2014-1A
06 Mart 2018

SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (4): 147-148, 2004

EDİTÖR’E MEKTUP
ETİKÇİ GÖZÜYLE SAĞLIK SİSTEMİ
 
-KÖTÜYE GİDİŞ SÜRERKEN…-
 
Çağatay ÜSTÜN
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı, Bornova / İZMİR