2014-2
12 Nisan 2023

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (2):1-4 2014

ADENOTONSİLLEKTOMİNİN KISA DÖNEMDE KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

SHORT TERM EFFECTS OF ADENOTONSILLECTOMY ON BLOOD PARAMETERS

 

İlker Burak Arslan, Süleyman Cesur, Sinan Uluyol, Metin İber, Tolga Kandoğan,İbrahim Çukurova

 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve BBC Kliniği, İzmir.

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (2): 5-11, 2014

PEPTİK ÜLSER PERFORASYONLARINDA TEDAVİ SEÇENEKLERİMİZ

OUR TREATMENT ALTERNATIVES FOR PERFORATED PEPTIC ULCER DISEASE

 

Erdem Sarı 1, Atakan Saçlı 1, Erkan Oymacı2, Deniz Uçar1, Savaş Yakan1, Ali Coşkun1, Nazif Erkan1

 

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Cerrahisi

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (2): 12-17, 2014

NÖROLOJİK HASTALIĞI OLMAYAN BİR GRUPTA KRONİK NÖROLOJİK HASTALIKLAR HAKKINDA FARKINDALIĞIN ARAŞTIRILMASI: KESİTSEL BİR ANKET ÇALIŞMASI

THE EVALUATION OF AWARENESS OF CHRONIC NEUROLOGICAL DISEASES IN A GROUP WITHOUT ANY NEUROLOGICAL CONDITION: A CROSS-SECTIONAL QUESTIONNAIRE-BASED SURVEY

 

Muhteşem Gedizlioğlu1, Pınar Ortan1, Aslı Akın1, Feyza Demiralın1 Aka Ulu Trakyalı1, Reha Bilgin1, Esra Arpacı2

 

1SB İzmir Bozyaka EAH Nöroloji Kliniği, Bozyaka, İzmir

2Sosyal Güvenlik Kurumu Nöroloji uzmanı, Konak, İzmir

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (2):18-26 2014

ST ELEVASYONLU MİYOKARD İNFARKTÜS HASTALARINDA HEMATOLOJİK PARAMETRELER VE BAŞARISIZ TROMBOLİTİK

HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND THROMBOLYTIC FAILURE IN ACUTE ST ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS

 

Zehra İlke Akyıldız1, Nilgun Goral Yapan2, Volkan Emren, Ugur Kocabaş1 Banu Arslan3, Cem Nazlı1, Oktay Ergene1

 

1Department of Cardiology, Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey
2Deparment of Family Medicine, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir, Turkey 
3Department of Biochemistry, Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Izmir, Turkey

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (2): 27-30, 2014

ÇOCUKLARDA NADİR GÖRÜLEN C1 VERTEBRA KIRIĞI: OLGU SUNUMU

C1 VERTEBRAL FRACTURE, WHICH IS RARE IN CHLDREN: CASE REPORT

 

Abdurrahman Aycan1, Cemal Bozkına1, Harun Arslan2, Edip Gönüllü3

 

1Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Van 

2Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Van 
3Van Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesi, Anestezi Kliniği, Van

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(2):31-33

TEK TARAFLI DEV TONSİLLOLİT
UNILATERAL GIANT TONSILLOLITHIASIS
 
Tolgahan Çatlı, Asuman Feda Bayrak
 
Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(2):34-37

TEK TARAFLI DEV TONSİLLOLİT
ILEAL INTRAMUSCULAR LIPOMA AND ILEAL ISCHEMIA: CASE REPORT
 
Ömer Erdinç TOP1, Enver VARDAR1, Asuman ARGON1, Cenk ŞİMŞEK2, Birgül KARAHAN1 ,Baha ZENGEL2
 
S.B. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İzmir
2 S.B. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2014;18(2):38-42

KÖTÜ BESLENME VE AŞIRI TUZ TÜKETİMİ, AKUT GEÇİCİ HİPERTANSİYON: OLGU SUNUMU

BAD NUTRITION AND EXCESSIVE SALT CONSUMPTION, ACUTE TEMPORARY HYPERTENSION: CASE REPORT

Nazmiye Kaçmaz ERSÜ1, Abdurrahman ERSÜ1, Dilek ÇAVUŞOĞLU2, Özkan İLHAN2 Önder YAVAŞCAN3, Nejat AKSU3, Kurtuluş ÖNGEL1

1İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Yenişehir İzmir

2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, Yenişehir İzmir

3İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Bölümü, Yenişehir İzmir