2014-4
12 Nisan 2023

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):81-87

RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ: KLİNİK DENEYİMİMİZ
RETROGRADE INTRARENAL SURGERY: OUR CLINICAL EXPERIENCE

İbrahim Halil Bozkurt, Tarık Yonguç, Özgü Aydoğdu, Serkan Yarımoğlu Tansu Değirmenci, Ömer Koraş, Bülent Günlüsoy, Süleyman Minareci

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, İZMİR.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):88-93

PRİMER İNCE BAĞIRSAK TÜMÖRLERİ: ÇEYREK YÜZYILLIK KLİNİKOPATOLOJİK DENEYİM

PRIMARY SMALL INTESTINE TUMORS: A QUARTER CENTURY OF CILINICOPATHOLOGICAL EXPERIENCE

Enver Vardar, Didem Ersöz, Güldidar Basmacı, Erdem Çomut, Asuman Argon, Hale Kızanoğlu, Zehra Erkul

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):94-99

SUBKLİNİK HİPOTROİDİLİ HASTALARDA LEVOTİROKSİN TEDAVİSİ ÖNCESİ VE SONRASI SCD40L DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARISON OF SCD40L LEVELS IN PATIENTS WITH SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM BEFORE AND AFTER LEVOTHYROXINE TREATMENT

Ferda Bilgir1, Oktay Bilgir2, Mehmet Calan3, Ozlem Gursoy Calan4, Arif Yuksel2

1Katip Celebi University Medical School, Ataturk Training and Research Hospital Department of Allergy and Immunology, Izmir
2Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Izmir
3Dokuz Eylul University Medical School, Department of Endocrinology and Metabolism, İzmir
4Dokuz Eylul University Medical School, Department of Biochemistry, Bozyaka, Izmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):100-103

CMV IgG POZİTİFLİĞİNİN YAŞLA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CMV IgG POSITIVITY AND AGE

Seher Ayten COŞKUNER1, Meltem AVCI1, Sibel ÖZSU2, Selma TOSUN1

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İZMİR.

2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2014;18(4) 104-107

TİP 2 DİABETES MELLİTUS´UN ANİ İŞİTME KAYBI TEDAVİSİNİN YANITLARINA ETKİSİ

EFFECT OF DIABETES MELLITUS TYPE 2 ON THE OUTCOMES OF SUDDEN HEARING LOSS TREATMENT

Gülgün Kandoğan1, Abdullah Dalğıç2, Tolga Kandoğan3

1Bornova 9 No'lu Aile Sağlığı Merkezi, İzmir.
2Hatay Reyhanlı Devlet Hastanesi, Hatay.
3Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):108-112

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ ENFEKSİYONLARI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

THE EVALUATION OF EXPOSURE STATUS AGAINST THE MEASLES, MUMPS, RUBELLA AND THE VARICELLA ZOSTER VIRUS INFECTIONS AMONG HEALTHCARE WORKERS

Meltem Zencir1, Fatma Bal1, Muharrem Güler1, Banu Karaca1, Buket Topçu2, Meltem Avcı1, Selma Tosun1

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalite Yönetim Birimi sorumlusu, İzmir.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4)113-116

ACİL LAPARATOMİ UYGULANAN PEMFİGUS VULGARİSLİ OLGUNUN ANESTEZİK YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

ANAESTHETIC MANAGEMENT OF A PATIENT WITH PEMPHIGUS VULGARIS FOR EMERGENCY LAPAROTOMY: CASE REPORT

Fulya Yılmaz Duran1, Murat Yaşar Özkalkanlı1, Burcu Horsanalı1, Özgür Duran2, Günay Yıldız1

1Department of Anaesthesiology and Reanimation, Izmir, Turkey, 2Department of Emergency Medicine, Izmir, Turkey 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):117-120

EKSTRAKRANYAL İNTERNAL KAROTİD ARTER ANEVRİZMASI: OLGU SUNUMU

EXTRACRANIAL INTERNAL CAROTID ARTERY ANEURYSM: CASE REPORT

Muhammet AKYÜZ1, Övünç ASLAN2, Ersin ÇELİK3, Haydar YAŞA4

1Ege Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir.
2İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir.
3Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir.
4Özel Baki Uzun Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):121-125

ENDOSKOPİDE NADİR RASTLANAN POLİPLER: TİP 1 GASTRİK NÖROENDOKRİN TÜMÖR (NET-TİP 1)

RARE POLYPS IN ENDOSCOPIC EXAMINATION: TYPE 1 GASTRIC NEUROENDOCRIN TUMOUR (NET-TYPE 1)

Erkan OYMACI1, Erdem SARI2 Ahmet Deniz UÇAR2, Savaş YAKAN, Fulya YILMAZ DURAN3, Nazif ERKAN2, Enver VARDAR4, Mehmet YILDIRIM2

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve AraştırmaHastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği
4İzmir Bozyaka Eğitim ve AraştırmaHastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):126-131

PELVİK YETERSİZLİK KIRIĞI: OLGU SUNUMU

PELVIC INSUFFICIENCY FRACTURE: CASE REPORT

İlker ŞENGÜL1, İsmail Güneş GÖKMEN2, Şeniz AKÇAY YALBUZDAĞ3,Taciser KAYA4, Altınay GÖKSEL KARATEPE5

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):132-136

KOLONOSKOPİDE NADİR RASTLANAN BİR OLGU: MELANOZİS KOLİ

A RARE CASE IN COLONOSCOPIC INTERVENTION: MELANOSIS COLI

Erkan OYMACI1, Erdem SARI2, Ahmet Deniz UÇAR2, Savaş YAKAN2, Fulya YILMAZ DURAN3 Nazif ERKAN2, Mehmet YILDIRIM2.

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(4):137-140

OLGU SUNUMU KRONİK KARIN AĞRISININ NADİR GÖRÜLEN BİR NEDENİ: APENDİKS MUKOSELİNİN RADYOLOJİK TANISI

AS A RARE CAUSE OF CHRONIC ABDOMINAL PAIN: THE RADIOLOGIC DIAGNOSIS OF MUCOCELE APPENDIX

Harun ARSLAN1, İskan ÇALLI2, Ayşe ARSLAN3, Edip GÖNÜLLÜ4

1Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği

2Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

3Van YYÜ Sağlık Yüksekokulu, Biyokimya Bölümü

4Van Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:224-227

STUCK KAPAKLI BİR HASTADA BAŞARILI TROMBOLİTİK TEDAVİ: OLGU SUNUMU
SUCCESSFUL THROMBOLYTIC TREATMENT IN A CASE WITH STUCK VALVE: A CASE REPORT
 
Habib ÇAKIR1, İsmail YÜREKLİ1, Yüksel BEŞİR1, Serkan YAZMAN1,Ersin Çağrı ŞİMŞEK2, Öğünç ASLAN3, Ali GÜRBÜZ1
 
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:228-232

ENDOSERVİKAL MAVİ NEVÜS
ENDOSERVICAL BLUE NEVUS
 
Nuket Eliyatkın1, Rafet Öztürk1, Hakan Postacı1, Halit Vidinli2
 
1T.C.S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Güney Kamu Hastaneleri Birliği İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, İzmir, Türkiye
2T.C.S.B. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzmir İli Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İzmir, Türkiye