Kan Transfüzyon Merkezi
05 Nisan 2018

Kan Transfüzyon Merkezi

 

Kan Merkezi’miz 22.02.2012 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından Kan Transfüzyon Merkezi statüsü ile ruhsatlandırılmıştır. Statü ve Hastane Yönetimi’nin yaptığı sözleşme ile tüm kan ürünü ihtiyacımız Kızılay İzmir Bölge Kan Merkezi tarafından tüm güvenlik testleri yapıldıktan sonra karşılanmaktadır. Tüm laboratuvar testleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı gözetiminde Kan Bankası Sertifikasına sahip deneyimli  hemşire, biyolog ve laboratuvar teknisyenleri  tarafından 24 saat hizmet verecek şekilde yapılmaktadır. Laboratuvar testlerimiz iç ve dış kalite çalışmaları periyodik aralıklarla yapılmaktadır.

Kan Transfüzyon Merkezinde, güvenilir ve teknolojik gelişimlere uygun biçimde hastanemiz acil servis, poliklinikler ve kliniklerde yatan hastalardan gelen örneklerde immünohematoloji laboratuvarında kan grubu, Rh subgrup tayini, cross match , direk coombs ve indirek coombs testleri yapılmaktadır.

Acil durumlarda trombosit donör muayenesi ve trombosit aferez işlemleri de birimimizde gerçekleştirilmektedir.

Merkezimize  bağlı olarak 1 yıldır Hemovijilans Birimi 3 hemşiresi ile tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Hastanemizde yapılan tüm transfüzyonlar ve transfüzyonla ilişkili reaksiyonlar aktif olarak takip edilip, raporlanmaktadır. Gerekli eğitimler periyodik olarak tekrarlanmaktadır.

 

Sorumlu Dr:   Banu Karaca

Uz.Dr:     Alpay Arı

Hemşire: Nilüfer Bağrıaçık, Nurcan Turan, Ayşe Akartürk

Biyolog:Hülya Arıöz

Laborant: Nuran Kocakaplan, Muray Aygiray, Özben Gölbaşı , Muhterem Koparal