİ 2 

1 SBÜ Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği 

2 SBÜ Izmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 
ÜROTELYAL MESANE KANSERİ NEDENİYLE RADİKAL SİSTEKTOMİ YAPILAN14 KADIN HASTANIN ONKOLOJİK SONUÇLARI VE SAĞKALIM VERİLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF ONCOLOGIC RESULTS AND SURVIVAL DATA OF 14 FEMALE PATIENTS WHO UNDERWENT RADICAL CYSTECTOMY DUE TO UROTHELIAL BLADDER CANCER

Ertuğrul ŞEFİK, Arda YEŞİLOVA, İsmail BASMACI, Serdar ÇELİK, Serkan YARIMOĞLU, Tarık YONGUÇ, Bülent GÜNLÜSOY 

SBU Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği; İzmir RETROPERİTONEAL DEV LİPOSARKOM: OLGU SUNUMU 

GIANT RETROPERITONEAL LIPOSARCOMA: A CASE REPORT 

Orhan ÜREYEN1 , Enver İLHAN, Demet ALAY1 , Hüseyin FENERCİOĞLU1 , Olçun Ümit ÜNAL2

1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi- İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye 

2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi- İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
AGRAFİSİZ ALEKSİ: GENÇ İNME HASTASINDA NADİR BİR PREZENTASYON

ALEXIA WITHOUT AGRAPHIA: A RARE PRESENTATION IN YOUNG PATIENT WITH STROKE 

Dilek Top KARTI, Özge Yılmaz KÜSBECİ, Neslihan EŞKUT, İpek İNCİ

SBU, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye