2014-3
12 Nisan 2023

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):43-50

ASİSTAN HEKİMLERİN GÜNCEL KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KILAVUZLARINI UYGULAMA PRATİKLERİNİN İNCELENMESİ

RESIDENTS’ PRACTICAL APPLICATIONS OF UPDATED CARDIOPULMONARY RESCUCITATION GUIDELINES

Yoldaş Demirtaş1, Sadiye Yolcu2, Veysi Eryiğit1, Yasin Mahsanlar1, Vermi Değerli1, İsmet Parlak1

1Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir

2Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD, Yozgat

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):51-57

CERRAHİ ENDOSKOPİ ÜNİTEMİZDEKİ GASTROSKOPİK POLİPEKTOMİ SONUÇLARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF GASTROSCOPIC POLYPECTOMY RESULTS IN OUR SURGICAL ENDOSCOPY UNIT
 
Erkan OYMACI1, Erdem SARI2, Murat UZ2, Ahmet Deniz UÇAR2, Savaş YAKAN2,Fulya YILMAZ DURAN3, Nazif ERKAN2, Mehmet YILDIRIM2
 
1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):58-65

TİROİD NODÜLLERİNDE MALİGNİTE RİSKLERİ VE BU RİSKLERİN OPERASYON KARARINDAKİ ROLÜ NE OLMALIDIR?

THE RISK FACTORS FOR MALIGNANCY IN THYROID NODULES; HOW SHOULD THESE RISK FACTORS AFFECT THE DECISION FOR SURGERY?

Orhan ÜREYEN, Mehmet Tahsin TEKELİ, Mehmet Akif ÜSTÜNER, Emrah DADALI Uğur GÖKÇELLİ, Hilmi GÜNGÖR, Enver İLHAN

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):66-70

B 12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN NÖROLOJİK KOMPLİKASYONLARINA DAİR BİR OLGU SUNUMU

THE RISK FACTORS FOR MALIGNANCY IN THYROID NODULES;HOW SHOULD THESE RISK FACTORS AFFECT THE DECISION FOR SURGERY?

A CASE REPORT ABOUT THE NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF THE VITAMIN B 12 DEFICIENCY

Şehnaz Arıcı, Zehra Özde Akkiraz, Behiye Özer, Ayşegül Karatepe

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):71-75

EMBRİYONEL RABDOMYOSARKOM: ERİŞKİNDE NADİR BİR BAŞ-BOYUN TÜMÖRÜ

EMBRYONAL RHABDOMYOSARCOMA: A RARE HEAD AND NECK CANCER INADULS

Zeynep Gülsüm Güç1, Hasan Güç2, Tarık Salman3,Özden Yıldırım Akan4, Arif Yüksel4

1Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi İç Hastalıkları
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Bölümü
4 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(3):76-80

MİYOKARD İNFAKTÜSÜNE BAĞLI ÇOKLU DUVAR RÜPTÜRÜ: KALBUR KALP

MULTIPLE WALL RUPTURE OWING TO MYOCARDIAL INFARCTION: SIEVE HEART

Sadık Volkan EMREN1, Nihan KAHYA EREN1, Serhan ÖZYILDIRIM1 Ersin Çağrı ŞİMŞEK1, Ufuk YETKİN2

1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği