2014-index
12 Nisan 2023

2014 Sayı İndeksi

2014 Sayı İndeksi
A
Akan ÖY 18(3):71
Akın A 18(2):12
Akkiraz ZÖ 18(3):66
Aksu N 18(2):38
Akyıldız Zİ 18(1): 57, 18(1): 61, 18(2):18
Akyüz M 18(4): 117
Argon A 18(2):34, 18(4): 88
Arıcı Ş 18(3):66
Arpacı E 18(2):12
Arslan A 18(4): 137
Arslan B 18(2):18
Arslan H 18(2):27, 18(4): 137
Arslan İB 18(2):1
Aslan Ö 18(1): 57, 18(1): 61, 18(4): 117
Avcı M 18(4): 100, 18(4): 108
Aycan A 18(2):27
Aydoğan O 18(1): 41
Aydoğdu Ö 18(4): 81
 
B
Bal F 18(4): 108
Basmacı G 18(4): 88
Bayrak AF 18(2):31
Bayrak S 18(1): 57, 18(1): 61
Bilgin R 18(2):12
Bilgir F 18(4): 94
Bilgir O 18(4): 94
Borazan S 18(1):20, 18(1):36
Bozbıyık O 18(1): 41
Bozkına C 18(2):27
Bozkurt İH 18(4): 81
 
C
Calan M 18(4): 94
Calan ÖG 18(4): 94
Cartı E 18(1): 41
Cesur S 18(2):1
Coşkun A 18(2):5
Coşkuner SA 18(4): 100
Ç
Çakır H 18(1): 61
Çallı AO 18(1): 61
Çallı İ 18(4): 137
Çatlı T 18(2):31
Çavuşoğlu D 18(2):38
Çelik E 18(4): 117
Çomut E 18(4): 88
Çukurova İ 18(2):1
 
D
Dalğıç A 18(1):7, 18(4): 104
Değerli V 18(3):43
Değirmenci T 18(4): 81
Demiralın F 18(2):12
Demirtaş Y 18(3):43
Dönmez DA 18(1):1
Dönmez K 18(1):1
Duran FY 18(3):51, 18(4): 113, 18(4): 121, 18(4): 132
Duran Ö 18(4): 113
 
E
Emrah D 18(3):58
Emren V 18(2):18, 18(3):76
Eren NK 18(3):76
Ergene O 18(2):18
Erkan N 18(1):7, 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Erkul Z 18(4): 88
Ersöz D 18(4): 88
Ersü A 18(2):38
Ersü NK 18(2):38
Eryiğit V 18(3):43
 
G
Gedizlioğlu M 18(2):12
Gökçeli 18(3):58
Gökmen İG 18(4): 126
Göktoğan T 18(1):1
Gönüllü E 18(2):27, 18(4): 137
Gönüllü H 18(1):7
Güç H 18(3):71
Güç ZG 18(3):71
Güler M 18(4): 108
Günaydın R 18(1):11
Güngör H 18(3):58
Günlüsoy B 18(4): 81
Gümüş B 18(1):20
Güneş T 18(1): 57
Gürbüz A 18(1):1, 18(1):57, 18(1):61
 
H
Horasanlı B 18(4): 113
 
İ
İber M 18(2):1
İlhan E 18(3):58
İlhan Ö 18(2):38
İner H 18(1):1
 
K
Kandoğan G 18(4): 104
Kandogan T 18(1):7, 18(2):1, 18(4): 104
Kapkaç M 18(1): 41
Karaca B 18(4): 108
Karahan B 18(2):34
Karatepe AG 18(1):11, 18(3):66, 18(4): 126
Kaya T 18(1):11, 18(4): 126
Kestelli M 18(1):1
Kızanoğlu H 18(4): 88
Kocabaş U 18(2):18
Koraş Ö 18(4): 81
 
M
Mahsanlar Y 18(3):43
Minareci M 18(4): 81
Müezzinoğlu T 18(1): 36
 
N
Nazlı C 18(2):18
 
O
Ortan P 18(2):12
Oymacı E 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
 
Ö
Öngel K 18(2):38
Özdemir M 18(1): 41
Özer B 18(3):66
Özkalkanlı MY 18(4): 113
Öztürk Ş 18(1): 41
Özsu S 18(4): 100
Özyıldırım S 18(3):76
 
P
Parlak İ 18(3):43
 
S
Saçlı A 18(2):5
Salman T 18(3):71
Sarı E 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
 
Ş
Şengül İ 18(4): 126
Şimşek EÇ 18(3):76
Şimşek C 18(2):34
 
T
Tekeli MT 18(3):58
Temeltaş G 18(1):20, 18(1):36
Top ÖE 18(2):34
Topçu B 18(4): 108
Tosun S 18(4): 100
Trakyalı AU 18(2):12
 
U
Uçar D18(1): 41, 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Uluyol S 18(2):1
Uz M 18(3):51
 
Ü
Üçer O 18(1):20, 18(1): 36
Ünsal SK 18(1): 52
Ünver M 18(1): 41
Üreyen O 18(3):58
Ürper S 18(1):11
Üstüner MA 18(3):58
 
V
Vardar E 18(2):34, 18(4): 88, 18(4): 121
 
Y
Yakan S 18(2):5, 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Yalbuzdağ ŞA 18(4): 126
Yapan NG 18(2):18
Yarımoğlu S 18(4): 81
Yaşa H 18(4): 117
Yavaşcan Ö 18(2):38
Yazman S 18(1): 61
Yeniay L 18(1): 41
Yetkin U 18(1):1, 18(1):57, 18(1): 61, 18(3):76
Yıldırım M 18(3):51, 18(4): 121, 18(4): 132
Yıldız G 18(4): 113
Yılmaz R 18(1): 41
Yolcu S 18(3):43
Yonguç T 18(4): 81
Yüksel A 18(3):71, 18(4): 94
Yürekli İ 18(1): 57
 
Z
Zengel B 18(2):34
Zincir M 18(4): 108
KONU İNDEKSİ-SUBJECT INDEX
ACİL TIP
-Asistan Hekimlerin Güncel Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kılavuzlarını Uygulama Pratiklerinin İncelenmesi 18(3): 43
AİLE HEKİMLİĞİ
-Kötü Beslenme Ve Aşırı Tuz Tüketimi, Akut Geçici Hipertansiyon: Olgu Sunumu 18(2): 38
ANESTEZİ
-Anaesthetic Management Of A Patıent With Pemphigus Vulgaris For Emergency Laparotomy: Case Report 18(4): 113
BEYİN CERRAHİSİ
-Çocuklarda Nadir Görülen C1 Vertebra Kırığı:Olgu Sunumu 18(2): 27
ENFEKSİYON HASTALIKLARI
-CMV IgG Pozitifliğinin Yaşla İlişkisinin Değerlendirilmesi 18(4): 100
-Sağlık Çalışanlarının Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Ve Suçiçeği Enfeksiyonları İle Karşılaşma Durumlarının Değerlendirilmesi 18(4): 108
FİZİK TEDAVİ
- Lomber Spinal Stenozlu Olgularda Fizik Tedavi Ve Egzersiz Programının Klinik Bulgular, Fonksiyonel Durum Ve Özürlülük Üzerine Etkisi 18(1): 11
-İnmeli Hastalarda Üst Ekstremite Spastisitesi Üzerine Botulinum Toksin A Enjeksiyonlarinin Etkinliği 18(1): 25
-Pelvik Yetersizlik Kırığı: Olgu Sunumu 18(4): 126
GENEL CERRAHİ
-Hormone Receptor Status Defines Survival And Metastasis Rate In Breast Cancer 18(1): 41
-Peptik Ülser Perforasyonlarında Tedavi Seçeneklerimiz 18(2): 5
-Cerrahi Endoskopi Ünitemizdeki Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımızın Değerlendirilmesi 18(3): 51
-Tiroid Nodüllerinde Malignite Riskleri Ve Bu Risklerin Operasyon Kararındaki Rolü Ne Olmalıdır? 18(3): 58
-Endoskopide Nadir Rastlanan Polipler: Tip 1 Gastrik Nöroendokrin Tümör (Net-Tip 1) 18(4): 121
-Kolonoskopide Nadir Rastlanan Bir Olgu: Melanozis Koli 18(4): 132
GÖZ
-Glokom Tanısı İle Takip Edilen Hastada Hipofiz Adenomu Tespiti 18(1): 52
İÇ HASTALIKLARI
-Embroyonel rabdomyosarkom:erişkinde nadir bir baş-boyun tümörü 18(3): 71
İMMUNOLOJİ
-Comparıson Of sCD40L Levels In Patıents Wıth Subclınıcal Hypothyroıdısm Before And After Levothyroxıne Treatment 18(4): 94
KALB VE DAMAR CERRAHİSİ
-Adölesan Yaş Grubundaki Olgularda Skleroterapi Deneyimimiz 18(1): 1
-Concomitant Open Intracardiac Removal Of Giant Vegetation Located On Endocavitary Pacemaker Lead And Beating Heart Coronary Bypass Surgery 18(1): 57
-Pulmoner Artere Uzanım Gösteren Sağ Ventrikül Yerleşimli Ve Olağandışı Dev Fibriler Yapılı Miksoma Olgusu 18(1): 61
-Miyokard infarktüsüne bağlı çoklu duvar rüptürü.kalbur kalp 18(3): 76
-Ekstrakranyal İnternal Karotid Arter Anevrizması: Olgu Sunumu 18(4): 117
KARDİYOLOJİ
-St Elevasyonlu Miyokard İnfarktüs Hastalarında Hematolojik Parametreler Ve Başarısız Trombolitik 18(2): 18
KBB
-Boyun Yaralanmalarında 7 Yıllık Deneyimimiz 18(1): 7
-Adenotonsillektominin kısa dönemde kan parametrelerine etkisi 18(2): 1
-Tek taraflı dev tonsillit 18(2): 31
-Tip 2 Diabetes Mellitus'un Ani İşitme Kaybi Tedavisinin Yanitlarina Etkisi 18(4): 104
NÖROLOJİ
-Nörolojik Hastalığı Olmayan Bir Grupta Kronik Nörolojik Hastalıklar Hakkında Farkındalığın Araştırılması: Kesitsel Bir Anket Çalışması 18(2): 12
-B12 vitamın eksikliğinin nörolojik komplikasyonlarına dair bir olgu sunumu 18(3): 66
PATOLOJİ
-İleum Yerleşimli İntramuskuler Lipom Ve İleal İskemi: Olgu Sunumu 18(2): 34
-Primer İnce Bağırsak Tümörleri: Çeyrek Yüzyıllık Klinikopatolojik Deneyim 18(4): 88
RADYOLOJİ
-Kronik Karın Ağrısının Nadir Görülen Bir Nedeni: Apendiks Mukoselinin Radyolojik Tanısı 18(4): 137
ÜROLOJİ
-Pelvik Organ Prolapsus Tedavisinde Dört Kollu Meş Uygulaması Sonuçlarımız 18(1): 36
-Dirençli İdiopatik Aşırı Aktif Mesaneli Hastalarda Submukozal Botulinum Toksin Uygulaması Sonuçlarımız 18(1): 20
-Retrograd İntrarenal Cerrahi: Klinik Deneyimimiz 18(4): 81