2014-1
07 Nisan 2023

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1):1-6 2014

ADÖLESAN YAŞ GRUBUNDAKİ OLGULARDA SKLEROTERAPİ DENEYİMİMİZ

OUR SCLEROTHERAPY EXPERIENCE IN ADOLESCENT AGE GROUP

Köksal Dönmez1, Ufuk Yetkin1 ,Mert Kestelli1, Hasan İner1,Tayfun Göktoğan1,Didem Avcı Dönmez2, Serdar Bayrak3,Ali Gürbüz1

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
2İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hasatanesi, KDC Bölümü

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1): 7-10, 2014

BOYUN YARALANMALARINDA 7 YILLIK DENEYİMİMİZ

OUR SEVEN-YEAR EXPERIENCE IN NECK INJURIES

Abdullah Dalğıç 1, Tolga Kandogan1, Hayriye Gönüllü2, Nazif Erkan3

1İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1): 11-19, 2014

LOMBER SPİNAL STENOZLU OLGULARDA FİZİK TEDAVİ VE EGZERSİZ PROGRAMININ KLİNİK BULGULAR, FONKSİYONEL DURUM VE ÖZÜRLÜLÜK ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF PHYSICAL THERAPY AND EXERCISE PROGRAM ON CLINICAL FINDINGS, FUNCTIONAL STATUS AND DISABILITY IN PATIENTS WITH LUMBAR SPINAL STENOSIS
 
Salih ÜRPER1, Rezzan GÜNAYDIN2, Altınay GÖKSEL KARATEPE3, Taciser KAYA3
 
1Özel İstanbul Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, VAN
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, ORDU
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği,İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1):20-24, 2014

DİRENÇLİ İDİOPATİK AŞIRI AKTİF MESANELİ HASTALARDA SUBMUKOZAL BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI

RESULTS OF APPLICATION SUBMUCOSAL BOTULINUM TOXIN WITH REFRACTORY IDIOPATHIC OVERACTIVE BLADDER PATIENTS

 

Gökhan Temeltaş, Oktay Üçer, Serkan Borazan, Bilal Gümüş

 

Celal Bayar Üniversitesi, Tıp fakültesi Üroloji AD. Manisa

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1): 25-35, 2014

İNMELİ HASTALARDA ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ ÜZERİNE BOTULİNUM TOKSİN A ENJEKSİYONLARININ ETKİNLİĞİ

EFFICACY OF BOTULINUM TOXIN A INJECTIONS ON UPPER LIMB SPASTICITY IN PATIENTS WITH STROKE

 

Nesrin ŞEN1, Rezzan GÜNAYDIN2, Altınay GÖKSEL KARATEPE3, Taciser KAYA3

 

1Elazığ Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, ELAZIĞ

2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, ORDU
3İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İZMİR

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1): 36-40, 2014

PELVİK ORGAN PROLAPSUS TEDAVİSİNDE DÖRT KOLLU MEŞ UYGULAMASI SONUÇLARIMIZ
THE RESULTS OF FOUR ARMS MESH IMPLEMENTATİON IN TREATMENT OF PELVIC ORGAN PROLAPSE

 

Gökhan Temeltaş, Oktay Üçer, Serkan Borazan, Talha Müezzinoğlu

 

Celal Bayar Üniversitesi,Tıp fakültesi, Üroloji AD. Manisa

 

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1):41-51, 2014

MEME KANSERİNDE HORMON RESEPTÖRÜ SAĞKALIM VE METASTAZ ÜZERİNDE BELİRLEYİCİDİR

HORMONE RECEPTOR STATUS DEFINES SURVIVAL AND METASTASIS RATE IN BREAST CANCER

 

Ogun Aydoğan1, Erdem Cartı2, Osman Bozbıyık1, Deniz Uçar2, Murat Özdemir1,Şafak Öztürk1, Mutlu Ünver1, Levent Yeniay1, Murat Kapkaç1, Rasih Yılmaz1

 

1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Genel Cerrahi Kliniği

 

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1): 52-56, 2014

GLOKOM TANISI İLE TAKİP EDİLEN HASTADA HİPOFİZ ADENOMU TESPİTİ

DIAGNOSIS OF A PITUITARY ADENOMA IN ONE GLAUCOMA FOLLOW-UP PATIENT

 

Sultan KAYA ÜNSAL

 

Özel Kartalmed Göz Hastalıkları Hastanesi, Kartal, İstanbul, Türkiye

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1): 57-60, 2014

ENDOKAVİTER PACEMAKER LEAD’İ ÜZERİNDE YERLEŞİMLİ DEV VEJETASYONUN AÇIK İNTRAKARDİYAK TEKNİKLE ÇIKARILMASININ ATAN KALPTE KORONER BYPASS CERRAHİSİ İLE EŞ ZAMANLI UYGULANIMI

ENDOKAVİTER PACEMAKER LEAD’İ ÜZERİNDE YERLEŞİMLİ DEV VEJETASYONUN AÇIK İNTRAKARDİYAK TEKNİKLE ÇIKARILMASININ ATAN KALPTE KORONER BYPASS CERRAHİSİ İLE

EŞ ZAMANLI UYGULANIMI
 
Ali GÜRBÜZ1, Ufuk YETKİN1, Tevfik GÜNEŞ1, Zehra İlke AKYILDIZ2, İsmail YÜREKLİ1,Övünç ASLAN3, Serdar BAYRAK3

 

1Department of Cardiovascular Surgery, Katip Celebi University Izmir Ataturk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

2Department of Cardiology, Katip Celebi University Izmir Ataturk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

3Department of Cardiovascular Surgery, Izmir Bozyaka Training and Research Hospital,İzmir, Turkey

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 18 (1):61 -66, 2014

PULMONER ARTERE UZANIM GÖSTEREN SAĞ VENTRİKÜL YERLEŞİMLİ VE OLAĞANDIŞI DEV FİBRİLER YAPILI MİKSOMA OLGUSU  

 

A CASE WITH EXTRAORDINARILY GIANT FIBRILLARY RIGHT VENTRICULAR MYXOMA EXTENDING TO THE PULMONARY ARTERY

Ufuk YETKİN1, Habib ÇAKIR1, Serkan YAZMAN1, İlke AKYILDIZ,Aylin Orgen ÇALLI3, Övünç ASLAN4, Serdar BAYRAK4, Ali GÜRBÜZ1

 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar
Cerrahisi Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
4İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği